Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
1510
Turek Beata 2006 Rola środowiska rodzinnego w procesie wychowania dziecka 7-letniego (na podstawie badań przeprowadzonych w środowisku wiejskim). prof. dr hab. Jolanta Karbowniczek
1511
Juszczyk Iwona 2006 Samodzielna i twórcza praca uczniów na zajęciach z zakresu edukacji polonistycznej w klasie II. prof. dr hab. Jolanta Karbowniczek
1512
Kędys Anna 2006 Specyficzne zaburzenia i trudności w procesie nauki czytania i pisania u dzieci w klasie I i II na przykładzie badań przeprowadzonych w środowisku miejskim. prof. dr hab. Jolanta Karbowniczek
1513
Świątek Magdalena 2006 Środowiskowe uwarunkowania dojrzałości szkolnej. prof. dr hab. Jolanta Karbowniczek
1514
Schab Elżbieta 2006 Trudności uczniów klas I - III w początkowej nauce czytania - na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim. prof. dr hab. Jolanta Karbowniczek
1515
Hyrc Anna 2006 Trudności uczniów klas I - III w początkowej nauce pisania na przykładzie badań przeprowadzonych w środowisku wiejskim. prof. dr hab. Jolanta Karbowniczek
1516
Miśków Katarzyna 2006 Wiedza z zakresu pojęć technicznych dzieci sześcioletnich, a czynniki wpływające na jej znajomość - na podstawie badań przeprowadzonych w Proszowicach w Przedszkolu Samorządowym Nr 1. prof. dr hab. Jolanta Karbowniczek
1517
Słomka Aleksandra 2006 Wpływ programów multimedialnych na rozwój osobowości dzieci w klasach 1-3. prof. dr hab. Jolanta Karbowniczek
1518
Kozub Jolanta 2006 Wpływ reklamy na psychikę dzieci w młodszym wieku szkolnym. prof. dr hab. Jolanta Karbowniczek
1519
Dumin Ewelina 2006 Wpływ środowiska rodzinnego na powstawanie trudności wychowawczych i niepowodzeń szkolnych u dziecka siedmioletniego. prof. dr hab. Jolanta Karbowniczek
1520
Jandura Anna 2006 Wpływ zabawy na rozwój społeczny dziecka 5-letniego. prof. dr hab. Jolanta Karbowniczek
1521
Nowak Joanna 2006 Wpływ zaburzeń mowy na naukę czytania i pisania u dzieci klas trzecich. prof. dr hab. Jolanta Karbowniczek
1522
Danielik Ewelina 2006 Założone i rzeczywiste funkcje rodziny w oczach dziecka ośmioletniego w środowisku wiejskim. prof. dr hab. Jolanta Karbowniczek
1523
Musiał Elżbieta 2006 Wpływ sytuacji stresowej na osiągnięcia szkolne uczniów klasy III. prof. dr hab. Jolanta Karbowniczek
7446
Bąk Paulina 2012 Rozwój turystyki w gminie Bieliny na lata 2011-2015. dr Jurij Kariagin
7447
Janus Michał 2012 Baza stadionowa Euro 2012 i jej funkcja rekreacyjno - komercyjna. dr Jurij Kariagin
7448
Kaczmarski Łukasz 2012 Analiza turystyczna powiatu Ostrowiec Świętokrzyski. dr Jurij Kariagin
7449
Kołodziejczyk Elżbieta 2012 Pomniki przyrody oraz dodatkowe atrakcje gminy Jerzmanowice - Przeginia. dr Jurij Kariagin
7450
Michórska Żaklina 2012 Stan i perspektywa rozwoju turystyki w gminie Drzewica. dr Jurij Kariagin
7451
Nawrocki Tomasz 2012 Styl i jakość życia kobiet i mężczyzn rekreacyjnie uprawiajacych piłkę ręczną w Kielcach. dr Jurij Kariagin
7452
Sala Aleksandra 2012 Stan zagospodarowania Kielc w latach 2008-2010. dr Jurij Kariagin
7453
Strojwąs Olga 2012 Miejsce i rola zabytków w rozwoju turystyki gminy Morawica. dr Jurij Kariagin
7454
Tokarska Sylwia 2012 Rozwój agroturystyki we wsi świętokrzyskiej w latach 2002-2010. dr Jurij Kariagin
7455
Wikiera Magdalena 2012 Współczesne trendy w turystyce kwalifikowanej województwa świetokrzyskiego. dr Jurij Kariagin
7456
Wójcicki Rafał 2012 Główne obszary współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą w zakresie transportu na Euro 2012. dr Jurij Kariagin
7457
Wzorek Dawid 2012 Możliwości wykorzystania bazy noclegowej województwa świetokrzyskiego na EURO 2012. dr Jurij Kariagin
7458
Wzorek Dominik 2012 Analiza zorganizowanego ruchu turystycznego pomiędzy Polską i Bługarią na przykładzie obozów młodzieżowych w miejscowości Złote Piaski. dr Jurij Kariagin
7459
Ziarno Patryk 2012 Rozwój turystyki i rekreacji w województwie świętokrzyskim. dr Jurij Kariagin
6483
Bakinowska Agnieszka 2010 Zachowania aspołeczne dzieci w wieku 15-17 drogą do przestępstwa na przykładzie uczniów z ZDZ w Kielcach. prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk
6484
Białogońska Anna 2010 Obraz rodziny pochodzeniowej w percepcji dorosłych dzieci alkoholików (na przykładzie studentów 18-25 lat). prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk

|<  <<  <  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: