Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Menu Wydawnictwa:
Sprzedaż:
Cennik
Sprzedaż wysyłkowa
Publikacje:
Nowości
Periodyki:
Zeszyty WŚ
Kroniki uczelniane
Literatura naukowa:
Materiały z konferencji i sympozjów naukowych
Opracowania monograficzne oraz źródła:
Monografie
Opracowania z zakresu biografistyki
Wybory źródeł
Opracowania
bibliograficzne
Kalendaria
Kroniki
Literatura popularnonaukowa
Skrypty uczelniane
Literatura pamiętnikarsko-wspomnieniowa
Pełna lista publikacji
Publikacje archiwalne
Konferencje międzynarodowe
Kherson-Kielce 2016
Działalność wydawnicza
Kolegium redakcyjne
Dla autorów
Pracownicy
Kontakt
Godziny otwarcia
 

 Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, z. 1/26.,
Teoretyczne podstawy edukacji, Renesans wartości w edukacji.
Red. nauk. tomu: Mariola Wojciechowska,
Red. nauk. serii: Mieczysław Adamczyk, Kielce 2009, 194 ss., Format B5, ISSN 1425-1817


«Nakład wyczerpany»              Publikacja dostępna również w Bibliotece


Zawiera:

Rozprawy i arykułyMateriały
  • Wanda Dróżka: Na rozdrożu wartości. Dylematy aksjologiczne średniego pokolenia nauczycieli w świetle badań autobiograficznych; streszczenie/summary

  • Mariola Wojciechowska: Młodzież i jej świat wartości; streszczenie/summary

  • Kazimiera Dutkiewicz: Postawy młodzieży licealnej wobec norm i wartości związanych z życiem rodzinnym; streszczenie/summary

  • Mirosława Skawińska: System pożądanych wartości w rodzinie w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego – zarys historyczny; streszczenie/summary

  • Małgorzata Kwaśniewska: Wartości w programach wychowania przedszkolnego; streszczenie/summary

  • Andrzej Cwer: Koncepcja korczakowskiego samorządu – spojrzenie refleksyjne; streszczenie/summary

  • Iwona Białas: Znaczenie podmiotowości w procesie wychowania; streszczenie/summary

  • Tomasz Łączek: Wychowanie do wartości i jego uwarunkowania środowiskowe; streszczenie/summary
Nowości wydawnicze
  • Mariola Wojciechowska: H. Świda-Ziemba: Młodzi w nowym świecie;

  • Marzena Pękowska: Marzena Dycht: Rozwój polskiej pedagogiki specjalnej w świetle dokonań jej twórców.

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2024 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: