Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
7872
Swaczyna Adam 2011 Możliwości kształtowania i kontroli zdolności siłowych. prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
7874
Szymańska Anna 2011 Postawa wobec kultury fizycznej młodzieży gimnazjalnej zamieszkałej w Połańcu. prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
7878
Zielińska Agnieszka 2011 Sporty walki jako formy aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
7879
Żabicki Rafał 2011 Ewolucja przepisów piłki ręcznej a rozwój tej dyscypliny sportowej. prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
7854
Adamczyk Agnieszka 2012 Aktywność fizyczna i sposoby spędzania czasu wolnego młodzieży ponadgimnazjalnej z Sandomierza. prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
7855
Baran Justyna 2012 Formy treningu profilaktycznego i ich znaczenie dla zdrowia człowieka. prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
7856
Barszcz Adam 2012 Znaczenie cech budowy ciała w koszykówce mężczyzn (na przykładzie zawodników NBA). prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
7857
Bednarczyk Grzegorz 2012 Wpływ zabaw na dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
7858
Cichoń Mariola 2012 Aktywność fizyczna i sposoby spędzania czasu wolnego młodzieży ponadgimnazjalnej z Sandomierza. prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
7860
Domagała Ewa 2012 Formy spędzania czasu wolnego kobiet wykonujących pracę umysłową. prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
7861
Harcińska-Byzdra Agnieszka 2012 Formy spędzania czasu wolnego młodzieży ponadgimnazjalnej z Radomia. prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
7862
Janik Wiesław 2012 Znaczenie cech osobowościowych w sportowych grach zespołowych. prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
7863
Krawczyk Mateusz 2012 Charakterystyka zawodników reprezentacji Stanów Zjednoczonych w koszykówce mężczyzn biorących udział w Igrzyskach Olimpijskich. prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
7864
Lis Karolina 2012 Aktywność fizyczna i pewne elementy stylu życia młodzieży gimnazjalnej z gminy Morawica k. Kielc. prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
7865
Łachut Arkadiusz 2012 Aktywność fizyczna i sposoby spędzania czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej ze Szczucina. prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
7866
Łukaszczyk Grzegorz 2012 Preferencje rekreacyjne i turystyczne młodzieży harcerskiej z Kielc. prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
7867
Łutaj Katarzyna 2012 Pomiar sprawności specjalnej młodziczek, juniorek i seniorek zespołu piłkarek ręcznych Kielceckiego Stowarzyszenia Sportowego. prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
7868
Niemczura Bartłomiej 2012 Znaczenie sprawności ogólnej w piłce ręcznej oraz mozliwości jej kształtowania i kontroli. prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
7869
Sitarz Kamil 2012 Piłka nożna jako masowa forma aktywności ruchowej. prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
7870
Sosnowski Wiktor 2012 Piłka nożna jako dyscyplina sportowa i forma aktywności fizycznej. prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
7873
Synowiec Dawid 2012 Znaczenie sprawności ogólnej w piłce siatkowej. prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
7875
Tokarski Piotr 2012 Znaczenie sprawności specjalnej w koszykówce. prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
7876
Walasek Artur 2012 Formy treningu profilaktycznego i ich znaczenie dla zdrowia osób starszych. prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
7877
Woźniak Łukasz 2012 Próba oceny obciążeń treningowych średniodystansowców z mistrzowską i pierwszą klasą sportową w latach 2008-2011. prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
1504
Palpuchowska Małgorzata 2007 Przestepczość nieletnich na terenie Starachowic w latach 2003-2005 w świetle statystyk policyjnych. dr Mirosława Kamińska
1505
Molenda Monika 2006 Adaptacja uczniów klas pierwszych w środowisku wiejskim. prof. dr hab. Jolanta Karbowniczek
1506
Tyc Agnieszka 2006 Błędy ortograficzne popełniane przez uczniów klasy II - ich przyczyny i sposoby likwidacji. prof. dr hab. Jolanta Karbowniczek
1507
Pomykalska Elżbieta 2006 Obraz współczesnej rodziny w oczach dziecka sześcioletniego na podstawie badań przeprowadzonych w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Proszowicach. prof. dr hab. Jolanta Karbowniczek
1508
Gromala Magdalena 2006 Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki w szkole na podstawie badań przeprowadzonych w środowisku wiejskim. prof. dr hab. Jolanta Karbowniczek
1509
Ozan Aneta 2006 Rola rodziny w kształtowaniu wrażliwości moralnej u dzieci 6-letnich w środowisku miejskim. prof. dr hab. Jolanta Karbowniczek

|<  <<  <  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: