Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
1172
Grzywnowicz Barbara 2007 Zjawisko nadużywania alkoholu wśród młodzieży na przykładzie uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Miechowie. dr Teresa Gumuła
1173
Wawrzuta Wojciech 2007 Zjawisko narkomanii wśród młodzieży szkół średnich na przykładzie klas maturalnych szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu. dr Teresa Gumuła
1174
Bydłoń Stanisław 2007 Zjawisko spożycia alkoholu wśród młodzieży klas gimnazjalnych na przykładzie gimnazjum we Florynce. dr Teresa Gumuła
1175
Stępień Anna 2007 Przyczyny niedostosowania społecznego wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miechowie. dr Teresa Gumuła
1176
Berus Krzysztof 2008 Narkomania wśród nieletnich na przykładzie miasta Suchedniów. dr Teresa Gumuła
1177
Staszewski Wojciech 2008 Agresja młodzieży w szkole średniej na przykładzie Zespołu Szkół Ekonomicznych nr II im. O. Langego w Kielcach. dr Teresa Gumuła
1178
Nowak Anna 2008 Dziecko jako ofiary przemocy w środowisku rodzinnym. dr Teresa Gumuła
1179
Galus Izabela 2008 Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świniarach. dr Teresa Gumuła
1180
Grymuła Irena 2008 Kryzys współczesnej rodziny jako przejaw patologii społecznej - studium na podstawie literatury. dr Teresa Gumuła
1181
Plata Paweł 2008 Pracownicy Służby Więziennej na przykładzie Zakładu Karnego w Nowym Sączu. dr Teresa Gumuła
1182
Puła Robert 2008 Przemoc wobec dziecka w polskiej rodzinie współczesnej (studium na podstawie literatury). dr Teresa Gumuła
1183
Wojnowska Marta 2008 Przyczyny rozwodów w województwie świętokrzyskim w latach 2001-2006. dr Teresa Gumuła
1184
Posłowska Magdalena 2008 Subkultury młodzieżowe w Polsce w II połowie XX wieku. Studium na podstawie literatury. dr Teresa Gumuła
1185
Węgrzyn Bożena 2008 Wpływ mass mediów na wychowanie dzieci. Studium na podstawie literatury. dr Teresa Gumuła
1186
Święs Sylwester 2008 Zakład Karny w Nowym Sączu jako środowisko resocjalizujące. dr Teresa Gumuła
1187
Kordos Marcin 2008 Zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży w latach 1990-2000, studium na podstwaie literatury i czasopism. dr Teresa Gumuła
1188
Serwin Sabina 2008 Rola świetlicy szkolnej w zaspakajaniu potrzeb dziecka (na prztkładzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Sędziszowie). dr Teresa Gumuła
1189
Laskowska Dominika 2008 Składniki środowiska wychowawczego na przykładzie Radoszyc. dr Teresa Gumuła
1190
Salwa Katarzyna 2008 Negatywne zjawiska w rodzinie współczesnej. dr Teresa Gumuła
1191
Kowalczyk Daniel 2008 Zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży wiejskiej. dr Teresa Gumuła
1192
Rochoń Tomasz 2009 Wychowawcza rola koła łowieckiego na przykładzie koła "Rosochy" w Samsonowie. dr Teresa Gumuła
1193
Czaja Rafał 2007 Rola i zadania wychowania fizycznego w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie województwa małopolskiego dr Stanisław Hojda
1194
Sroka Rafał 2007 Poziom cech somatycznych i zdolności motorycznych dziewcząt 12 letnich uprawiajacych sport na tle grupy porównawczej dr Stanisław Hojda
1195
Stawarz Krzysztof 2007 Droga do sukcesu Anny Szafraniec dr Stanisław Hojda
1196
Michalski Paweł 2007 Poziom rozwoju motorycznego dzieci 12 letnich ze szkoły wiejskiej na tle badań ogólnopolskich dr Stanisław Hojda
1197
Kozioł Marcin 2007 Poziom sprawności fizycznej chłopców w wieku lat dwunastu dr Stanisław Hojda
1198
Urbanik Łukasz 2007 Różnice środowiskowe w rozwoju motorycznym chłopców 12 letnich dr Stanisław Hojda
1199
Gabzdyl Maciej 2007 Sprawność fizyczna chłopców z klasy sportowej w Zespole Szkół w Raciechowicach na tle grupy porównawczej dr Stanisław Hojda
1200
Krasny Jakub 2007 Wpływ przygotowania sprawnościowego na wynik sportowy piłkaży nożnych Garbarni Kraków w sezonie 2006/2007 dr Stanisław Hojda
1201
Tomeczek Marcin 2007 Sprawność specjalna chłopców trenujacych piłkę nożną na tle grupy porównawczej dr Stanisław Hojda

|<  <<  <  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: