Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
4140
Oprych Władysław 2011 Policyjna izba dziecka w Krakowie (zarys monograficzny). doc. dr Mirosław Jamrożek
4141
Płaza Waldemar 2011 Zakład Karny w Jaśle - zarys monograficzny. doc. dr Mirosław Jamrożek
4142
Tokarczyk Anna 2011 Postawy młodzieży wobec pedofilii (na przykładzie badań uczniów Gimnazjum Publicznego w Piwnicznej Zdroju). doc. dr Mirosław Jamrożek
4143
Wojtylak Renata 2011 Profesjonalne metody powstrzymywania uzależnienia alkoholowego i ich skuteczność (na przykładzie badań w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Sączu). doc. dr Mirosław Jamrożek
4144
Wysowski Grzegorz 2011 Podkultura więzienna a resocjalizacja w zakładzie karnym (na przykładzie badań w Zakładzie Karnym w Łupkowie). doc. dr Mirosław Jamrożek
4145
Zapała Krzysztof 2011 Czynniki ograniczające efektywność diagnostyczno-pomocową procedury "Niebieskiej Karty" (na przykładzie badań w limanowej). doc. dr Mirosław Jamrożek
4146
Zelek Halina 2011 Resocjalizacja dla rodziny i z rodziną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. św. s. Faustyny w Krakowie. doc. dr Mirosław Jamrożek
4147
Żarnowiecki Radosław 2011 Świetlica Środowiskowa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szczekocinach - zarys monograficzny. doc. dr Mirosław Jamrożek
4148
Futyma Piotr 2011 Rola kontaktów zewnętrznych w resocjalizacji skazanych (na przykładzie badań w Zakładzie Karnym w Łupkowie). doc. dr Mirosław Jamrożek
4149
Jajkiewicz Andrzej 2011 Przemoc w rodzinie wieloproblemowej (na przykładzie badań w Wolbromiu). doc. dr Mirosław Jamrożek
4150
Janus Agnieszka 2011 Prostytucja nieletnich w percepcji młodzieży (na podstawie badań przeprowadzonych w Sosnowcu). doc. dr Mirosław Jamrożek
4151
Janus Ryszard 2011 Wypalenie zawodowe policjantów (na przykładzie badań funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach). doc. dr Mirosław Jamrożek
4152
Jaszewski Tomasz 2011 Rola Policji w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (na przykładzie badań w pow. włszczowskim). doc. dr Mirosław Jamrożek
4153
Kurasz Marek 2011 Przemoc w relacjach interpersonalnych w warunkach izolacji więziennej (na przykładzie badań w Zakładzie Karnym w Łupkowie). doc. dr Mirosław Jamrożek
4154
Lipińska Aneta 2011 Skutki spożywania alkoholu w świadomości młodzieży (na podstawie badań w powiecie przysuskim). doc. dr Mirosław Jamrożek
4155
Niedźwiecki Jan 2011 Praca i jej znaczenie w resocjalizacji skazanych (na przykładzie badań w Zakładzie Karnym w Łupkowie). doc. dr Mirosław Jamrożek
4156
Pawlik Mirosław 2011 Zakład Karny w Łupkowie dla recydywistów penitencjarnych - zarys monograficzny. doc. dr Mirosław Jamrożek
4157
Rycąbel Anna 2011 Czas wolny zorganizowany w profilaktyce patologii społecznych wśród młodzieży (na przykładzie badań w Łagowie). doc. dr Mirosław Jamrożek
4158
Sobierajski Grzegorz 2011 Efektywność resocjalizacyjna nadzoru kuratorskiego i jej uwarunkowania (na przykładzie badań w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu). doc. dr Mirosław Jamrożek
4159
Sroczyński Łukasz 2011 Policja w lokalnym systemie profilaktyki alkoholowej (na podstawie badań w Krakowie). doc. dr Mirosław Jamrożek
4160
Stępień Beata 2011 Bezrobocie, a bezdomność-przyczyna czy skutek (na przykładzie badań w Jędrzejowie). doc. dr Mirosław Jamrożek
4161
Styczeń Damian 2011 Rola alkoholu w przestępstwie (na podstawie analizy akt Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej). doc. dr Mirosław Jamrożek
4162
Szelast Artur 2011 Pomoc postpenitencjarna a readaptacja społeczna skazanych (na przykładzie badań w Zakładzie Karnym w Łupkowie). doc. dr Mirosław Jamrożek
4163
Śliwa Łukasz 2011 Bezdomność jako stymulator patologii społecznych (na podstawie badań przeprowadzonych na terenie Kielc). doc. dr Mirosław Jamrożek
4164
Świerczyński Radosław 2011 Subkultura "JP"- zarys monograficzny. doc. dr Mirosław Jamrożek
4165
Świętek Marek 2011 Profilaktyka przemocy w rodzinie (na podstawie badań w powiecie wadowickim). doc. dr Mirosław Jamrożek
4166
Wojtala Adrian 2011 Policyjna Izba Dziecka Komendy Stołecznej Policji w Warszawie - zarys monograficzny. doc. dr Mirosław Jamrożek
4167
Zemła Karolina 2011 Dworzec jako środowisko generujące patologię społeczną (na przykładzie badań przeprowadzonych na terenie Dworca Centralnego w Warszawie). doc. dr Mirosław Jamrożek
4168
Burzec Paulina 2011 Świadomość skutków zachowań przemocowych w percepcji gimnazjalistów (na przykładzie badań przeprowadzonych w Gimnazjm Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej). doc. dr Mirosław Jamrożek
4169
Dróżdż Kamil 2011 Uczeń jako sprawca przemocy wobec nauczycieli - diagnoza i profilaktyka zjawiska (na przykładzie badań w Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Suchedniowie). doc. dr Mirosław Jamrożek

|<  <<  <  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: