Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
4819
Pasierb Rafał 2010 Rola i zadania doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Staszowie. dr inż. Stanisław Głowacki
4820
Pela Małgorzata 2010 Doradztwo zawodowe dla młodzieży bezrobotnej w powiecie Skarżysko-Kamienna w latach 2006-2008. dr inż. Stanisław Głowacki
4821
Płaczkowiec Ewelina 2010 Pomoc osobom bezrobotnym w powiecie buskim w latach 2006-2008. dr inż. Stanisław Głowacki
4822
Rokita Sylwia 2010 Funkcjonowanie doradców zawodowych na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach. dr inż. Stanisław Głowacki
4823
Rynkowska Justyna 2010 Funkcjonowanie doradcy zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej w latach 2006-2008. dr inż. Stanisław Głowacki
4824
Sadko Katarzyna 2010 Doradztwo zawodowe w środowisku bezrobotnych w Skarżysku-Kamiennej w latach 2006-2008. dr inż. Stanisław Głowacki
4825
Samborska Anna 2010 Doradztwo zawodowe w środowisku bezrobotnych na przykładzie Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach. dr inż. Stanisław Głowacki
4826
Spadło Iwona 2010 Rola i zadania szkolnego doradcy zawodowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej. dr inż. Stanisław Głowacki
4827
Stolarczyk Żaneta 2010 Działalność doradcy zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włoszczowie. dr inż. Stanisław Głowacki
4828
Świercz Marcin 2010 Funkcjonowanie doradców zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach w latach 2006-2008. dr inż. Stanisław Głowacki
4829
Witkowska Wioletta 2010 Rola doradztwa zawodowego w wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej powiatu starachowickiego. dr inż. Stanisław Głowacki
4830
Włodarska Marzena 2010 Rola i zadania szkolnego doradcy zawodowego w gimnazjach powiatu włoszczowskiego. dr inż. Stanisław Głowacki
4831
Zych Beata 2010 Prowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. dr inż. Stanisław Głowacki
4832
Smyrak Tomasz 2010 Kształcenie w zawodach budowlanych na potrzeby rynku pracy powiatu wadowickiego. dr inż. Stanisław Głowacki
4833
Szlęk Katarzyna 2010 Funkcjonowanie doradców zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie w latach 2006-2008. dr inż. Stanisław Głowacki
4834
Żychliński Mateusz 2010 Działalność doradcy zawodowego w środowisku bezrobotnych w powiecie koneckim w latach 2006-2009. dr inż. Stanisław Głowacki
4835
Chudzik Dariusz 2011 Efektywność procesów indywidualnego poradnictwa zawodowego na przykładzie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach. dr inż. Stanisław Głowacki
4836
Bakowska Barbara 2012 Zadania i działalność doradcy zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej w latach 2008-2010. dr inż. Stanisław Głowacki
4837
Białas Patrycja 2012 Funkcjonowanie doradców zawodowych w środowisku osób bezrobotnych w Kielcach w latach 2008-2010. dr inż. Stanisław Głowacki
4838
Borowiec Edyta 2012 Działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób skazanych na przykładzie Aresztu Śledczego w Kielcach w latach 2008-2010. dr inż. Stanisław Głowacki
4839
Cieżak Elżbieta 2012 Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży klas III gimnazjum w Gminie Mszana Dolna. dr inż. Stanisław Głowacki
4840
Gajda Katarzyna 2012 Działalność doradcy zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Proszowicach w latach 2008-2010. dr inż. Stanisław Głowacki
4841
Głąb Anna 2012 Rola doradców zawodowych w przeciwdziałaniu zjawisku bezrobocia w powiecie kieleckim w latach 2008-2010. dr inż. Stanisław Głowacki
4842
Klimczyk Monika 2012 Działalność doradców zawodowych w środowisku bezrobotnych powiatu kazimierskiego w latach 2008-2010. dr inż. Stanisław Głowacki
4843
Kubasińska Paulina 2012 Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży klas III gimnazjum, a ich dalsza droga życiowa (na przykładzie Gimnazjum w Końskich). dr inż. Stanisław Głowacki
4844
Marszalik Justyna 2012 Wspieranie uczniów szkół gimnazjalnych w wyborze dalszej drogi edukacyjnej na terenie gminy Łopuszno. dr inż. Stanisław Głowacki
4845
Piega Iwona 2012 Funkcjonowanie doradców zawodowych w PUP w Olkuszu w latach 2008-2010. dr inż. Stanisław Głowacki
4846
Ptak Aneta 2012 Edukacja a rynek pracy w powiecie Dąbrowa Tarnowska w latach 2008-2010. dr inż. Stanisław Głowacki
4847
Skowron Dominika 2012 Orientacja i poradnictwo zawodowe młodzieży gimnazjalnej w Dąbrowie Tarnowskiej. dr inż. Stanisław Głowacki
4848
Śleboda Małgorzata 2012 Funkcjonowanie orientacji i poradnictwa zawodowego w gimnazjum w Tarnowie w latach 2008-2010. dr inż. Stanisław Głowacki

|<  <<  <  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: