Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6930
Głuch Adam 2011 Klimat społeczny instytucji resocjalizacyjnej na przykładzie Ośrodka Wychowawczego w Rusinowie Koneckim. prof. dr hab. Teresa Giza
6931
Gorczyca Mariusz 2011 Środowiskowe uwarunkowania przestępczości, a programy readaptacji społecznej skazanych w Zakładzie Karnym w Tarnowie. prof. dr hab. Teresa Giza
6932
Górnik Marcin 2011 Zakres oraz rozmiary zjawiska wypalenia zawodowego wśród funkcjonariuszy Policji. prof. dr hab. Teresa Giza
6933
Kaleta Renata 2011 Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania kobiet w toksycznych związkach małżeńskich. prof. dr hab. Teresa Giza
6934
Katarzyński Włodzimierz 2011 Opinie młodzieży na temat zjawiska konsumpcjonizmu. prof. dr hab. Teresa Giza
6935
Kielin Beata 2011 Wiedza i opinie młodzieży licealnej na temat prostytucji nieletnich dziewcząt. prof. dr hab. Teresa Giza
6936
Kochańska Aneta 2011 Błędy wychowawcze nauczycieli oraz ich uwarunkowania - w percepcji uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w środowisku wiejskim. prof. dr hab. Teresa Giza
6937
Korbut Jacek 2011 Zachowanie agresywne w szkole w opiniach uczniów, rodziców i nauczycieli. prof. dr hab. Teresa Giza
6938
Misiek Katarzyna 2011 Rozmiary i struktura zagrożeń wśród młodzieży ze środowiska wiejskiego. Studium porównawcze uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. prof. dr hab. Teresa Giza
6939
Mucha Ireneusz 2011 Rozmiary i obszary niepowodzeń szkolnych wśród gimnazjalistów ze środowiska miejskiego. prof. dr hab. Teresa Giza
6940
Nachyła Rafał 2011 Społeczne uwarunkowania, rozmiary oraz struktura uzależnień wśród młodzieży na podstawie opinii licealistów z Buska-zdroju. prof. dr hab. Teresa Giza
6941
Pagacz Grzegorz 2011 Zachowania agresywne wśród młodzieży z małego miasta. Studium porównawcze uczniów gimnazjum i technikum. prof. dr hab. Teresa Giza
6942
Pierzchała Krystian 2011 Samobójstwo jako problem społeczny. prof. dr hab. Teresa Giza
6943
Skowron-Tomaszewska Agnieszka 2011 Rozmiary i struktura zaburzeń w zachowaniu gimnazjalistów ze środowiska wiejskiego. prof. dr hab. Teresa Giza
6944
Stachurka Alicja 2011 Zjawisko agresji wśród młodzieży gimnazjalnej na podstawie Gimnazjum w Kozłowie. prof. dr hab. Teresa Giza
6945
Szymańska Olga 2011 Problem alkoholizmu w rodzinach - w doświadczeniach Dorosłych Dzieci Alkoholików. prof. dr hab. Teresa Giza
6946
Witecka Sylwia 2011 Przebieg procesu terapii osób uzależnionych od alkoholu na podstawie Hostelu "Wspólnota". prof. dr hab. Teresa Giza
6947
Szczawurska Anna 2011 Zakres i struktura czasu wolnego uczniów ze środowiska wiejskiego. prof. dr hab. Teresa Giza
6948
Podsada Marcin 2011 Zjawisko niedostosowania społecznego oraz przestępczość wśród gimnazjalistów ze środowiska dużego miasta. prof. dr hab. Teresa Giza
6949
Banaś Marek 2012 Społeczne konsekwencje alkoholizmu na przykładzie analizy przestępstw i wykroczeń drogowych w województwie małopolskim w latach 2001-2010. prof. dr hab. Teresa Giza
6950
Biernat Jadwiga 2012 Charakterystyka zjawiska wykorzystywania seksualnego dziecka w środowisku dużego miasta. prof. dr hab. Teresa Giza
6951
Bogacz Sławomir 2012 Funkcjonowanie Oddziału Terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Łupkowie - Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu. prof. dr hab. Teresa Giza
6952
Buriak Robert 2012 Formy spędzania wolnego czasu przez funkcjonariuszy służby więziennej na przykładzie Zakładu Karnego w Łupkowie - Oddział Zewnętrzny Moszczaniec. prof. dr hab. Teresa Giza
6953
Chwałek Natalia 2012 Style wychowania w rodzinie w percepcji dorastającej młodzieży. prof. dr hab. Teresa Giza
6954
Chwałek Paweł 2012 Uwarunkowania rodzinne i szkolne zachowań agresywnych młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Dąbrowie Tarnowskiej. prof. dr hab. Teresa Giza
6955
Cieśliński Ernest 2012 Wiedza i opinie młodzieży gimnazjalnej na temat narkomanii i narkotyków. prof. dr hab. Teresa Giza
6956
Czerwona Bernadetta 2012 Zadania Pogotowia Opiekuńczego w Tarnowie w zakresie profilaktyki i resocjalizacji nieletnich. prof. dr hab. Teresa Giza
6957
Dobrowolska Magdalena 2012 Zastosowanie kulturotechnik w resocjalizacji osadzonych - na przykładzie Zakładu Karnego w Łupkowie, Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu. prof. dr hab. Teresa Giza
6958
Dobrowolski Marcin 2012 Resocjalizacja przez pracę na przykładzie Zakładu Karnego w Łupkowie Oddział Zewnętrzny Moszczaniec. prof. dr hab. Teresa Giza
6959
Drąg Helena 2012 Niedostosowanie społeczne a wartości preferowane przez młodzież - studium porównawcze uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej. prof. dr hab. Teresa Giza

|<  <<  <  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: