Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
1247
Czechowski Piotr 2006 Samobójstwo jako alternatywa trudu życia. dr Mirosław Jamrożek
1248
Siedlecka Iwona 2006 Społeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich (na przykładzie badań w Radomiu). dr Mirosław Jamrożek
1249
Susło Andrzej 2006 Struktura przestępczości nieletnich na terenie województwa świętokrzyskiego w latach 2001-2005. dr Mirosław Jamrożek
1250
Żmudzin Hanna 2006 Szkolna profilaktyka (na podstawie badań w Szkole Podstawowej Nr 2 w Górze Kalwarii). dr Mirosław Jamrożek
1251
Kloryga Renata 2006 Świetlica Środowiskowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Augustiańska" - zarys monograficzny. dr Mirosław Jamrożek
1252
Dziubińska Anna 2006 Zagrożenie patologiami społecznymi młodzieży (na podstawie badań w Końskich). dr Mirosław Jamrożek
1253
Bartyzel Piotr 2006 Znaczenie pracy w procesie resocjalizacji osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Kielcach. dr Mirosław Jamrożek
1254
Kopeć Monika 2006 Efektywność resocjalizacyjna i jej uwarunkowania (na przykładzie Oddziału Kobiecego Aresztu Śledczego w Kielcach). dr Mirosław Jamrożek
1255
Gaworek Rafał 2007 Profilaktyka alkoholowa w gminie Daleszyce dr Mirosław Jamrożek
1256
Robak Andrzej 2007 "Punk" - Album subkultury (na przykładzie badań w Warszawie) dr Mirosław Jamrożek
1257
Biały Marcin 2007 Bezdomność - wybór czy konieczność. dr Mirosław Jamrożek
1258
Szczepan Dominika 2007 Drugie życie w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie. dr Mirosław Jamrożek
1259
Kukulski Szymon 2007 Efektywność pomocowa programu "Niebieska Karta" (na podstawie działań IV Komisariatu Policji ). dr Mirosław Jamrożek
1260
Sobierajski Zbigniew 2007 Efektywność resocjalizacyjna dozoru kuratorskiego (na przykładzie badań w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu). dr Mirosław Jamrożek
1261
Konieczna Ewelina 2007 Efektywność resocjalizacyjna nadzoru kuratorskiego i jej uwarunkowania (na przykładzie badań w Sądzie Rejonowym w Kazimierzy Wielkiej) dr Mirosław Jamrożek
1262
Żmuda Bartłomiej 2007 Gry komputerowe a przystosowanie społeczne młodzieży (na przykładzie badań w Gimnazjum w Seceminie) dr Mirosław Jamrożek
1263
Wnuk Klaudia 2007 Narkomania w percepcji młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej w Zakopanem dr Mirosław Jamrożek
1264
Wielgus Monika 2007 Niedostosowanie dzieci i młodzieży w Domu Dziecka w Dąbrowie Tarnowskiej. dr Mirosław Jamrożek
1265
Goncerz Joanna 2007 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Monar Ośrodek Rehabilitacyjno-Readapcyjny w Krakowie (zarys monograficzny) dr Mirosław Jamrożek
1266
Lach Karolina 2007 Oddział XI Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Morawicy - zarys monograficzny. dr Mirosław Jamrożek
1267
Kruczek Karolina 2007 OHP i IB Międzynarodowy Ośrodek Integracyjny w Gródku nad Dunajcem - zarys monograficzny. dr Mirosław Jamrożek
1268
Trela Łukasz 2007 Ośrodek Kuratorski w Jędrzejowie - zarys monograficzny. dr Mirosław Jamrożek
1269
Cyga Aneta 2007 Ośrodek Leczenia Uzleżnień i Współuzależnienia w Tarnowie (zarys monograficzny) dr Mirosław Jamrożek
1270
Kolbusz Damian 2007 Praca kulturalno-oświatowa w Zakładzie Karnym w Rzeszowie. dr Mirosław Jamrożek
1271
Smal Radosław 2007 Problem alkoholowy wśród podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rusinowie - Koneckim. dr Mirosław Jamrożek
1272
Tutkaj Elżbieta 2007 Profilaktyka alkoholowa w Staszowie. dr Mirosław Jamrożek
1273
Porębiński Piotr 2007 Profilaktyka patologii społecznej w małej szkole wiejskiej (na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Żelisławicach). dr Mirosław Jamrożek
1274
Wojtasik Grzegorz 2007 Przemoc w rodzinie a przystosowanie społeczne dziecka. dr Mirosław Jamrożek
1275
Łęska Monika 2007 Przemoc wobec dzieci w rodzinie - problemy diagnostyczne. dr Mirosław Jamrożek
1276
Skalski Marcin 2007 Środowisko rodzinne sprawców czynów karalnych na przykładzie działania Komisariatu Policji I w Kielcach. dr Mirosław Jamrożek

|<  <<  <  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: