Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Menu Wydawnictwa:
Sprzedaż:
Cennik
Sprzedaż wysyłkowa
Publikacje:
Nowości
Periodyki:
Zeszyty WŚ
Kroniki uczelniane
Literatura naukowa:
Materiały z konferencji i sympozjów naukowych
Opracowania monograficzne oraz źródła:
Monografie
Opracowania z zakresu biografistyki
Wybory źródeł
Opracowania
bibliograficzne
Kalendaria
Kroniki
Literatura popularnonaukowa
Skrypty uczelniane
Literatura pamiętnikarsko-wspomnieniowa
Pełna lista publikacji
Publikacje archiwalne
Konferencje międzynarodowe
Kherson-Kielce 2016
Działalność wydawnicza
Kolegium redakcyjne
Dla autorów
Pracownicy
Kontakt
Godziny otwarcia
 

 

Andrzej Cwer

Polska wojskowa myśl wychowawcza w latach 1794–1864

Kielce 2010

Stron: 306, Format: B5
ISBN: 978-83-88274-89-3

« Nakład wyczerpany »

Publikacja dostępna w Bibliotece

Polskie wychowanie wojskowe ma długie – sięgające wiele lat wstecz – bogate, piękne tradycje. Problematyka wychowania wojskowego w okresie powstań narodowych walk narodowowyzwoleńczych poruszana w niniejszej książce stanowi jeden z najbardziej interesujących okresów polskiej oświaty XIX wieku. Pod względem politycznym okres 1794 –1864 dzieli się na pięć wyraźnych podokresów: insurekcja kościuszkowska, Legiony Polskie, Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie i powstanie listopadowe, powstanie styczniowe. Zagadnienie to było i wciąż pozostaje przedmiotem badań naukowych, lecz nie doczekało się jak dotąd pełnego opracowania monograficznego.

W wychowaniu współczesnej młodzieży – nie tylko w mundurach – bardzo często ma miejsce odwoływanie się do tradycji wychowania wojskowego okresu powstań i walk narodowowyzwoleńczych, a tymczasem ta tradycja znajduje niewielkie odzwierciedlenie w dorobku historii wychowania wojskowego w Polsce.

Jak wobec tego poznać historię polskiej wojskowej myśli wychowawczej, skoro brak jest na ten temat w naszej historiografii pełniejszych refleksji, choćby odnoszących się do wybranych epok historycznych? Niniejsza publikacja została pomyślana jako szersza prezentacja tej problematyki. Ma również inny istotny cel, którym jest zaprezentowanie w usystematyzowanym kształcie dziejów wychowania wojskowego lat 1794–1864.

Wiedza historyczna powinna być kontynuowana i rozwijana w procesie współczesnej edukacji, ponieważ posiada ogromne walory wychowawcze, które można i należy wykorzystywać w pracy, nie tylko w środowisku wojskowym.

Zobacz: spis treści

 
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: