Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
1277
Łukasik Kinga 2007 Zakład Karny w Dębicy. Oddział Półotwarty dla karanych po raz pierwszy - zarys monograficzny. dr Mirosław Jamrożek
1278
Burda Anna 2007 Zakład Poprawczy w Tarnowie (zarys monograficzny). dr Mirosław Jamrożek
1279
Englert Joanna 2007 Zarys monograficzny Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Nowym Sączu dr Mirosław Jamrożek
1280
Zwolski Tomasz 2008 Kryminogenny charakter grup subkulturowych. dr Mirosław Jamrożek
1281
Dziuk Iga 2008 Lokalny system profilaktyki patologii społecznej młodzieży (na przykładzie badań w Tarnowie). dr Mirosław Jamrożek
1282
Kulas Dariusz 2008 Młodzież a uzależnienie od Internetu. dr Mirosław Jamrożek
1283
Osikowski Janusz 2008 Nieprzystosowanie społeczne młodzieży z domów dziecka. dr Mirosław Jamrożek
1284
Kućmierz Justyna 2008 Nikotynizm wśród dzieci i młodziezy (na podstawie badań przeprowadzonych w Charsznicy) dr Mirosław Jamrożek
1285
Kukwa Marcin 2008 Osiągnięcia dydaktyczne dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. dr Mirosław Jamrożek
1286
Każdaglis Iwona 2008 Pogotowie Opiekuńcze w Tarnowie - zarys monograficzny. dr Mirosław Jamrożek
1287
Swoszowski Grzegorz 2008 Pomoc nieletnim z problemem alkoholowym w Krakowie. dr Mirosław Jamrożek
1288
Kołacz Andrzej 2008 Postawy rodzicielskie a przestępczość nieletnich (na podstawie badań przeprowadzonych w Chrzanowie). dr Mirosław Jamrożek
1289
Bobak Kazimierz 2008 Problem alkoholowy w rodzinie góralskiej a przyzwolenie społeczne (na przykładzie badań w Zakopanem. dr Mirosław Jamrożek
1290
Pastuch Anna 2008 Profilaktyka alkoholowa w gminie Kościelisko. dr Mirosław Jamrożek
1291
Ziętek Marzena 2008 Profilaktyka alkoholowa w gminie Miechów. dr Mirosław Jamrożek
1292
Kukwa Aleksandra 2008 Przemoc w rodzinie z problemami alkoholowymi. dr Mirosław Jamrożek
1293
Soczówka Małgorzata 2008 Przemoc wobec osób starszych w rodzinie (na podstawie analizy akt sądowych). dr Mirosław Jamrożek
1294
Primowicz Angelika 2008 Rola Ochotniczej Straży Pożarnej w profilaktyce patologii społecznej (na przykładzie badań w Gminie Radłów). dr Mirosław Jamrożek
1295
Magiera Paweł 2008 Samobójstwa i ich społeczno-psychologiczne uwarunkowania. dr Mirosław Jamrożek
1296
Peroń Janusz 2008 Społeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich (na podstawie badań przeprowadzonych w Miechowie). dr Mirosław Jamrożek
1297
Kupracz Iwona 2008 Syndrom wykluczenia społecznego ludzi starszych (na przykładzie badań w Domu Pomocy Społecznej Nowiny) dr Mirosław Jamrożek
1298
Krzywda Anna 2008 Szkolna profilaktyka zachowań antyspołecznych (na przykładzie badań w Gimnazjum Nr 1 w Miechowie). dr Mirosław Jamrożek
1299
Polakiewicz Dorota 2008 Środowisko rodzinne młodocianych sprawców rozbojów (na przykładzie badań w Krakowie). dr Mirosław Jamrożek
1300
Szumielewicz Ewa 2008 Środowiskowe uwarunkowania niedostosowania społecznego młodzieży gimnazjalnej w powiecie zduńskowolskim. dr Mirosław Jamrożek
1301
Wójcik Edyta 2008 Zakład Karny w Łupkowie - zarys monograficzny. dr Mirosław Jamrożek
1302
Porzucek Urszula 2008 Normalizacja życia w ocenie osób z niepełnosprawnością motoryczną. dr Mirosław Jamrożek
4076
Bibro Sylwia 2010 Funkcja diagnostyczna Zakładu Poprawczego w Tarnowie. doc. dr Mirosław Jamrożek
4077
Foks Agnieszka 2010 Pozycja dziecka z rodziny alkoholowej w nieformalnej strukturze klasy szkoły. doc. dr Mirosław Jamrożek
4078
Kasiuk Anna 2010 Dlaczego młodzież popełnia przestępstwa?. doc. dr Mirosław Jamrożek
4079
Książek Monika 2010 Warunki materialno-bytowe rodzin zastępczych (na podstawie badań przeprowadzonych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach). doc. dr Mirosław Jamrożek

|<  <<  <  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: