Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
4871
Zabadaj Marcin 2010 Niedostosowanie społeczne młodzieży w wieku gimnazjalnym - formy, uwarunkowania, przeciwdziałanie zjawisku (na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum nr 4 w Olkuszu). dr Jolanta Biała
4872
Szlęzak Edyta 2010 Zjawisko anoreksji u dziewcząt i młodych kobiet. Etiologia zjawiska, i skutki zaburzeń w odżywianiu. dr Jolanta Biała
4873
Chylicki Tomasz 2010 Funkcjonowanie i organizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rusinowie Koneckim. dr Jolanta Biała
4874
Kuźdub Cezary 2010 Manipulacja w reklamie telewizyjnej i jej wpływ na zachowania młodzieży licealnej. dr Jolanta Biała
4875
Langa Marek 2010 Środki oddziaływania resocjalizacyjnego na skazanych stosowane w pracy penitencjarnej. dr Jolanta Biała
4876
Bernaś Ewelina 2010 Sytuacja szkolna dziecka z rodziny dotkniętej ubóstwem na podstawie miasta Pińczów. dr Jolanta Biała
4877
Bukarewicz Monika 2010 Funkcjonowanie ucznia z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w klasie gimnazjalnej. dr Jolanta Biała
4878
Gałka Paulina 2010 Funkcje i zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. dr Jolanta Biała
4879
Grzesiak Ilona 2010 Aspiracje edukacyjne i plany życiowe uczniów klas licealnych na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu. dr Jolanta Biała
4880
Jakubczyk Milena 2010 Uzależnienie od mediów wśród uczniów klas gimnazjalnych. dr Jolanta Biała
4881
Kucharska Katarzyna 2010 Funkcje i zadania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Skarżysku-Kamiennej. dr Jolanta Biała
4882
Kurpińska Marlena 2010 Formy spędzania czasu wolnego wśród młodzieży klas gimnazjalnych w Gimnazjum Nr 1 im. Bronisława Markiewicza w Nowej Słupi. dr Jolanta Biała
4883
Przeworska Anna 2010 Funkcje i zadania Domu Dziecka Nr 1 im. A. Kamińskiego w Kielcach jako placówki socjalno-wychowawczej. dr Jolanta Biała
4884
Sikora Arkadiusz 2010 Narkomania jako problem społeczny na przykładzie badań przeprowadzonych w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu. dr Jolanta Biała
4885
Staszowska Monika 2010 Funkcje i zadania Ogniska Wychowawczego im. Błogosławionego E.Bojanowskiego w Jędrzejowie. dr Jolanta Biała
4886
Woźniak Wioletta 2010 Plany życiowe i edukacyjne dzieci wychowywanych w rodzinie samotnej matki (praca napisana na podstawie badań przeprowadzonych w rodzinach po rozwodzie). dr Jolanta Biała
4887
Antosz Małgorzata 2011 Warunkowe przedterminowe zwolnienie w świetle orzecznictwa Sądu Okręgowego w Tarnowie. dr Jolanta Biała
4888
Barańska Ewa 2011 Problem narkomanii w świadomości uczniów klas licealnych na podstawie badań przeprowadzonych w LO nr 1 we Włoszczowie. dr Jolanta Biała
4889
Dyrkacz Barbara 2011 Aspiracje i plany życiowe wychowanków Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Krakowie. dr Jolanta Biała
4890
Grabka Artur 2011 Funkcje i zadania Policyjnej Izby Dziecka w Krakowie. dr Jolanta Biała
4891
Kisiel Mariola 2011 Funkcje i zadania domu dziecka "Moja rodzina" w Pawlikowicach z perspektywy historycznej. dr Jolanta Biała
4892
Knapik Michał 2011 Funkcje i zadania referatu policji sądowej na przykładzie badań przeprowadzonych w Referacie Policji Sądowej w Krakowie. dr Jolanta Biała
4893
Kowal Tomasz 2011 Formy zadań resocjalizacyjnych podejmowane wobec skazanych wykolejonych społecznie w zakładzie karnym typu zamkniętego (na przykładzie badań przeprowadzonych w zakładzie karnym w Tarnowie). dr Jolanta Biała
4894
Lebiest Joanna 2011 Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego w świetle sprawozdań statystycznych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Wydział II Karny w latach 2009-2010r. dr Jolanta Biała
4895
Nowicka Anna 2011 Przyczyny przestępczości nieletnich na przykładzie działalności Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Krakowie. dr Jolanta Biała
4896
Ogonek Małgorzata 2011 Funkcje i zadania Kuratorskiego Ośrodka Pracy z Mlodzieżą na przykładzie badań przeprowadzonych w Kuratorskim Ośrodku Pracy z Młodzieżą w Krakowie. dr Jolanta Biała
4897
Poznański Krzysztof 2011 Formy oddziaływań resocjalizacyjnych podejmowanych wobec skazanych w Zakładzie Karnym w Tarnowie. dr Jolanta Biała
4898
Sikora Magdalena 2011 Aspiracje i plany życiowe młodzieży z rodzin rodziców rozwiedzionych. dr Jolanta Biała
4899
Wasińska Edyta 2011 Negatywne przejawy podkultury więziennej wśród skazanych (na podstawie badań przeprowadzonych w zakładzie karnym w Kielcach). dr Jolanta Biała
4900
Włoch Teresa 2011 Zdania placówki socjalizacyjnej w zakresie pokonywania barier społecznych i marginalizacji wychowanków na przykładzie Domu Dziecka im. Św. Ludwiki w Krakowie. dr Jolanta Biała

|<  <  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: