Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
4110
Jaworska Wioletta 2011 Mobbing w pracy a funkcjonowanie ofiary w rodzinie. doc. dr Mirosław Jamrożek
4111
Jędrzejowska Wiesława 2011 Gimnazjum Specjalne nr 61 przy Zespole Szkół Specjalnych w Krakowie - zarys monograficzny. doc. dr Mirosław Jamrożek
4112
Kogutek Renata 2011 Młodociani sprawcy rozbojów i ich środowisko rodzinne (na przykładzie badań w Sądzie Okręgowym w Krakowie). doc. dr Mirosław Jamrożek
4113
Koziołek Rafał 2011 Zachowania ksenofobiczne Polaków wobec cudzoziemców (na przykładzie badań w Nowym Sączu). doc. dr Mirosław Jamrożek
4114
Kukawski Robert 2011 Perspektywy rozwojowe subkultur w percepcji młodzieży (na przykładzie badań w Gorlicach). doc. dr Mirosław Jamrożek
4115
Markowska Kamila 2011 Anoreksja i bulimia w percepcji gimnazjalistek (na przykładzie badań w Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Muszynie). doc. dr Mirosław Jamrożek
4116
Pastuszka Mirosław 2011 Rodzinne uwarunkowania czynów karalnych popełnianych przez nieletnich sprawców (na przykładzie badań w Warszawie). doc. dr Mirosław Jamrożek
4117
Słonczyńska Renata 2011 Świetlica Terapeutyczna "SOS" w Krakowie - zarys monograficzny. doc. dr Mirosław Jamrożek
4118
Sokół Teresa 2011 Przemoc w relacjach interpersonalnych w rodzinie z problemem alkoholowym (na przykładzie badań w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie). doc. dr Mirosław Jamrożek
4119
Tobiasz Grzegorz 2011 Efektywność resocjalizacyjna nadzoru kuratorskiego i jej uwarunkowania (na przykładzie badań w Sądzie Rodzinnym w Nowym Sączu). doc. dr Mirosław Jamrożek
4120
Tomczyk Anna 2011 Etyka pracy kuratora sądowego. doc. dr Mirosław Jamrożek
4121
Wilk Wojciech 2011 Normy i wartości moralne współczesnej młodzieży (na przykładzie badań uczniów Gimnazjum w Ćmińsku). doc. dr Mirosław Jamrożek
4122
Wiśniewska-Potocka Ewa 2011 Inicjacja alkoholowa nieletnich (na przykładzie badań przeprowadzonych wśród uczniów z Gimnazjum w Promniku). doc. dr Mirosław Jamrożek
4123
Zięcina Krzysztof 2011 Rodzina wielodzietna jako środowisko wychowawcze (na podstawie badań w Nowym Sączu). doc. dr Mirosław Jamrożek
4124
Żyła Małgorzata 2011 Kobieta jako sprawczyni zabójstwa (na przykładzie badań w Sądzie Okręgowym w Krakowie). doc. dr Mirosław Jamrożek
4125
Bukowiec Mariusz 2011 Wczesna postać niedostosowania społecznego - profilaktyka zjawiska (na podstawie badań nauczycieli szkół podstawowych w Nowym Sączu). doc. dr Mirosław Jamrożek
4126
Gęborys Marcin 2011 Pomoc postpenitencjarna a readaptacja społeczna skazanych (na przykładzie badań przeprowadzonych w Zakładzie Karnym w Jaśle). doc. dr Mirosław Jamrożek
4127
Górowski Waldemar 2011 Społeczne uwarunkowania czynów karalnych popełnionych przez nieletnich (na przykładzie badań w Nowym Sączu). doc. dr Mirosław Jamrożek
4128
Janicki Rafał 2011 Lokalny system profilaktyki przemocy w rodzinie w latach 2005-2010 - efektywność i jego uwarunkowania (na przykładzie badań w gminie Michałów). doc. dr Mirosław Jamrożek
4129
Kasperczyk Marcin 2011 Schronisko im. św. Brata Alberta w Miechowie - zarys monograficzny. doc. dr Mirosław Jamrożek
4130
Kołodziejczyk Rafał 2011 Opór podejrzanego - przejawy, skutki i sposoby przezwyciężania (na przykładzie badań w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu). doc. dr Mirosław Jamrożek
4131
Kopacz Jacek 2011 Oddział dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne Zakładu Karnego w Tarnowie - zarys monigraficzny. doc. dr Mirosław Jamrożek
4132
Koszkul Jolanta 2011 Dziecko odrzucone i izolowane w klasie szkolnej. doc. dr Mirosław Jamrożek
4133
Kowal Bożena 2011 Pracoholizm - uwarunkowania, skutki, zapobieganie (na przykładzie badań w Sosnowcu). doc. dr Mirosław Jamrożek
4134
Król Paweł 2011 Efekty pomocowe procedury "Niebieska Karta" i ich uwarunkowania (na przykładzie rodzin objętych tą procedurą na terenie Nowego Sącza w latach 2006-2010). doc. dr Mirosław Jamrożek
4135
Łęczycki Bogdan 2011 Międzynarodowy Ośrodek Integracji Młodzieży w Gródku nad Dunajcem (zarys monograficzny). doc. dr Mirosław Jamrożek
4136
Makoś Piotr 2011 Grypsera - przeobrażnie czy schyłek podkultury (na przykładzie badań w Zakładzie Karnym w Łupkowie). doc. dr Mirosław Jamrożek
4137
Mazgaj Mariusz 2011 Areszt Śledczy w Sanoku - zarys monograficzny. doc. dr Mirosław Jamrożek
4138
Michalik Marcin 2011 Postawy młodzieży wobec prostytucji i ich uwarunkowania (na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Grybowie). doc. dr Mirosław Jamrożek
4139
Michnik Wojciech 2011 Zakład Karny w Dębicy - zarys monogeaficzny. doc. dr Mirosław Jamrożek

|<  <<  <  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: