Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
1064
Drożdż Jolanta 2007 Wybór zawodu przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Łapanowie. dr inż. Stanisław Głowacki
1065
Kraus Agnieszka 2007 Wykorzystanie technologii informacyjnych w nauczaniu rachunkowości. dr inż. Stanisław Głowacki
1066
Wolna Jadwiga 2007 Zarządzanie zasobami ludzkimi w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie. dr inż. Stanisław Głowacki
1067
Górnicka Ewa 2007 Wpływ środowiska rodzinnego na osiągnięcia edukacyjne młodzieży w ZSZ Nr 1 w Kielcach. dr inż. Stanisław Głowacki
1068
Wrona Mateusz 2007 Organizacja i metodyka kształcenia w zawodzie: mechanik monter maszyn i urządzeń przemysłowych. dr inż. Stanisław Głowacki
1069
Strząbała Agnieszka 2007 Rola praktyki zawodowej w przygotowaniu młodzieży liceum ekonomicznego do zawodu. dr inż. Stanisław Głowacki
1070
Kuśmider Magdalena 2007 Rozwijanie umiejętności zawodowych na zajęciach praktycznych technikum technologii żywienia. dr inż. Stanisław Głowacki
1071
Magiera Łukasz 2007 Rozwijanie umiejętności zawodowych u uczniów szkół ekonomicznych. dr inż. Stanisław Głowacki
1072
Kałwa Damian 2007 Rozwijanie umiejętności zawodowych w kształceniu techników mechaników. dr inż. Stanisław Głowacki
1073
Król Ewelina 2007 Wykorzystywanie metod aktywizujących w nauczaniu przedmiotów ekonomiznych. dr inż. Stanisław Głowacki
1074
Biśtyga Andrzej 2008 Aspiracje zawodowe młodzieży szkół zawodowych na przykładzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarnobrzegu dr inż. Stanisław Głowacki
1075
Marzec Krzysztof 2008 Kształcenie w zawodach budowlanych dla potrzeb rynku pracy w Kielcach dr inż. Stanisław Głowacki
1076
Lis Zbigniew 2008 Losy absolwentów Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach w latach 2002-2006 dr inż. Stanisław Głowacki
1077
Zawisza Edyta 2008 Metodyczne i organizacyjne podstawy nauczania - uczenia się zawodu technik technologii żywności dr inż. Stanisław Głowacki
1078
Cieślik Artur 2008 Metodyka i organizacja zajęć obróbki skrawaniem uczniów CKP w Jędrzejowie dr inż. Stanisław Głowacki
1079
Terczyński Cezary 2008 Współczesne problemy kształcenia kierowców na kursach nauki jazdy dr inż. Stanisław Głowacki
1080
Walas Agnieszka 2008 Wykorzystanie metod w strategii problemowej w przygotowaniu uczniów do zawodu Technik Usług Fryzjerskich dr inż. Stanisław Głowacki
1081
Kołakowska Agnieszka 2009 Metodyka rozwijania umiejętności zawodowych w przygotowaniu uczniów do zawodu technik usług kosmetycznych. dr inż. Stanisław Głowacki
1082
Zuba Ewa 2009 Przygotowanie uczniów do zawodu fryzjer w rzemiośle. dr inż. Stanisław Głowacki
1083
Maciejczyk Marcin 2009 Rozwijanie umiejętności zawodowych elektryków na zajęciach praktycznych w zakładzie pracy. dr inż. Stanisław Głowacki
4809
Bomba Katarzyna 2010 Rola doradcy zawodowego w przeciwdziałaniu bezrobocia (na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie). dr inż. Stanisław Głowacki
4810
Działak Martyna 2010 Rola i zadania doradcy zawodowego w środowisku bezrobotnych w powiecie Starachowice. dr inż. Stanisław Głowacki
4811
Gawlik Małgorzata 2010 Zadania i działalność szkolnego doradcy zawodowego w gimnazjach Kielc. dr inż. Stanisław Głowacki
4812
Głąb Joanna 2010 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie buskim. dr inż. Stanisław Głowacki
4813
Gudwańska Beata 2010 Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży gimnazjalnej w środowisku miejskim na przykładzie Kielc. dr inż. Stanisław Głowacki
4814
Kołodziej Aleksandra 2010 Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży klas trzecich gimnazjalnych a ich dalsza droga życiowa (na przykładzie miasta Końskie). dr inż. Stanisław Głowacki
4815
Kowalik Izabela 2010 Doradztwo zawodowe dla młodzieży bezrobotnej powiatu starachowickiego. dr inż. Stanisław Głowacki
4816
Marek Ewa 2010 Pomoc osobom bezrobotnym w powiecie brzeskim w latach 2006-2008. dr inż. Stanisław Głowacki
4817
Mrozik Adrian 2010 Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych w powiecie kieleckim. dr inż. Stanisław Głowacki
4818
Nowak Urszula 2010 Orientacja i poradnictwo zawodowe dla młodzieży gimnazjalnej w Staszowie w latach 2006-2008. dr inż. Stanisław Głowacki

|<  <<  <  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: