Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
1371
Przeniosło Alicja 2006 Poziom śwoadomości ekologicznej i aktywności młodzieży w ruchu i organizacjach związanych z ochroną przyrody. dr inż. Małgorzata Jankowska-Błaszczuk
1372
Magdziarz Tomasz 2006 Organizacja Ochrony Przyrody w skali globalnej i lokalnej na przykładzie gminy Złota. dr inż. Małgorzata Jankowska-Błaszczuk
1373
Tetela Anna 2006 Walory dydaktyczne i turystyczne jaskini Raj. dr Ignacy Janowski
1374
Pełka Tomasz 2006 Historia Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dr Ignacy Janowski
1375
Jabczyk Kinga 2006 Podziemna trasa turystyczna w Opatowie dr Ignacy Janowski
1376
Tkacz Szymon 2006 Ruch turystyczny w Jaskini Łokietka dr Ignacy Janowski
1377
Kowalik Marietta 2006 Ruch turystyczny w jaskini Raj dr Ignacy Janowski
1378
Marzec Monika 2006 Ruch turystyczny w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim dr Ignacy Janowski
1379
Rożek Konrad 2006 Ruch turystyczny w Rezerwacie Przyrody Kadzielnia dr Ignacy Janowski
1380
Pietrzykowska Irmina 2006 Tereny rekreacyjne w Kielcach dr Ignacy Janowski
1381
Rożek Kinga 2006 Walory dydaktyczne i turystyczne Rezerwatu Przyrody Kadzielnia dr Ignacy Janowski
1382
Kozik Stanisław 2006 Błonia Krakowskie jako teren rekreacyjny i pielgrzymkowy dr Ignacy Janowski
1383
Łaz Jacek 2006 Muzeum Regionalne w Mielcu i jego funkcje dr Ignacy Janowski
1384
Gapiński Daniel 2006 Historyczne uwarunkowania Szlaku Orlich Gniazd dr Ignacy Janowski
1385
Słoka Piotr 2007 Przyrodnicze walory turystyczne rezerwatu "Skałki-Piekło"w okolicy Niekłania. dr Ignacy Janowski
1386
Młynarska Katarzyna 2007 Perspektywy rozwoju funkcji turystycznej Pacanowa dr Ignacy Janowski
1387
Łachut Aldona 2007 Ruch turystyczny w Muzeum Kopalni Soli "Wieliczka" dr Ignacy Janowski
1388
Szymański Marcin 2007 Atrakcyjność turystyczna Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej dr Ignacy Janowski
1389
Huk Martyna 2007 Chęciny i ich funkcje krajoznawczo-turystyczne dr Ignacy Janowski
1390
Krumplewska Kamila 2007 Karczówka i jej funkcja krajoznawczo - turystyczna dr Ignacy Janowski
1391
Bitnerowska Urszula 2007 Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie i jego funkcje turystyczne dr Ignacy Janowski
1392
Kupczewski Jarosław 2007 Nowe inwestycje w Kielcach o funkcjach sportowych i rekreacyjnych dr Ignacy Janowski
1393
Pogan Paweł 2007 Ojców i jego funkcje krajoznawczo - turystyczne dr Ignacy Janowski
1394
Stefańczyk Agnieszka 2007 Szlak turystyczny Wierna Rzeka - Chęciny dr Ignacy Janowski
1395
Lewicki Hubert 2007 Walory krajoznawcze gminy Koszyce dr Ignacy Janowski
1396
Frankowska Wioleta 2007 Walory krajoznawcze gminy Łopuszno dr Ignacy Janowski
1397
Adamska Agnieszka 2007 Walory krajoznawcze miasta i gminy Włoszczowa dr Ignacy Janowski
1398
Brzostowska Alicja 2007 Walory krajoznawcze Szydłowca dr Ignacy Janowski
1399
Stochmal Ewa 2007 Ważniejsze obiekty sakralne Kielc i ich funkcja poznawcza dr Ignacy Janowski
1400
Paczyński Łukasz 2007 Zamek w Pieskowej Skale i jego funkcja krajoznawczo turystyczna dr Ignacy Janowski

|<  <<  <  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: