Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6567
Pytel Lidia 2010 Opieka i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością na przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6568
Rurarz Katarzyna 2010 Niedostosowanie społeczne młodzieży gimnazjalnej - działania wychowawcze szkoły. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6569
Świderski Piotr 2010 Wpływ stresu zawodowego na zjawisko nadużywania alkoholu w zawodzie policjanta. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6570
Wiśniewska Marzena 2010 Narkomania w środowisku młodzieży licealnej. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6571
Żmijewski Michał 2010 Agresja w mediach w opinii studentów pedagogiki. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6572
Janusz Robert 2010 Przemoc w rodzinie na terenie Komisariatu Policji IV w Kielcach w latach 2007-2008. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6573
Stachera Tomasz 2010 Przemoc, narkotyki w szkole. Młodzież licealna wobec zagrożeń. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6574
Bojanowicz Martyna 2010 Postawy rodzicielskie w percepcji młodzieży gimnazjalnej. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6575
Dominik Renata 2011 Stalking w opinii studentów pedagogiki. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6576
Czop Mariusz 2012 Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych powiatu Jędrzejów w latach 2008-2010. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6577
Banasik Katarzyna 2012 Językowa gotowość szkolna dzieci kończących edukację przedszkolną. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6578
Baran Katarzyna 2012 Przemoc w rodzinie na podstawie dokumentcji Prokuratury Rejonowej w Busku-Zdroju. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6579
Bonarski Rafał 2012 Plany na przyszłość i aspiracje młodzieży licealnej. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6580
Chudziński Łukasz 2012 Charakterystyka funkcjonowania dziecka przewlekle chorego na podstawie literatury pięknej i naukowej. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6581
Czarnik Mirosława 2012 Adaptacja dziecka trzyletniego do przedszkola. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6582
Czerwińska Renata 2012 Formy współpracy nauczycieli z rodzicami w procesie edukacji przedszkolnej. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6583
Doros Mariusz 2012 Zjawisko agresji i przemocy wśród uczniów szkół gimnazjalnych. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6584
Duda Magdalena 2012 Ocena umiejętności czytania i pisania u dzieci kończących klasę pierwszą. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6585
Gorczyca Grzegorz 2012 Wypalenie zawodowe funkcjonariuszy służby więziennej. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6586
Gruchała Anna 2012 Znaczenie metod aktywizujących w edukacji przedszkolnej w przygotowaniu dziecka do nauki w szkole. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6587
Hołda Anna 2012 Źródła zachowań agresywnych u dzieci w środowisku przedszkolnym. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6588
Jastrzębski Kamil 2012 Podkultura więzienna - drugie życie osadzonych. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6589
Kapera-Górka Anna 2012 Rola baśni w edukacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6590
Łabaj Malwina 2012 Poziom rozwoju językowego u uczniów w klasie III na wsi i w mieście - studium porównawcze. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6591
Martyka Agnieszka 2012 Sytuacja rodzinna młodzieży przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6592
Matyjas Monika 2012 Rola zabawy w rozwoju poznawczym dziecka w wieku przedszkolnym. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6593
Mrożek Sylwia 2012 Demoralizacja, jako jedna z form niedostosowania społecznego wśród młodzieży gimnazjalnej. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6594
Orłowska Judyta 2012 Organizacja czasu wolnego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6595
Ozdoba Małgorzata 2012 Rola wycieczki szkolnej wobec edukacji dzieci w klasach I-III. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6596
Pasternak Monika 2012 Ocena przygotowania do szkoły dzieci o zróżnicowanym stażu edukacji przedszkolnej. prof. dr hab. Joanna Głodkowska

|<  <<  <  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: