Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider
Menu Wydawnictwa:
Sprzedaż:
Cennik
Sprzedaż wysyłkowa
Publikacje:
Nowości
Periodyki:
Zeszyty WŚ
Kroniki uczelniane
Literatura naukowa:
Materiały z konferencji i sympozjów naukowych
Opracowania monograficzne oraz źródła:
Monografie
Opracowania z zakresu biografistyki
Wybory źródeł
Opracowania
bibliograficzne
Kalendaria
Kroniki
Literatura popularnonaukowa
Skrypty uczelniane
Literatura pamiętnikarsko-wspomnieniowa
Pełna lista publikacji
Publikacje archiwalne
Konferencje międzynarodowe
Kherson-Kielce 2016
Działalność wydawnicza
Kolegium redakcyjne
Dla autorów
Pracownicy
Kontakt
Godziny otwarcia
 

 

Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne

Pod redakcją Ireny Pufal-Struzik

Kielce 2011

Stron: 194, Format: B5
ISBN: 978-83-88274-99-2

« Nakład wyczerpany »

Publikacja dostępna w Bibliotece

Autorami tekstów w książce są specjaliści z zakresu pedagogiki i psychologii. Praca poświęcona jest analizie obszarów ryzyka wystąpienia zaburzeń i patologii w zachowaniach współczesnej młodzieży, funkcjonującej w świecie zmagającym się z wieloma problemami, takimi jak przeludnienie, bezrobocie, bieda i rosnąca skala zjawisk patologicznych.

Dlaczego szczególnie zagrożona patologiami jest młodzież?

Po pierwsze, czas dorastania (adolescencji) niesie ze sobą szereg zmian powodujących, że kilkunastoletni człowiek jest szczególnie podatny na negatywny wpływ społeczny (dylemat: tożsamość vs konfuzja ról). Młodzież najszybciej reaguje na zmiany, ale też jest najbardziej narażona na różne dewiacje. Dorastający podejmują próby określenia własnej pozycji w stosunku do otoczenia społecznego, szukają własnej tożsamości, testują własny potencjał i szanse rozwojowe, rozpoznają własne możliwości, zainteresowania, ideały, określają ważne cele osobiste i podejmują decyzje dotyczące siebie samego i własnej drogi życiowej. W skomplikowanym świecie współczesnym właśnie młodzież odczuwa szczególnie silnie zapotrzebowanie na wartości, potrzebuje solidnych fi larów, na których może oprzeć swoje życie, potrzebuje stabilności i czytelności pojęć, określonej hierarchii wartości.

Po drugie, świat XXI wieku i ponowoczesne społeczeństwo obfi tują w liczne negatywne zjawiska, które nie pozostają bez wpływu na młodzież: brak wartościowych modeli osobowych dla młodzieży i klarownych wzorów zachowań (nadmierna tolerancja – wszystko jest akceptowane), unifi kacja wartości, brak obowiązujących uniwersalnych kodów moralnych, nieustanne otwarcie na zmiany, kultura ryzyka, pogoń za nowością, kryzys rodziny, przywiązywanie nadmiernej wagi do wartości materialnych, wychowawcza niewydolność rodziców, migracje zarobkowe, niestabilność systemu wartości, sposobów pełnienia ról społecznych i realizacji zadań życiowych, dynamiczne, radykalne i budzące poczucie zagrożenia zmiany kontekstu ekologicznego, akty terrorystyczne, agresywne wzory zachowań wśród elit politycznych i w środkach masowego przekazu, powszechny pośpiech, zagrożenia zdrowotne, masowa fragmentaryzacja socjokulturowa, bezrobocie, bieda i wykluczenie społeczne oraz wiele innych).

Zobacz: spis treści

 
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: