Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach w likwidacji
Godło Polski

Wszechnica Świętokrzyska

Możemy pochwalić się przeszło 27 000 absolwentów

Odbiór dokumentów

Szczegóły

Wydawanie zaświdczeń

Szczegółowe informacje

Bootstrap Slider
Menu Wydawnictwa:
Sprzedaż:
Cennik
Sprzedaż wysyłkowa
Publikacje:
Nowości
Periodyki:
Zeszyty WŚ
Kroniki uczelniane
Literatura naukowa:
Materiały z konferencji i sympozjów naukowych
Opracowania monograficzne oraz źródła:
Monografie
Opracowania z zakresu biografistyki
Wybory źródeł
Opracowania
bibliograficzne
Kalendaria
Kroniki
Literatura popularnonaukowa
Skrypty uczelniane
Literatura pamiętnikarsko-wspomnieniowa
Pełna lista publikacji
Publikacje archiwalne
Konferencje międzynarodowe
Kherson-Kielce 2016
Działalność wydawnicza
Kolegium redakcyjne
Dla autorów
Pracownicy
Kontakt
Godziny otwarcia
 

 

Rafał Kołodziejczyk

Wiedza i umiejętności informatyczne studentów pierwszego roku uczelni pedagogicznych

Kielce 2009

Stron: 161, Format: B5
ISBN: 978-83-88274-34-3

« Nakład wyczerpany »

Publikacja dostępna w Bibliotece

Książka zawiera materiały, zgromadzone podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej przez autora. Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym przedstawiono jej temat, historię rozwoju multimediów i Internetu oraz sytuację edukacyjną w polskich szkołach i ich wyposażenie w sprzęt multimedialny.

Rozdział drugi dotyczy metodologii badań i obejmuje problemy badawcze, hipotezy, zmienne i ich wskaźniki. Znajduje się tam również opis metod, technik i narzędzi badań, omówienie ich organizacji i sposobu opracowania wyników.

Rozdział trzeci poświęcony jest analizie jakościowej i ilościowej oraz interpretacji wyników badań własnych. Na końcu pracy znalazły się wnioski wynikające z analizy, bibliografii a, spisy tabel i wykresów oraz aneks zawierający cztery załączniki.

Przeprowadzone badania stanowią próbę ukazania różnic w wiedzy i umiejętnościach informatycznych studentów pierwszego roku dwóch kieleckich uczelni: Wszechnicy Świętokrzyskiej i Akademii Świętokrzyskiej (przekształconej w 2008 roku w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego). Wskazują, jakie czynniki mają największy wpływ na zróżnicowanie umiejętności i zakres wiedzy młodzieży.

 
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2023 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: