Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
4080
Kuc-Telka Sylwia 2010 Antycypacja losów życiowych przez wychowanków domu dziecka. doc. dr Mirosław Jamrożek
4081
Kudlik Rafał 2010 Obraz rodziców w percepcji "eurosierot" (na przykładzie badań uczniów szkoły gimnazjalnej w Kamionce Wielkiej). doc. dr Mirosław Jamrożek
4082
Łabędź Kamila 2010 Dziecko w sieci pedofili internetowych - świadomość zagrożeń. doc. dr Mirosław Jamrożek
4083
Maciąg Dorota 2010 Bezdomność - wybór czy konieczność?. doc. dr Mirosław Jamrożek
4084
Misa Dagmara 2010 Skuteczność resocjalizacji w percepcji skazanych. doc. dr Mirosław Jamrożek
4085
Obrzut Daniel 2010 Przystosowanie społeczne eurosierot (na przykładzie badań w mieście i gminie Grybów). doc. dr Mirosław Jamrożek
4086
Ożóg Halina 2010 Autoagresja - motywy, skutki i przeciwdziałania (na podstawie badań przeprowadzonych w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego, SPZOZ Ośrodek Leczenia Zaburzeń Osobowości w Krakowie). doc. dr Mirosław Jamrożek
4087
Paluch Edyta 2010 Więzi emocjonalne w rodzinie wychowanków Pogotowia Opiekuńczego (na przykładzie badań w Pogotowiu Opiekuńczym w Krakowie). doc. dr Mirosław Jamrożek
4088
Poręba Paulina 2010 Blokersi z Nowego Sącza. doc. dr Mirosław Jamrożek
4089
Rzędowska Iwona 2010 Ośrodek Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych "San Damiano" w Chęcinach - zarys monograficzny. doc. dr Mirosław Jamrożek
4090
Szumniak Katarzyna 2010 Przestępczość nieletnich w percepcji młodzieży (na przykładzie badań przeprowadzonych w Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krzeszowicach). doc. dr Mirosław Jamrożek
4091
Ścisłowicz Joanna 2010 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Myślenicach - zarys monograficzny. doc. dr Mirosław Jamrożek
4092
Wencel Ewelina 2010 Dziecko w młodszym wieku szkolnym jako ofiara przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym. doc. dr Mirosław Jamrożek
4093
Wiaderna Agnieszka 2010 Niektóre uwarunkowania uzależnienia od alkoholu (na podstawie Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia w Morawicy). doc. dr Mirosław Jamrożek
4094
Włodarczyk Anna 2010 Narkomania wśród młodzieży szkół gimnazjalnych (na przykładzie badań w Stadnickiej Woli). doc. dr Mirosław Jamrożek
4095
Włodarczyk Marcin 2010 Zachowania paraprzestępcze wśród młodzieży powiatu dąbrowskiego. doc. dr Mirosław Jamrożek
4096
Wójtowicz Gabriel 2010 Wypalenie zawodowe funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. doc. dr Mirosław Jamrożek
4097
Zwolenik Monika 2010 Przemoc wobec dziecka w wieku wczesnoszkolnym w rodzinie (na przykładzie badań w Szkole Podstawowej Nr 4 w Jędrzejowie). doc. dr Mirosław Jamrożek
4098
Żarnowiecka Karolina 2010 Aspiracje życiowe młodzieży z rodzin wieloproblemowych (na przykładzie badań przeprowadzonych w Gimnazjum w Zaleziance). doc. dr Mirosław Jamrożek
4099
Żelazna Agnieszka 2010 Rola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie w zapobieganiu przemocy w rodzinie. doc. dr Mirosław Jamrożek
4100
Aleksanderek Kamil 2010 Profilaktyka zagrożeń patologiami społecznymi realizowana w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. doc. dr Mirosław Jamrożek
4101
Andraszak Norbert 2011 Przestępczość stadionowa. Definicja, studium przypadków oraz formy przeciwdziałania. doc. dr Mirosław Jamrożek
4102
Biernat Karol 2011 Szkolna profilaktyka patologii społecznych wśród młodzieży (na przykładzie badań w Gimnazjum w Mikluszowicach). doc. dr Mirosław Jamrożek
4103
Czechowicz Agnieszka 2011 Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach - zarys monograficzny. doc. dr Mirosław Jamrożek
4104
Dąbrowski Paweł 2011 Sprawcy wypadków drogowych (na przykładzie badań w Bochni). doc. dr Mirosław Jamrożek
4105
Dębosz Anna 2011 Dom pomocy społecznej - nowa jakość życia (na przykład badań w DPS w Więckowicach). doc. dr Mirosław Jamrożek
4106
Dyduła Agnieszka 2011 Metodyka pracy kuratora sądowego (na przykładzie badań przeprowadzonych wśród kuratorów pracujących w krakowskich ośrodkach kuratorskich). doc. dr Mirosław Jamrożek
4107
Główczyńska Grażyna 2011 Rola prokuratury w zwalczaniu przestępczości (na przykładzie Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód). doc. dr Mirosław Jamrożek
4108
Gofron Wioletta 2011 Dom Pomocy Społecznej w Płazie - zarys monograficzny. doc. dr Mirosław Jamrożek
4109
Heród-Kotela Marta 2011 Świetlica środowiskowa "Potworki" w Krakowie - zarys monograficzny. doc. dr Mirosław Jamrożek

|<  <<  <  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: