Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
5595
Lis Marek 2012 Wypalenie zawodowe policjantów (na przykładzie badań w wybranych Komendach Powiatowych Policji woj. świętokrzyskiego). dr Mirosław Jamrożek
5596
Litwin-Kubicka Anna 2012 Choroba alkoholowa i możliwość jej leczenia w percepcji uczniów szkół ponadgimnazjalnych. dr Mirosław Jamrożek
5597
Maślanka Urszula 2012 Dopalacze - świadomość zagrożeń w percepcji młodzieży (na przykładzie badań w Tarnowie). dr Mirosław Jamrożek
5598
Motyka Agnieszka 2012 Zagrożenie alkoholizmem młodzieży gimnazjalnej na terenie gminy Szydłowiec. dr Mirosław Jamrożek
5599
Obrzut Daniel 2012 Zapobieganie skutkom eurosieroctwa w środowisku lokalnym (na przykładzie badań w mieście i gminie Grybów). dr Mirosław Jamrożek
5600
Ozdoba Edyta 2012 Szkolna profilaktyka demoralizacji społecznej młodzieży (na przykładzie badań w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej). dr Mirosław Jamrożek
5601
Pacholczyk Łukasz 2012 Kościół w lokalnym systemie profilaktyki demoralizacji społecznej młodzieży (na przykładzie badań w Gminie Borkowice). dr Mirosław Jamrożek
5602
Pajor Bogusław 2012 Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu - zarys monograficzny. dr Mirosław Jamrożek
5603
Piech Krzysztof 2012 Rodzina zastępcza jako alternatywa zakładowych form opieki nad dzieckiem (na przykładzie badania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie). dr Mirosław Jamrożek
5604
Pieronek Ewa 2012 Szkolna profilaktyka demoralizacji uczniów (na przykładzie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach). dr Mirosław Jamrożek
5605
Sabura Jerzy 2012 Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Zakopanem (zarys monograficzny). dr Mirosław Jamrożek
5606
Stachowicz Artur 2012 Pomoc społeczna jako forma przeciwdziałania marginalizacji społecznej bezdomnych i ubogich (na przykładzie badań w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach). dr Mirosław Jamrożek
5607
Stolarz Dagmara 2012 Opinie młodzieży o subkulturach (na podstawie badań w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Skrzyszowie). dr Mirosław Jamrożek
5608
Underlik Jarosław 2012 Straż Miejska w lokalnym systemie profilaktyki demoralizacji społecznej młodzieży. dr Mirosław Jamrożek
5609
Włodarczyk Marcin 2012 Profilaktyka zachowań agresywnych wśród uczniów (na przykładzie Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej). dr Mirosław Jamrożek
5610
Wójtowicz Gabriel 2012 Rodzina funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej jako środowisko wychowawcze. dr Mirosław Jamrożek
5611
Zwolenik Monika 2012 Zachowania dewiacyjne młodzieży na przykładzie badań w Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie. dr Mirosław Jamrożek
1303
Fijałkowska Agnieszka 2007 Jazda konna jako forma rehabilitacji prof. dr hab. n. med. M. Janiszewski
1304
Krajka Przemysław 2007 Jonoforeza Werapamilem w leczeniu choroby Peyronie prof. dr hab. n. med. M. Janiszewski
1305
Michalak Anna 2007 Leczenie usprawniające dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym prof. dr hab. n. med. M. Janiszewski
1306
Czaja Łukasz 2007 Lecznictwo uzdrowiskowe w Busku Zdroju - Historia i Współczesność prof. dr hab. n. med. M. Janiszewski
1307
Konar Sabina 2007 Masaż klasyczny w wybranych jednostkach chorobowych prof. dr hab. n. med. M. Janiszewski
1308
Seweryn Bernadetta 2007 Metody leczenia zachowawcze bocznych skrzywień kręgosłupa prof. dr hab. n. med. M. Janiszewski
1309
Sidor Ewelina 2007 Mózgowe porażenie dziecięce leczone metodą Vojty prof. dr hab. n. med. M. Janiszewski
1310
Pawlik Hubert 2007 Postępowanie rehabilitacyjne w zwyrodnieniu stawu biodrowego. Diagnostyka i leczennie prof. dr hab. n. med. M. Janiszewski
1311
Bogacka Wioletta 2007 Rehabilitacja dróg oddechowych w mukowiscydozie prof. dr hab. n. med. M. Janiszewski
1312
Nowak Renata 2007 Rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu prof. dr hab. n. med. M. Janiszewski
1313
Żak Marek 2007 Rola zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w wadach postaw u dzieci w wieku szkolnym prof. dr hab. n. med. M. Janiszewski
1314
Sawczyński Tomasz 2007 Usprawnianie lecznicze w mózgowym porażeniu dziecięcym prof. dr hab. n. med. M. Janiszewski
1315
Pieczonka Kamil 2007 Usprawnianie w zespołach bólowych kręgosłupa prof. dr hab. n. med. M. Janiszewski

|<  <<  <  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: