Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6485
Cisak Łukasz 2010 Bezrobocie jako źródło lęku społecznego. prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6486
Ciszek Agata 2010 Zjawisko narkomanii wśród studentów w województwie świętokrzyskim. prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6487
Janus Katarzyna 2010 Środowisko rodzinne a alkoholizm wśród nieletnich. prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6488
Kacprzak Edyta 2010 Świat wartości współczesnej młodzieży u progu dorosłości. prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6489
Krakowski Łukasz 2010 Małżeństwo szansa czy kryzys?. prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6490
Lubaś Anna 2010 Niepowodzenia szkolne jako przyczyna nieprzystosowania społecznego. prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6491
Paczyński Łukasz 2010 Świadomość wpływu alkoholu a doświadczenia życiowe dorosłych dzieci alkoholików. prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6492
Pająk Dariusz 2010 Postawy wobec rodziny u osób odbywających karę pozbawienia wolności. prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6493
Starz Sebastian 2010 Marzenia gimnazjalistów a szanse realizacji. prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6494
Zdziesiński Bartłomiej 2010 Przestępczość internetowa wobec młodzieży ponadpodstawowej. prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6495
Jędrusińska Anna 2010 Postawy młodzieży wobec "używek" a społeczne działania profilaktyczne. prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6496
Pawelec Karol 2010 Wiedza i postawy studentów wobec zjawiska narkomanii. prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6497
Pawlik Marcin 2010 Wartości jako stymulator zachowań studentów studiów zaocznych. prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6498
Prasowska Ewelina 2010 Sytuacja rodzinna młodzieży niedostosowanej społecznie przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rusinowie Koneckim. prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6499
Wietrzyk Grzegorz 2010 Skuteczny wychowawca młodzieży nieprzystosowanej społecznie w wieku 13-18 lat. prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6500
Lewicki Hubert 2010 Samobójstwa wśród młodzieży jako objaw destrukcji osobowości. prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6501
Mączka Michał 2010 Brak zdolności przewidywania skutków niebezpiecznych zachowań jako przyczyny przestępstw drogowych. prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6502
Hrabia Wojciech 2011 Motywacja do pracy w Policji młodych mężczyzn i kobiet. prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6503
Bretner Paweł 2011 Pojazd jako wskaźnik konsumpcjonizmu we współczesnym społeczeństwie. prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6504
Bretner-Sroka Joanna 2011 Uwarunkowania osobowości osób ubezpieczających się na życie. prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6505
Galus Izabela 2011 Sytuacja rodzinna i pomoc osobie przebywającej w domu pomocy społecznej. prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6506
Janecki Szczepan 2011 Relacje społeczne jedynaków i osób z rodzin wielodzietnych. prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6507
Kłębek Jacek 2011 Sytuacje stresogenne i sposoby ich rozwiązywania w pracy policjantów. prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6508
Migdał Rafał 2011 Alkohol i narkotyki wśród uczniów I i III klasy gimnazjum (analiza porównawcza zjawiska). prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6509
Orzechowski Jakub 2011 Negocjator w jednostce penitencjarnej. prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6510
Pietruch Wojciech 2011 Asymilacja cudzoziemców w Polsce (na przykładzie województwa małopolskiego). prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6511
Szwed Dominika 2011 Resocjalizacja rówieśnicza w Gimnazjum w Radoszycach. prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6512
Weselak Mariusz 2011 Publiczne zachowania agresywne zależnie od płci i wieku agresora. prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6513
Czaja Damian 2011 Zadania i charakterystyka pracy policjanta a niezbędne kwalifikacje i kompetencje. prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6514
Biela Adam 2011 Subiektywna ocena podobieństwa nieszczęśliwych zdarzeń a czynniki osobowościowe uczestników ruchu drogowego (na przykładzie badań w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach). prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk

|<  <<  <  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: