Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6597
Pawlik Katarzyna 2012 Rola postaw rodzicielskich w adaptwcji społecznej dziecka w szkole. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6598
Płonka Marcelina 2012 Problemy alkoholowe młodzieży w wieku gimnazjalnym. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6599
Przeorska Elżbieta 2012 Rola i atrakcyjność zabawy w percepcji dziecka w wieku przedszkolnym. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6600
Raś Karolina 2012 Ryzyko dysleksji w klasie pierwszej. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6601
Rylski Jacek 2012 Rozmiar i przyczyny bezrobocia w gminie Sitkówka-Nowiny. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6602
Sadowska Małgorzata 2012 Zdrowienie z uzależnienia alkoholowego w grupie AA. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6603
Słota Agata 2012 Oddziaływanie telewizji na rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6604
Snopek Marcin 2012 Przemoc w środowisku młodzieży gimnazjalnej. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6605
Szczepanek Monika 2012 Znaczenie książki w edukacji dziecka w wieku wczesnoszkolnym. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6606
Szczęśniak Marcin 2012 Formy terapii osób uzależnionych od alkoholu. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6607
Szubert Sylwia 2012 Formy wspłpracy przedszkola z rodzicami w dużej aglomeracji miejskiej. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6608
Ślusarski Arkadiusz 2012 Wypalenie zawodowe wśród funkcjonariuszy policji. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6609
Uchto Marzena 2012 Wpływ bajek na społeczno-poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6610
Warkoczyński Krystian 2012 Przejawy demoralizacji wśród młodzieży w opinii nauczycieli. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6611
Wąsik Paweł 2012 Przestępczość nieletnich na tle uzależnień od alkoholu i środków odurzających. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6612
Wierzbowska Klaudia 2012 Znaczenie zabaw ruchowych w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6613
Żaba Ilona 2012 Nadużywanie alkoholu w środowisku młodzieży gimnazjalnej. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
1051
Serwa Jolanta 2006 Losy absolwentów gimnazjum Gminy Szczurowa w latach 2002-2005. dr inż. Stanisław Głowacki
1052
Michalik Magdalena 2006 Nowe kierunki w metodyce nauczania zajęć praktycznych w kształceniu techników technologii żywności. dr inż. Stanisław Głowacki
1053
Czech Anna 2006 Organizacja i metodyka kształcenia praktycznego w przygotowaniu uczniów do zawodu technik rolnik. dr inż. Stanisław Głowacki
1054
Wojsa Marek 2006 Pomiar jakości pracy zajęć praktycznych i technik wytwarzania w Zespole Szkół nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim. dr inż. Stanisław Głowacki
1055
Kaniewska Bożena 2006 Przygotowanie ucznia do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych. dr inż. Stanisław Głowacki
1056
Witkowski Jacek 2006 Rozwijanie umiejętności u uczniów w aspekcie egzaminu na kwalifikacje w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. dr inż. Stanisław Głowacki
1057
Kozieł Anna 2006 Wykorzystanie metody projektów jako narzędzia integracji międzyprzedmiotowej w nauczaniu zawodu technik technologii żywienia. dr inż. Stanisław Głowacki
1058
Strączek Grzegorz 2007 Rozwijanie uniejętności praktycznych w kształceniu techników mechaników specjalność naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych. dr inż. Stanisław Głowacki
1059
Pałgan Sylwia 2007 Przezwyciężania trudności dydaktycznych w nauce przedmiotów ekonomicznych. dr inż. Stanisław Głowacki
1060
Krzanowska Agnieszka 2007 Przygotowanie młodzieży do egzaminu na kwalifikacje zawodowe w zawodzie: technik technologii żywienia. dr inż. Stanisław Głowacki
1061
Waśko Jolanta 2007 Przygotowanie młodzieży do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie cukiernik. dr inż. Stanisław Głowacki
1062
Gościniewicz Barbara 2007 Przygotowanie uczniów do zawodu fryzjer w Zasadniczej Szkole Zawodowej. dr inż. Stanisław Głowacki
1063
Dynia Ewelina 2007 Przygotowanie uczniów Technikum Mechanicznego w Pińczowie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. dr inż. Stanisław Głowacki

|<  <<  <  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: