Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
92
Grudzień Łukasz 2006 Przyczyny i skala alkoholozmu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w środowisku wiejskim (na przykładzie badań gminy Kazimierza Wielka). dr Mirosław Babiarz
93
Purchała Hubert 2006 Rodzaje trudności szkolnych wśród wychowanków Domu Dziecka. dr Mirosław Babiarz
94
Dąbrowska Anna 2006 Skala i przyczyny zjawiska narkomanii wśród młodzieży ponadgimnazjalnej (na przykładzie zespołu szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie). dr Mirosław Babiarz
95
Sternak Wiktor 2006 System wartości cenionych przez młodzież wiejską. dr Mirosław Babiarz
96
Zagnińska Marta 2006 Wpływ środowiska rodzinnego na rozwój szkolny dzieci w środowisku wiejskim (na podstawie badań w Szkole Podstawowej w Sobkowie). dr Mirosław Babiarz
97
Nowicki Michał 2006 Wpływ zachowań agresywnych dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na ich funkcjonowanie w roli ucznia. dr Mirosław Babiarz
98
Kamiński Michał 2006 Zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży i jego wpływ na osiągnięcia szkolne. dr Mirosław Babiarz
99
Wendel Sławomir 2006 Przyczyny i skala alkoholizmu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjlanych w środowisku miejskim(na przykładzie gminy Kazimierza Wielka). dr Mirosław Babiarz
100
Tabańska Agnieszka 2007 Przyczyny i skala rozwodów w środowisku wielkomiejskim na przełomie XX i XXI wieku. dr Mirosław Babiarz
101
Orzechowski Jarosław 2006 Działalność Zespołu Szkół Nr 1 w radomiu w latach 2000-2005. dr Jolanta Biała
102
Nowak Jarosław 2006 Przyczyny i dynamika przestępczości nieletnich na terenie Radomia. dr Jolanta Biała
103
Łyżwiński Paweł 2006 Uwarunkowania przestępczości nieletnich (na przykładzie miasta Radomia). dr Jolanta Biała
104
Pławecka Agnieszka 2006 Działania resocjalizacyjne podejmowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mszanie Dolnej wobec podopiecznych. dr Jolanta Biała
105
Janus Paweł 2006 Formy pomocy podejmowane wobec rodzin zagrożonych problemem alkoholizmu w gminie Stąporków. dr Jolanta Biała
106
Mrowiński Tomasz 2006 Formy resocjalizacji więźniów w Polsce w świetle publikacji kwartalnika "Przegląd Więziennictwa Polskiego" w latach 1999 - 2004. dr Jolanta Biała
107
Tomczyk Karol 2006 Funkcjonowanie uczniów z problemami dysleksji w środowisku szkolnym. dr Jolanta Biała
108
Wojcieszek Hubert 2006 Metody i formy pracy resocjalizacyjnej podejmowane wobec młodzieży w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rusinowie. dr Jolanta Biała
109
Koziński Grzegorz 2006 Przestępczość nieletnich w środowisku małego miasta. dr Jolanta Biała
110
Targowski Marcin 2006 Przyczyny przestępczości nieletnich na przykładzie województwa świętokrzyskiego. dr Jolanta Biała
111
Piękoś Krzysztof 2006 Społeczne uwarunkowania i funkcjonowanie grup subkulturowych. dr Jolanta Biała
112
Godzina Anna 2006 Środowisko rodzinne a inicjowane formy przemocy wobec dzieci. dr Jolanta Biała
113
Gajownik Sylwester 2006 Uwarunkowania niedostosowania społecznego młodzieży klas licealnych. dr Jolanta Biała
114
Gritner Marcin 2006 Uwarunkowanie i funkcjonowanie sekt. dr Jolanta Biała
115
Grela Krzysztof 2006 Zjawiska kradzieży wśród osób nieletnich. dr Jolanta Biała
116
Żurawska Oliwia 2006 Działalność Fundacji Wiktora Czeszejko-Sochackiego, przeciw patologiom w zakresie ograniczenia przemocy wobec dzieci. dr Jolanta Biała
117
Wróblewski Jarosław 2007 Problem deficytów rozwojowych dzieci, a ich postępy w nauce. dr Jolanta Biała
118
Sarwa Dominik 2007 przyczyny zażywania narkotyków przez młodzież licealną na przykładzie miasta Opoczna. dr Jolanta Biała
119
Lis Kamila 2007 Funkcje i zadania pracownika socjalnego w zakresie organizowania pomocy społecznej dziecka i rodziny. dr Jolanta Biała
120
Oliwa Tomasz 2007 Przyczyny niedostosowania społecznego młodzieży klas gimnazjalnych. Szkół w Warszawie i Drzewicy. dr Jolanta Biała
121
Telka Agnieszka 2007 Sytuacja rodzinna wychowanków a ich proces adaptacji do życia w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Skarżysku-Kamiennej i w Kielcach. dr Jolanta Biała

|<  <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: