Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
122
Przybylski Robert 2007 Prostytucja jako przejaw wykolejenia społecznego. dr Jolanta Biała
123
Karbowniczek Grzegorz 2007 Wpływ niektórych mediów na zachowania uczniów gimnazjalnych. dr Jolanta Biała
124
Karbowniczek Edyta 2007 Grupy subkulturowe jako zagrożenie XXI wielu. dr Jolanta Biała
125
Stępień Kamil 2007 Współuzależnienie w rodzinie z chorobą alkoholową. dr Jolanta Biała
126
Marzec Konrad 2007 Rozmiary i formy zjawiska narkomanii wśród młodzieży szkolnej na terenie gminy Strawczyn. dr Jolanta Biała
127
Majos Paweł 2007 Wizerunek osoby nadużywającej narkotyki w opiniach uczniów klas licealnych. dr Jolanta Biała
128
Dulęba Łukasz 2007 Nadużywanie alkoholu prze nieletnich a sytuacja rodzinna badanych osób na przykładzie uczniów gimnazjum i szkoły średniej w Suchedniowie. dr Jolanta Biała
129
Suchojad Kamila 2008 Aspiracje życiowe i edukacyjne wychowanków na przykładzie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach dr Jolanta Biała
130
Wilk Magdalena 2008 Czynniki kształtujące aspiracje edukacyjne i wartości życiowe młodzieży klas licealnych dr Jolanta Biała
131
Pryciak Karolina 2008 Formy aktywizacji podejmowane wobec osób niepełnosprawnych umysłowo przez Dom Pomocy Społecznej w Lipsku dr Jolanta Biała
132
Bryksa Maria 2008 Formy aktywności społecznej podejmowane wobec osób w podeszłym wieku na przykładzie miasta Jarosławia dr Jolanta Biała
133
Kusa Katarzyna 2008 Formy pomocy świadczone osobom i rodzinom w środowisku lokalnym (na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie) dr Jolanta Biała
134
Wróbel Anna 2008 Formy pracy kompensacyjnej podejmowanej wobec wychowanków na przykładzie placówki opiekuńczo-wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Pacanowie dr Jolanta Biała
135
Stachowiak Agnieszka 2008 Funkcje i zadania Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu dr Jolanta Biała
136
Kisiel Gabriela 2008 Funkcje i zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie dr Jolanta Biała
137
Bubis Beata 2008 Funkcje i zadania pedagoga szkolnego na przykładzie Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Krasocinie dr Jolanta Biała
138
Dudek Joanna 2008 Negatywne i pozytywne skutki korzystania z internetu dr Jolanta Biała
139
Zębala Katarzyna 2008 Problemy szkolne dziecka z zespołem ADHD dr Jolanta Biała
140
Wysoczańska Karolina 2008 Przyczyny konfliktów między rodzicami i dziećmi we współczesnej rodzinie dr Jolanta Biała
141
Nowotny Małgorzata 2008 Społeczno-etyczne aspekty aborcji w opinii studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach dr Jolanta Biała
142
Wojciechowska Katarzyna 2008 Sytuacja szkolna dzieci pochodzących z enklaw biedy i ubóstwa dr Jolanta Biała
143
Włoszczowska Renata 2008 Wpływ oglądanych programów telewizyjnych na zachowanie młodzieży klas gimnazjalnych dr Jolanta Biała
144
Tama Halina 2008 Zjawisko narkomanii wśród młodzieży klas licealnych. Rozmiary, zapobieganie (na podstawie miasta Jarosławia) dr Jolanta Biała
145
Zielińska Katarzyna 2008 Uwarunkowania i symptomy przemocy uczniów wobec nauczycieli dr Jolanta Biała
146
Pawłowska Ewelina 2008 Działalność placówki kulturalno-oświatowej na przykładzie Domu Kultury w Chmielniku dr Jolanta Biała
147
Szczecina Jan 2008 Funkcje i zadania Ośrodka Socjoterapeutycznego w Ostrowcu Świętokrzyskim dr Jolanta Biała
148
Wierzbowska Ewelina 2008 Relacje między nauczycielami a uczniami w Gimnazjum w Stadnickiej Woli dr Jolanta Biała
149
Maciejczyk Ilona 2008 Zjawisko międzyrówieśniczej przemocy szkolnej rozmiary, przejawy, uwarunkowania dr Jolanta Biała
150
Karasińska Monika 2008 Formy pomocy osobom chorym w wieku podeszłym świadczone przez Dom Pomocy Społecznej w Końskich dr Jolanta Biała
4870
Szymaszek Beata 2010 Uwarunkowania niepowodzeń szkolnych uczniów szkół średnich na podstwaie badań przeprowadzonych w Liceum Ekonomicznym w Busku Zdroju. dr Jolanta Biała

|<  <  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: