Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6960
Drwięga Rafał 2012 Przestępczość wśród pseudokibiców drużyny piłkarskiej - na przykładzie Klubu TS Wisła Kraków. prof. dr hab. Teresa Giza
6961
Dudek-Skwarło Justyna 2012 Dynamika zachowań agresywnych wśród gimnazjalistów małego miasta. prof. dr hab. Teresa Giza
6962
Dutka Beata 2012 Postawy rodzicielskie matek i ojców a zaburzenia w zachowaniu licealistów z małego miasta. prof. dr hab. Teresa Giza
6963
Gamoń Krzysztof 2012 Funkcje resocjalizacyjne zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych w Zakładzie Karnym w Łukowie - Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu. prof. dr hab. Teresa Giza
6964
Gawęcka Wioletta 2012 Rodzinne uwarunkowania przestępczości wśród młodocianych. prof. dr hab. Teresa Giza
6965
Gawin Marek 2012 Zakres i struktura przestępstw kradzieży mienia w środowisku dużego miasta - na podstawie danych statystycznych oraz studiów przypadku. prof. dr hab. Teresa Giza
6966
Górecki Łukasz 2012 Problemy resocjalizacji przestępców seksualnych - na podstawie Zakładu Karnego w Tarnowie. prof. dr hab. Teresa Giza
6967
Guguła Łukasz 2012 Znaczenie przezwisk nadawanych nauczycielom na podstawie opinii uczniów. prof. dr hab. Teresa Giza
6968
Janur Róża 2012 Wiedza i opinie młodzieży na temat cyberprzemocy. Studium porównawcze uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. prof. dr hab. Teresa Giza
6969
Kaczmarczyk Joanna 2012 Rozmiary i struktura zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu poatowskiego - na podstawie analizy procedury niebieskiej karty. prof. dr hab. Teresa Giza
6970
Kaim Iwona 2012 Socjopedagogiczne uwarunkowania przestępczości nieletnich. prof. dr hab. Teresa Giza
6971
Kania Monika 2012 Rozmiary oraz struktura zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. prof. dr hab. Teresa Giza
6972
Kmieć Jarosław 2012 Doświadczenia życiowe nieletnich jako źródło działalności przestępczej na przykładzie Zakładu Poprawczego w Tarnowie. prof. dr hab. Teresa Giza
6973
Kofin Łukasz 2012 Problem wypalenia zawodowego na podstawie badań wśród policjantów. prof. dr hab. Teresa Giza
6974
Krakowska Krystyna 2012 Problem resocjalizacji nieletnich - na podstawie pracy kuratora. prof. dr hab. Teresa Giza
6975
Krawczyk Justyna 2012 Rozmiary oraz struktura zachowań agresywnych wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. prof. dr hab. Teresa Giza
6976
Lachor Maciej 2012 Poczucie bezpieczeństwa uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej z terenu powiatu limanowskiego. prof. dr hab. Teresa Giza
6977
Machnik Daniel 2012 Przestępczość narkotykowa w środowisku dużego miasta na podstwaie statystyk policyjnych oraz indywidualnych przypadków. prof. dr hab. Teresa Giza
6978
Mazanek Martin 2012 Charakterystyka zachowań agresywnych pseudokibiców drużyny piłkarskiej Wisły Kraków w sezonie 2010-2011. prof. dr hab. Teresa Giza
6979
Nieckarz Anna 2012 Zjawisko picia alkoholu wśród młodzieży licealnej w środowisku małego miasta. prof. dr hab. Teresa Giza
6980
Oleś Paweł 2012 Symptomy nieprzystosowania społecznego wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego. prof. dr hab. Teresa Giza
6981
Piotrowicz Grzegorz 2012 Resocjalizacja skazanych za przestępstwa seksualne w warunkach izolacji więziennej - na podstawie Zakładu Karnego w Tarnowie. prof. dr hab. Teresa Giza
6982
Rosiek Mateusz 2012 Zjawisko stresu w formacjach mundurowych na przykładzie Policji i Państwowej Straży Pożarnej. prof. dr hab. Teresa Giza
6983
Szczypka Anna 2012 Problemy resocjalizacji osób dorosłych w środowisku otwartym - na podstawie analizy indywidualnych przypadków. prof. dr hab. Teresa Giza
6984
Śledź Marcin 2012 Rola pracy w procesie resocjalizacji skazanych na przykładzie Zakładu Karnego w Tarnowie. prof. dr hab. Teresa Giza
6985
Urbański Krzysztof 2012 Warunki skuteczności pracy kuratora sądowego z nieletnimi na podstawie analizy indywidualnych przypadków podopiecznych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. prof. dr hab. Teresa Giza
6986
Bień Patrycja 2012 Rodzinne uwarunkowania niepowodzeń szkolnych uczniów klas początkowych. prof. dr hab. Teresa Giza
6987
Chlebica Monika 2012 Opinie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na temat picia i nadużywania alkoholu. prof. dr hab. Teresa Giza
6988
Ciupińska Renata 2012 Zjawisko agresji i przemocy w szkole podstawowej w środowisku małego miasta - uwarunkowania i charakterystyka. prof. dr hab. Teresa Giza
6989
Dys Renata 2012 Postawa twórcza młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną. prof. dr hab. Teresa Giza

|<  <<  <  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: