Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
1217
Chaberek Hanna 2006 Monografia Samorządowego Przedszkola nr 4 w Myślenicach. prof. dr hab. Stefan Iwaniak
1218
Dobek Marzena 2006 Monografia Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach 1957-2004 r. prof. dr hab. Stefan Iwaniak
1219
Filipiak Iwona 2006 Przedszkola miasta Bytomia w latach 1945-1975. prof. dr hab. Stefan Iwaniak
1220
Jarząbek Helena 2006 Przedszkole w Krzczonowie (1979-2004). prof. dr hab. Stefan Iwaniak
1221
Hanuszek Alina 2006 Przedszkole we wsi Tokarnia powiat Myślenice 1974-2004. prof. dr hab. Stefan Iwaniak
1222
Leśkiewicz Beata 2006 Przemiany w szkolnictwie ponadpodstawowym miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w latach 1945-1975. prof. dr hab. Stefan Iwaniak
1223
Banowska Halina 2006 Samorządowe Przedszkole nr 5 w Myślenicach. prof. dr hab. Stefan Iwaniak
1224
Mularczyk Teresa 2006 Szkoła Podstawowa nr 5 w Myślenicach w latach 1890-1975. prof. dr hab. Stefan Iwaniak
1225
Chmura Grażyna 2007 Dzieje Komunalnego Przedszkola w Przecławiu województwo podkarpackie (1955-2005). prof. dr hab. Stefan Iwaniak
1226
Świderska Wiesława 2007 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w latach 1975-2005. prof. dr hab. Stefan Iwaniak
1227
Irzykowska Joanna 2007 Monografia Przedszkola Samorządowego w Nowym Wiśniczu w latach 1975 - 2005. prof. dr hab. Stefan Iwaniak
1228
Sekulska Bogusława 2007 Ochronka Sióstr Służebniczek w Rudniku Nad Sanem w latach 1932-2005. prof. dr hab. Stefan Iwaniak
1229
Zygadło Elżbieta 2007 Powstanie i działalność kulturalno-oświatowa Domu Kultury w Tuchowie w latach 1991-2005. prof. dr hab. Stefan Iwaniak
1230
Detka Monika 2007 Rola szkoły w wychowaniu i rozwoju dzieci w dobie reformy oświatowej lat 90-tych. prof. dr hab. Stefan Iwaniak
1231
Golec Urszula 2007 Rozwój oświaty w Tarnowie - Krzyżu w latach 1975 - 2005. prof. dr hab. Stefan Iwaniak
1232
Gromadzka Agnieszka 2007 Szkolnictwo podstawowe w Zamościu w latach 1975 - 2005. prof. dr hab. Stefan Iwaniak
1233
Zboś Grażyna 2007 Zabawy i zabawki dzieci w wieku przedszkolnym w gminie Limanowa w latach 1930 - 2006. prof. dr hab. Stefan Iwaniak
1234
Kiełbasa Elżbieta 2007 Zainteresowania czytelnicze uczniów w klasach I-III w 2006 roku. prof. dr hab. Stefan Iwaniak
1235
Pawlik Ewa 2006 Alkohol w percepcji młodzieży gimnazjalnej (na podstawie badań w Gimnazjum w Bielinach). dr Mirosław Jamrożek
1236
Susło Małgorzata 2006 Bezrobocie - jego wpływ na realizację funkcji wychowawczej w rodzinie. dr Mirosław Jamrożek
1237
Żywczyk Jarosław 2006 Dorosłe dzieci alkoholików (zarys monograficzny). dr Mirosław Jamrożek
1238
Stępień Jolanta 2006 Dziecko w rodzinie alkoholowej jako uczeń. dr Mirosław Jamrożek
1239
Reczyński Zbigniew 2006 Kulturotechnika w wychowaniu resocjalizującym (na przykładzie badań w Areszcie Śledczym w Kielcach). dr Mirosław Jamrożek
1240
Jakóbik Alojzy 2006 Motywy wyboru studiów na specjalności "Pedagogika resocjalizacyjna i sądowa" przez studentów I i III roku Wszechnicy Świętokrzyskiej. dr Mirosław Jamrożek
1241
Kowalski Stefan 2006 Podkultura Więzienna - mity a rzeczywistość (na przykładzie badań w Areszcie Śledczym w Kielcach). dr Mirosław Jamrożek
1242
Rysiewicz Józef 2006 Pozycja społeczna ucznia agresywnego i jego ofiary w zespole klasowym. dr Mirosław Jamrożek
1243
Kosiek Seweryn 2006 Profilaktyka przestępczości nieletnich w powiecie bieszczadzkim. dr Mirosław Jamrożek
1244
Wicher Zbigniew 2006 Profilaktyka szkolna (na podstawie badań w Gimnazjum Publicznym w Oksie). dr Mirosław Jamrożek
1245
Kupis Wiesława 2006 Rodzina z problemem alkoholowym, a osiągnięcia dydaktyczne dzieci. dr Mirosław Jamrożek
1246
Kosiek Barbara 2006 Rodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich (na przykładzie badań w powiecie bieszczadzkim). dr Mirosław Jamrożek

|<  <<  <  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: