Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider
Menu Biblioteki:
Informacje ogólne
Katalog Online
Książka na zamówienie
Regulamin
Godziny otwarcia
Pracownicy
Kontakt
Nowości
Wirtualna Biblioteka Nauki
WBN - inf. ogólne
EBSCO
Elsevier
Springer
Web of Knowledge
||||||||||||||||||||||||||
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
System informacyjno-wyszukiwawczy PEDAGOG. Zawiera informacje o dokumentach z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Pełnotekstowe czasopisma elektroniczne w wolnym dostępie
(serwis opracowany przez Bibliotekę Jagiellońską)
Dziennik Turystyczny – codzienne informacje z branży turystycznej
„Turystyka Kulturowa”
„Rynek Turystyczny”
„Rehabilitacja w Praktyce”
„Lider: promocja zdrowia, kultura zdrowotna i fizyczna”
Kwartalnik „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”
czasopismo „Forum Pedagogiczne”
Statystyka
Ogólnopolskie publikacje Głównego Urzędu Statystycznego
Bank danych regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Nowości w bibliotece

 1. Izdebska Jadwiga: Dziecko – dzieciństwo – rodzina – wychowanie rodzinne: kategorie pedagogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej. Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Białystok 2015.
 2. Ornowska Alicja, Zduński Igor: Resocjalizacja penitencjarna : zarys problematyki. Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2014
 3. Cichosz Mariusz: Pedagogika społeczna: zarys problematyki. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014.
 4. Brągiel Józefa, Górnicka Beata [red. nauk.]: Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych.Uniwersytet Opolski, Opole 2012.
 5. Orłowska Małgorzata, Gościniewicz Magdalena, Pisarczyk Grażyna [red. nauk.]: (Prze)moc w rodzinie. Instytucjonalne formy (po)mocy. . Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2015.
 6. Bukała Jerzy, Wątorek Krzysztof [red]: Krzywdzenie dziecka – zapobieganie przemocy. Drukarnia PANZET, Kielce 2013.
 7. Ruszkowska Marzena, Winiarski Mikołaj [red. nauk.]: Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.
 8. Chabor Agata, Fabiś Artur, Wawrzyniak Joanna K. Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.
 9. Świercz Anna [red.]: Monografia Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2014.
 10. Morgulec-Adamowicz Natalia, Kosmol Andrzej, Molik Bartosz: Adaptowana aktywność fizyczna dla fizjoterapeutów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.
 11. Białoszewski Dariusz [red. nauk.]: Fizjoterapia w ortopedii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.
 12. Szuniewicz Dariusz [red. nauk.]: Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
 13. Maciąg-Tymecka Iwona [red. nauk.]: Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży : diagnostyka funkcjonalna, programowanie rehabilitacji, metody leczenia fizjoterapeutycznego. . Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
 14. Kiwerski Jerzy E. przy współpracy Katarzyny Włodarczyk: Fizjoterapia ogólna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
 15. Kaczmarek Hieronim [red.]: Problemy turystyki i rekreacji.Oficyna In Plus Szczecin 2014.

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2019 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: