Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
1112
Dziekan-Kozioł Katarzyna 2008 VARIOUS TECHNIQUES OF TEACHING SPELLING TO BEGINNERS AND PRE-INTEMEDIATE STUDENTS. dr Wiktor Gonet
1113
Malik Barbara 2006 Agresja jako zaburzenie w zachowaniu w grupie dzieci 6-letnich i jej przyczyny. prof. dr hab. Wanda Grelowska
1114
Malec Lilla 2006 Gotowość dziecka sześcioletniego do nauki czytania. prof. dr hab. Wanda Grelowska
1115
Ślusarczyk Anna 2006 Gry i zabawy dydaktyczne w przedszkolu a start dziecka w szkole. prof. dr hab. Wanda Grelowska
1116
Zięba Teresa 2006 Kształtowanie postaw społeczno-moralnych przez wdrażanie dziecka 6-letniego do umiejętnego współżycia w grupie. prof. dr hab. Wanda Grelowska
1117
Ruszel Dorota 2006 Rozwijanie wrażliwości estetycznej w działalności plastycznej dzieci sześcioletnich. prof. dr hab. Wanda Grelowska
1118
Czekaj Małgorzata 2006 Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci pięcioletnich w toku zajęć wychowawczo-dydaktycznych i zabaw w przedszkolu. prof. dr hab. Wanda Grelowska
1119
Lewanderska Magdalena 2006 Stymulowanie aktywności poznawczej w zakresie elementarnej nauki czytania dzieci sześcioletnich poprzez zabawy tropiące. prof. dr hab. Wanda Grelowska
1120
Podlewska Zofia 2006 Uwarunkowania środowiskowe dojrzałości szkolnej. prof. dr hab. Wanda Grelowska
1121
Sojat Ewa 2006 Wpływ literatury dziecięcej na kształtowanie aktywnej postawy dzieci sześcioletnich wobec środowiska prof. dr hab. Wanda Grelowska
1122
Kopeć Agnieszka 2006 Wpływ mowy dzieci rozpoczynających naukę szkolną na umiejętności czytania. prof. dr hab. Wanda Grelowska
1123
Turyna Elżbieta 2006 Wpływ przedszkola i środowiska rodzinnego dziecka na jego orientację zawodową. prof. dr hab. Wanda Grelowska
1124
Gąsawska Ewa 2006 Wpływ wychowania społecznego na rozwój zainteresowań [plastycznych dzieci 6-letnich. prof. dr hab. Wanda Grelowska
1125
Golenia Lucyna 2006 Wpływ zabaw i gier dydaktycznych na przygotowanie dziecka 6-letniego do nauki czytania. prof. dr hab. Wanda Grelowska
1126
Psioda Alicja 2006 Wpływ zabaw tematycznych na rozumienie norm moralnych przez dzieci 6-letnie. prof. dr hab. Wanda Grelowska
1127
Zydroń Barbara 2006 Wpływ zabaw tematycznych na rozwój mowy dzieci 6-letnich. prof. dr hab. Wanda Grelowska
1128
Wojcieszek Maria 2006 Współpraca przedszkola z rodzicami. prof. dr hab. Wanda Grelowska
1129
Szymańska Beata 2006 Wycieczka jako jedna z form w realizacji procesu społeczno-moralnego dzieci w przedszkolu. prof. dr hab. Wanda Grelowska
1130
Szczepanek Danuta 2006 Rola kary i nagrody w wychowaniu społeczno-moralnym dziecka 6-letniego w przedszkolu i w rodzinie. prof. dr hab. Wanda Grelowska
1131
Latko Renata 2006 Metoda Glenna Domana w nauce czytania przedszkolnego. prof. dr hab. Wanda Grelowska
1132
Połeć Justyna 2006 Rola czytania w rodzinie. prof. dr hab. Wanda Grelowska
1133
Polak Monika 2006 Szkoła jako środowisko wychowawcze i wychowujące. prof. dr hab. Wanda Grelowska
1134
Janikowska Aldona 2006 Tempo i poprawność czytania głośnego u dzieci klasy III w mieście i na wsi. prof. dr hab. Wanda Grelowska
1135
Nowak Ewa 2006 Wpływ dobranocek telewizyjnych na rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka 4 i 5 -letniego. prof. dr hab. Wanda Grelowska
1136
Drożdż Magdalena 2006 Wpływ dobranocki radiowej na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka przedszkolnego. prof. dr hab. Wanda Grelowska
1137
Bednarz Marzena 2006 Wpływ trudności i niepowodzeń szkolnych na zachowanie dzieci wiejskich. prof. dr hab. Wanda Grelowska
1138
Ludwinek Marta 2006 Wpływ warunków materialnych na osiągnięcie przez dziecko dojrzałości szkolnej. prof. dr hab. Wanda Grelowska
1139
Małecka Agnieszka 2006 Wpływ wykształcenia rodziców na osiągnięcia w nauce szkolnej uczniów klas III szkoły podstawowej. prof. dr hab. Wanda Grelowska
1140
Kowalska Magdalena 2006 Wycieczka szkolna jako forma aktywności dziecka. prof. dr hab. Wanda Grelowska
1141
Rzeszutko Izabela 2006 Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne (na przykładzie Szkoły Podstawowej w Radoszycach). prof. dr hab. Wanda Grelowska

|<  <<  <  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: