Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
4170
Drzewowska Krystyna 2011 Pomoc społeczna wobec zagrożenia wykluczeniem społecznym w powiecie radomszczańskim. doc. dr Mirosław Jamrożek
4171
Gołębiowska Katarzyna 2011 Przyczyny i skutki zażywania narkotyków w percepcji licealistów (na przykładzie badań w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu). doc. dr Mirosław Jamrożek
4172
Igielski Marcin 2011 Pomoc postpenitencjarna w resocjalizacji (na przykładzie badań w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu). doc. dr Mirosław Jamrożek
4173
Jeliński Marek 2011 Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez aktywizację zawodową, z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu. doc. dr Mirosław Jamrożek
4174
Kantor Rafał 2011 Zatrudnienie skazanych jako metoda oddziaływań penitencjarnych (na przykładzie Zakładu Karnego w Nowym Sączu). doc. dr Mirosław Jamrożek
4175
Kosałka Anna 2011 Środowiskowy dom samopomocy jako instytucjonalna forma wsparcia rodziny z osobą niepełnosprawną umysłowo (na przykładzie badań przeprowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brudzowie). doc. dr Mirosław Jamrożek
4176
Lechowicz Katarzyna 2011 Efektywność pracy socjalnej i jej uwarunkowania (na przykładzie badań w powiecie tarnowskim). doc. dr Mirosław Jamrożek
4177
Michta Ewelina 2011 Profilaktyka narkomanii wśród młodzieży gimnazjalnej - między oczekiwaniami a rzeczywistością (na przykładzie badań w szkołach gimnazjalnych). doc. dr Mirosław Jamrożek
4178
Sagan Kinga 2011 Alkoholizowanie się młodzieży wiejskiej - diagnoza i profilaktyka (na przykładzie badań uczniów technikum w Busku-Zdroju). doc. dr Mirosław Jamrożek
4179
Serafin Joanna 2011 Sens życia osób uzależnionych od alkoholu (na podstawie badań przeprowadzonych w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu). doc. dr Mirosław Jamrożek
4180
Słoka Katarzyna 2011 Rola projektu systemowego "My samodzielni" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w prpcesie usamodzielniania wychowanków rodzin zastępczych. doc. dr Mirosław Jamrożek
4181
Szczerba Sylwia 2011 Skutki przyjmowania narkotyków w percepcji gimnazjalistów (na podstawie badań w Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie). doc. dr Mirosław Jamrożek
4182
Świercz Dorota 2011 Pomoc niepełnosprawnym bezrobotnym (na przykładzie badań w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach). doc. dr Mirosław Jamrożek
4183
Święs Sylwester 2011 Pomoc postpenitencjarna w readaptacji społecznej skazanych na przykładzie badań w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu. doc. dr Mirosław Jamrożek
4184
Wojdyna Dagmara 2011 Efektywność pomocy udzielanej rodzinom wieloproblemowym (na przykładzie badań w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach). doc. dr Mirosław Jamrożek
4185
Głąbiński Łukasz 2011 Wpływ środowiska rodzinnego na nieletnich jako sprawców wielokrotnych czynów karalnych (na przykładzie badań w Krakowie). doc. dr Mirosław Jamrożek
4186
Jastrząb Jowita 2011 "Domowe" - skuteczność interwencji policyjnej i jej uwarunkowania (na przykładzie badań przeprowadzonych w Staszowie). doc. dr Mirosław Jamrożek
4187
Kowalik Wojciech 2011 Nieletni sprawcy czynów karalnych - formy, uwarunkowania, zapobieganie (na przykładzie badań w KPP Kraków). doc. dr Mirosław Jamrożek
4188
Pruska Katarzyna 2011 Świetlica socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu (zarys monograficzny). doc. dr Mirosław Jamrożek
4189
Solecka Ilona 2011 Postawy współczesnej młodzieży wobec ofiar przemocy (na przykładzie badań przeprowadzonych w Gimnazjum w Kurzelowie). doc. dr Mirosław Jamrożek
4190
Mirek Mariusz 2011 Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach (zarys monograficzny). doc. dr Mirosław Jamrożek
5586
Banasik-Kuc Jadwiga 2012 Buski Ośrodek Trzeźwości "Zdrój" (zarys monograficzny). dr Mirosław Jamrożek
5587
Chmielowski Przemysław 2012 Profilaktyka zachowań agresywnych uczniów (na przykładzie badań w Szkole Podstawowej w Kozłowie). dr Mirosław Jamrożek
5588
Ciura Anna 2012 Zagrożenie problemem alkoholowym młodzieży w percepcji uczniów szkół gimnazjalnych (na przykładzie Zespołu Szkół - Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka w Bliżynie). dr Mirosław Jamrożek
5589
Farthmann Katarzyna 2012 Rola szkoły integracyjnej w kształtowaniu postaw społecznych wśród uczniów szkół gimnazjalnych. dr Mirosław Jamrożek
5590
Ficek Anna 2012 Wczesna postać niedostosowania społecznego - aspekt diagnostyczny (na przykładzie badań w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzeczowie). dr Mirosław Jamrożek
5591
Foks Agnieszka 2012 Schronisko im. Św. Brata Alberta w Kielcach - zarys monograficzny. dr Mirosław Jamrożek
5592
Gołda Angelika 2012 Zaburzenia w zachowaniu a status społeczny ucznia w klasie szkolnej (na przykładzie badań Gimnazjum nr 2 we Włoszczowie). dr Mirosław Jamrożek
5593
Grzesik Andrzej 2012 Zreformowane więziennictwo 2010 - nowa struktura jednostek organizacyjnych z oddziałami penitencjarnymi w percepcji funkcjonariuszy Służby Więziennej. dr Mirosław Jamrożek
5594
Krawczyk Natalia 2012 Ośrodek Wsparcia Dziennego w Wojniczu - zarys monograficzny. dr Mirosław Jamrożek

|<  <<  <  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: