Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6990
Gadecka Katarzyna 2012 Wartości subkultury hip-hopu - na podstawie analizy utworów muzycznych z lat 2006-2010. prof. dr hab. Teresa Giza
6991
Jordan Anna 2012 Rozmiary, struktura oraz przyczyny niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych wśród wychowanków internatu. prof. dr hab. Teresa Giza
6992
Kobus Anna 2012 Skuteczność leczenia i terapii zaburzeń w odżywianiu wśród dziewcząt na podstawie studiów indywidualnych przypadków. prof. dr hab. Teresa Giza
6993
Kowalczyk Artur 2012 Potrzeby rodzin niepełnych a możliwości ich wsparcia przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. prof. dr hab. Teresa Giza
6994
Łysek Grzegorz 2012 Opinie młodzieży ze środowiska małego miasta na temet subkultury disco polo. prof. dr hab. Teresa Giza
6995
Matras Kinga 2012 Charakterystyka rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju w opinii pracowników socjalnych. prof. dr hab. Teresa Giza
6996
Ogonowska Magdalena 2012 Lokalny system wsparcia dla rodzin z problemem alkoholizmu i przemocy domowej. prof. dr hab. Teresa Giza
6997
Ożóg Halina 2012 Efektywność pracy terapeutycznej w zapobieganiu zachowaniom autoagresywnym u osób z zaburzeniami osobowości. prof. dr hab. Teresa Giza
6998
Pęcak Agnieszka 2012 Przemiany roli nauczyciela - na podstawie doświadczeń biograficznych starszego,średniego i młodego pokolenia. prof. dr hab. Teresa Giza
6999
Piątkowska Jolanta 2012 Rozmiary oraz struktura zjawiska przemocy wśród uczniów - studium porównawcze gimnazjalistów i licealistów. prof. dr hab. Teresa Giza
7000
Sieczka Marian 2012 Proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób upośledzonych umysłowo oraz jej uwarunkowania na przykładzie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej. prof. dr hab. Teresa Giza
7001
Skoczek Joanna 2012 Problemy sprawowania nadzoru przez sądowego kuratora rodzinnego w świetle indywidulanych przypadków. prof. dr hab. Teresa Giza
7002
Socha Marcin 2012 Aktywność ruchowa w strukturze czasu wolnego gimnazjalistów (na przykładzie uczniów Gimnazjum w Podlipiu). prof. dr hab. Teresa Giza
7003
Zych Bernadeta 2012 Metody arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą na przykładzie świetlicy środowiskowej w Żabnie. prof. dr hab. Teresa Giza
7004
Słota Sylwia 2012 Zjawisko narkomanii w opiniach młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w środowisku miejskim. prof. dr hab. Teresa Giza
7005
Krempicki Zbigniew 2012 Ewolucja programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych realizowanego w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym "DOM Monar" w Krakowie. prof. dr hab. Teresa Giza
7006
Tobaben Damian 2012 Proces terapii osób uzależnionych od narkotyków - na przykładzie Domu Monar w Krakowie Pleszowie. prof. dr hab. Teresa Giza
6554
Cieślik Magdalena 2010 Patologia rodziny widziana oczami nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6555
Gajli Agnieszka 2010 Czynniki determinujące poziom wypalenia zawodowego funkcjonariuszy służby więziennej w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6556
Górszczyk Piotr 2010 Problemy życiowe jedynaków. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6557
Motyka Wojciech 2010 Rodzina zastępcza, orzekanie sądów w sprawie przydzielania opieki w formie rodziny zastępczej nad dziećmi. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6558
Nawara Krzysztof 2010 Agresja wśród młodzieży gimnazjalnej. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6559
Nawara Witold 2010 Problem narkotykowy w warunkach karnej izolacji - na podstawie badań osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Krakowie. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6560
Rylski Tomasz 2010 Zjawisko narkomanii wśród młodzieży gimnazjalnej. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6561
Skrzyniarz Marcin 2010 Szkoła jako instytucja zwalczająca przemoc i demoralizację wśród młodzieży gimnazjalnej. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6562
Zień Marcin 2010 Samouszkodzenia jako reakcja na sytuację trudną w warunkach izolacji więziennej. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6563
Brudziński Hubert 2010 Wypalenie zawodowe wśród policjantów. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6564
Czernikiewicz Marcin 2010 Problemy wychowawcze uczniów klas IV - VI a działania profilaktyczne szkoły. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6565
Dzwonek Maciej 2010 Alkoholizm i narkomania wśród młodzieży. prof. dr hab. Joanna Głodkowska
6566
Michalak Piotr 2010 Narkomania - leczenie metodą społeczności terapeutycznej. prof. dr hab. Joanna Głodkowska

|<  <<  <  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: