Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Menu Wydawnictwa:
Sprzedaż:
Cennik
Sprzedaż wysyłkowa
Publikacje:
Nowości
Periodyki:
Zeszyty WŚ
Kroniki uczelniane
Literatura naukowa:
Materiały z konferencji i sympozjów naukowych
Opracowania monograficzne oraz źródła:
Monografie
Opracowania z zakresu biografistyki
Wybory źródeł
Opracowania
bibliograficzne
Kalendaria
Kroniki
Literatura popularnonaukowa
Skrypty uczelniane
Literatura pamiętnikarsko-wspomnieniowa
Pełna lista publikacji
Publikacje archiwalne
Konferencje międzynarodowe
Kherson-Kielce 2016
Działalność wydawnicza
Kolegium redakcyjne
Dla autorów
Pracownicy
Kontakt
Godziny otwarcia
 

 

Jolanta Biała

Samotność dziecka polskiego na progu XXI wieku

Kielce 2012

Stron: 175, Format: B5
ISBN: 978-83-62718-40-5

« Nakład wyczerpany »

Publikacja dostępna w Bibliotece

Przemiany społeczne i kulturowe, będące skutkiem procesów globalizacyjnych i migracyjnych, wpływają znacząco na sferę obyczajowości i wzory życia rodzinnego. Przyczynia się to do powstawania nowych obszarów zagrożeń i poczucia osamotnienia współczesnego dziecka, braku poczucia bezpieczeństwa, upadku autorytetu i do dewaluacji wartości moralnych.

W książce podkreślone zostały niektóre wątki i obszary niewydolności założonych funkcji rodziny, placówek opieki całkowitej, rodzinnych form opieki w wymiarze normatywnym i aksjologicznym. Intencją autorki jest uświadomienie czytelnikowi skali deprywacji potrzeb w rodzinie, szkole, zastępczych środowiskach opiekuńczo-wychowawczych oraz wzbudzenie refleksji związanej z niepewną przyszłością współczesnego dzieciństwa, wpisanego w konsumpcyjny styl życia.

Opracowanie ma charakter monografii, adresowane jest do pedagogów, nauczycieli akademickich i studentów.

Zobacz: spis treści

 
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: