Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
1142
Wojton Joanna 2006 Wpływ rodziny miejskiej na kształtowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci siedmioletnich. prof. dr hab. Wanda Grelowska
1143
Gmaj Marcin 2006 "Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym". dr Teresa Gumuła
1144
Kubik Mateusz 2006 Agresja - przyczyny i formy jej przejawiania się w szkole średniej. dr Teresa Gumuła
1145
Borowiec Jacek 2006 Agresywne zachowania wśród młodzieży szkół średnich w Lublińcu. dr Teresa Gumuła
1146
Plata Anna 2006 Alkoholizm rodziców jako czynnik wpływający na niepowodzenia dydaktyczne dzieci. dr Teresa Gumuła
1147
Tyrkiel Agnieszka 2006 Nadużywanie alkoholu przez rodziców jako czynnik wpływający na niepowodzenia dydaktyczne dzieci. dr Teresa Gumuła
1148
Rolka Łukasz 2006 Rozwój sekt jako przejaw nasilenia nieprzystosowania społecznego. dr Teresa Gumuła
1149
Gajewska Marta 2006 Wpływ alkoholizmu rodziców na zachowania dysfunkcyjne dzieci. dr Teresa Gumuła
1150
Pędzich Aleksandra 2006 Wpływ telewizji na zachowania dzieci. dr Teresa Gumuła
1151
Wójcik Wojciech 2006 Zadania świetlicy szkolnej w zakresie opieki szkolnej i rozwoju uczniów na przykładzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Drzewicy. dr Teresa Gumuła
1152
Wesołowski Łukasz 2006 Zjawisko narkomanii wśród młodzieży gimnazjalnej (na przykładzie badań w Gimnazjum Nr 1 w Radomiu). dr Teresa Gumuła
1153
Siekańska Kinga 2006 Zjawisko picia alkoholu i opinie o alkoholizmie wśród młodzieży gimnazjalnej (na przykładzie badań w Gimnazjum Nr 3 w Radomiu). dr Teresa Gumuła
1154
Borkowska-Nowak Patrycja 2006 Zjawisko przemocy w rodzinie w opinii uczniów klas VI szkoły podstawowej. dr Teresa Gumuła
1155
Filipek Kinga 2006 Zjawisko przemocy w rodzinie w opinii uczniów klas VI-tych szkoły podstawowej. dr Teresa Gumuła
1156
Karpeta Katarzyna 2006 Zjawisko przemocy w rodzinie w opinii uczniów klasy I gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Majdowie. dr Teresa Gumuła
1157
Duraziński Marcin 2006 Zjawisko przestępczości nieletnich w opinii uczniów szkół iłżeckich. dr Teresa Gumuła
1158
Retmańczyk Marcin 2006 Alkoholizm w szkole średniej dr Teresa Gumuła
1159
Dziedzic Krzysztof 2007 Alkoholizm wśród młodzieży licealnej na przykładzie III Liceum Ogólnokształcącego im. K. C. Norwida w Kielcach. dr Teresa Gumuła
1160
Piotrowski Piotr 2007 Charakterystyka środowiska nieletnich pozostających pod kuraterą sądową na przykładzie grupy zamieszkałej na terenie Kraków-Podgórze. dr Teresa Gumuła
1161
Bulaga Anna 2007 Działalność Szkoły Podstawowej w Burzynie w latach 1991 - 2006. dr Teresa Gumuła
1162
Grzybowska Elżbieta 2007 Funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Krakowie. dr Teresa Gumuła
1163
Kawa Mariusz 2007 Miejsce i rola Formacji Granicznej w ochronie granic III Rzeczypospolitej. dr Teresa Gumuła
1164
Pęcek Wioleta 2007 Organizacja czasu wolnego jako forma resocjalizacji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krakowie - Łagiewnikach. dr Teresa Gumuła
1165
Kaczmarczyk Janusz 2007 Pomoc młodzieży niedostosowanej społecznie na przykładzie dzialalności Ochotniczego Hufca Pracy 6-2 w Niepołomicach. dr Teresa Gumuła
1166
Lasek Krzysztof 2007 Przestępczość teleinformatyczna na przykładzie przestępczosci z użyciem kart płatniczych. dr Teresa Gumuła
1167
Waligóra Dariusz 2007 Przyczyny przestępczości i demoralizacji nieletnich na przykładzie uczniów szkoły podstawowej. dr Teresa Gumuła
1168
Kukawski Radosław 2007 Subkultury młodzieżowe w opinii uczniów gimnazjum w Uściu Gorlickim. dr Teresa Gumuła
1169
Bąk Katarzyna 2007 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Swoszowej w okresie reformy systemu oświaty (1999 - 2006). dr Teresa Gumuła
1170
Chuchro Iwona 2007 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. E. Jerzmanowskiego w Wieliczce w latach 1999 - 2007. dr Teresa Gumuła
1171
Adamek Marcin 2007 Zadania Pogotowia Opiekuńczego na przykładzie placówki w Krakowie. dr Teresa Gumuła

|<  <<  <  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: