Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6906
Woś Barbara 2010 Obszary dysfunkcjonalności rodzin z problemami socjalnymi- na podstawie analizy indywidualnych przypadków. prof. dr hab. Teresa Giza
6907
Wypych Rafał 2010 Opinie gimnazjalistów ze środowiska dużego miasta na temat narkomanii oraz alkoholizmu. prof. dr hab. Teresa Giza
6908
Białkowski Michał 2010 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na obszarze Powiatu Dąbrowskiego - na podstawie opinii mieszkańców oraz analizy dokumentów. prof. dr hab. Teresa Giza
6909
Biernat Jadwiga 2010 Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie w środowisku dużego miasta. prof. dr hab. Teresa Giza
6910
Gawin Marek 2010 Dynamika zjawiska kradzieży samochodów w środowisku dużego miasta - na podstawie danych statystycznych Komendy Miejskiej Policji oraz studiów przypadków. prof. dr hab. Teresa Giza
6911
Gierczyk Mirosław 2010 Zjawisko picia alkoholu wśród młodzieży licealnej w środowisku dużego miasta. prof. dr hab. Teresa Giza
6912
Górecki Łukasz 2010 Humanizacja kary pozbawienia wolności a zmiany zachodzące w podkulturze więziennej - na podstawie Zakładu Karnego w Tarnowie. prof. dr hab. Teresa Giza
6913
Kania Łukasz 2010 Sytuacja szkolna dzieci z rodzin patologicznych. prof. dr hab. Teresa Giza
6914
Kazek Marcin 2010 Przebieg procesu resocjalizacji skazanych recydywistów penitencjarnych z Zakładu Karnego typu półotwartego Tarnów-Mościce. prof. dr hab. Teresa Giza
6915
Kroczek Mateusz 2010 Opinie wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Sączu na temat picia i nadużywania alkoholu. prof. dr hab. Teresa Giza
6916
Maleta Beata 2010 Rola warsztatów terapeutycznych w przebiegu procesu resocjalizacji dziewcząt społecznie nieprzystosowanych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Świętej Siostry Faustyny w Krakowie. prof. dr hab. Teresa Giza
6917
Oleś Paweł 2010 Symptomy nieprzystosowania społecznego wśród młodzieży gimnazjalnej z terenu Powiatu Dąbrowskiego. prof. dr hab. Teresa Giza
6918
Śledź Marcin 2010 Zakres, formy oraz organizacja pomocy postpenitencjarnej w Zakładzie Karnym w Tarnowie. prof. dr hab. Teresa Giza
6919
Tyc Violetta 2010 Przestępczość o charakterze chuligańskim w środowisku dużego miasta na podstawie danych statystycznych oraz analizy przypadków. prof. dr hab. Teresa Giza
6920
Urbański Krzysztof 2010 Opinie uczniów szkoły podstawowej na temat skuteczności kar i nagród. prof. dr hab. Teresa Giza
6921
Wastag Sławomir 2010 Emigracje zarobkowe rodziców, a problemy funkcjonowania ich dzieci. prof. dr hab. Teresa Giza
6922
Halczyk Łukasz 2010 Diagnoza i profilaktyka zaburzeń w zachowaniu wśród gimnazjalistów na przykładzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Kielcach. prof. dr hab. Teresa Giza
6923
Sobierajski Kamil 2010 Zaburzenia w zachowaniu się w szkole wśród uczniów nadpobudliwych psychoruchowo. prof. dr hab. Teresa Giza
6924
Kołodziejczyk Magdalena 2010 Bezpieczeństwo w szkole w świadomości uczniów i rodziców. prof. dr hab. Teresa Giza
6925
Prochownik Grzegorz 2010 Zjawisko chuligaństwa stadionowego oraz jego profilaktyka. prof. dr hab. Teresa Giza
7168
Drozdowska Kamila 2010 Opinie uczniów szkoły ponadgimnazjalnej na temat rozmiarów i przyczyn picia alkoholu wśród młodzieży ze środowiska wiejskiego. prof. dr hab. Teresa Giza
7169
Jabłońska Marta 2010 Formy i częstotliwość zachowań agresywnych wśród uczniów szkoły podstawowej. prof. dr hab. Teresa Giza
7170
Ławniczek Paweł 2010 Przemoc w rodzinie na podstawie analizy danych z III Komisariatu Policji w Kielcach. prof. dr hab. Teresa Giza
7171
Stępień Agata 2010 Niepowodzenia szkolne a trudności wychowawcze wśród młodzieży gimnazjalnej. prof. dr hab. Teresa Giza
7172
Wojciechowski Damian 2010 Wiedza i opinie rodziców na temat narkomanii - na przykładzie Gimnazjum Nr 1 w Busku-Zdroju. prof. dr hab. Teresa Giza
7173
Cholewa Tomasz 2010 Charakterystyka przestępczości na terenie gminy Przysucha w latach 2003-2008. prof. dr hab. Teresa Giza
6926
Wójcik Dorota 2011 Charakterystyka niedostosowania społecznego oraz przestępczości wśród nieletnich pozostających pod nadzorem kuratora sądowego. prof. dr hab. Teresa Giza
6927
Bąk Anna 2011 Zagrożenia uzależnieniami wśród młodzieży na podstawie opinii uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu. prof. dr hab. Teresa Giza
6928
Brzezińska Sylwia 2011 Rozmiary i struktura zagrożeń wśród młodzieży ze środowiska wiejskiego. Studium porównawcze gimnazjalistów i licealistów. prof. dr hab. Teresa Giza
6929
Frejlich Monika 2011 Formy opieki i aktywizacji mieszkańów Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku. prof. dr hab. Teresa Giza

|<  <<  <  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: