Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
1341
Kucharczyk Mateusz 2006 Walory przyrodnicze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowegoi jego rola w edukacji ekologicznej. dr Malgorzata Jankowska-Błaszczuk
1342
Kot Leszek 2006 Zagrożenia erozją gleby w gminie Opatów. dr Malgorzata Jankowska-Błaszczuk
1343
Okopień Jacek 2006 Zasoby wodne na obszarze Gminy Złota - zagrożenia i ochrona. dr Malgorzata Jankowska-Błaszczuk
1344
Pracoń Piotr 2006 Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Sędziszów. dr Malgorzata Jankowska-Błaszczuk
1345
Majsak Monika 2006 Charakterystyka właściwości biologicznych i ekologicznych wybranych drzew lasotwórczych Polski: Śwoerka pospolitego, Brzozy brodawkowej, Dębu Szypułkowego. dr Malgorzata Jankowska-Błaszczuk
1346
Obartuch Marta 2006 Naturalne i chemiczne metody walki ze szkodnikami na terenie powiatu Dąbrowa Tarnowska, skuteczność i konsekwencja stosowania. dr Malgorzata Jankowska-Błaszczuk
1347
Wolak Kamil 2006 Rezerwaty przyrody miasta Kielce. dr Malgorzata Jankowska-Błaszczuk
1348
Madej Andrzej 2006 Zanieczyszczenie wód substancjami ropopochodnymi. dr Malgorzata Jankowska-Błaszczuk
1349
Małysz Piotr 2006 Stan zanieczyszczeń środowiska naturalnego na terenie gminy Busko-Zdrój. dr Malgorzata Jankowska-Błaszczuk
1350
Berus Sebastian 2007 Bezpieczne składowisko odpadów elementem gospodarki odpadadmi na przykładzie miasta Skarżysko-Kamienna. dr Malgorzata Jankowska-Błaszczuk
1351
Żak Magdalena 2007 Działania prewencyjne grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego na terenie województwa świętokrzyskiego. dr Malgorzata Jankowska-Błaszczuk
1352
Rak Wioleta 2007 Funkcjonowanie i rola skaładowiska komunalnego na przykładzie miasta Staszowa. dr Malgorzata Jankowska-Błaszczuk
1353
Chojnacki Rafał 2007 Katastrofy ekologiczne wywołane transportem i eksploatacją złóż ropy naftowej. Historia i przeciwdziałanie. dr Malgorzata Jankowska-Błaszczuk
1354
Paluch Grzegorz 2007 Ochrona środowiska naturalnego a agrożenia substancjami ropopochodnymi na terenie województwa świętokrzyskiego. dr Malgorzata Jankowska-Błaszczuk
1355
Golec Barbara 2007 Ochrona zasobów wody pitnej na terenie regionu tarnowskiego. dr Malgorzata Jankowska-Błaszczuk
1356
Maj Ewa 2007 Osobliwości przyrodnicze i historia powstania Świętokrzyskiego Parku Narodowego. dr Malgorzata Jankowska-Błaszczuk
1357
Janus Agnieszka 2007 Problemy składowania i utylizacji odpadów na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. dr Malgorzata Jankowska-Błaszczuk
1358
Zielińska Anna 2007 Skażenia powietrza atmosferycznego w latach 2001-2005 na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej dr Malgorzata Jankowska-Błaszczuk
1359
Kudła Robert 2007 Walory przyrodnicze i edukacyjne Ojcowskiego Parku Narodowego. dr Malgorzata Jankowska-Błaszczuk
1360
Nowek Agnieszka 2007 Walory przyrodnicze i rola edukacyjna Rezerwatu Przyrody Świnia Góra. dr Malgorzata Jankowska-Błaszczuk
1361
Podyma Ilona 2007 Walory przyrodnicze wzgórza Karczówka w Kielcach. dr Malgorzata Jankowska-Błaszczuk
1362
Pałka Marcin 2007 Wpływ wypadków w transporcie drogowym na poziom skażeń na terenie województwa śląskiego. dr Malgorzata Jankowska-Błaszczuk
1363
Żak Wojciech 2007 Zagrożenia katastrofami ekologicznymi na terenie województwa świętokrzyskiego. dr Malgorzata Jankowska-Błaszczuk
1364
Stachowicz Rafał 2007 Katastrofy ekologiczne w transporcie drogowym i ich usuwanie na terenie wojwództwa świętokrzyskigo. dr Malgorzata Jankowska-Błaszczuk
1365
Słowik Stanisław 2007 Organizacje i ruchy ekologiczne. Ich cele i historia powstania. dr Malgorzata Jankowska-Błaszczuk
1366
Zaręba Agata 2007 Gospodarka odpadami na terenie miasta Kielce. dr Malgorzata Jankowska-Błaszczuk
1367
Kaca Karolina 2007 Rola wody w ekosystemie - stan czystości rzek na terenie Radomia. dr Malgorzata Jankowska-Błaszczuk
1368
Sojka Marcin 2006 Stopień zagrożenia odpadami stałymi na terenie gminy Wolbrom. dr inż. Małgorzata Jankowska-Błaszczuk
1369
Oleksy Michał 2006 Szaniecki i Kozubowski Park Krajobrazowy. dr inż. Małgorzata Jankowska-Błaszczuk
1370
Śpiechowicz Adam 2006 Zagrożenia pożarami w ekosystemach leśnych na terenie powiatu włoszczowskiego. dr inż. Małgorzata Jankowska-Błaszczuk

|<  <<  <  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: