Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
1043
Mamla Sylwia 2008 Problem syndromu ADHD wśród dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych (na podstawie badań przeprowadzonych w świetlicy środowiskowej "Arka" we Wrocławiu). prof. dr hab. Teresa Giza
1044
Wojtunik Bartłomiej 2008 Przestępczość nieletnich na terenie małego miasta (na podstawie analizy danych statystycznych KPP Przysucha). prof. dr hab. Teresa Giza
1045
Tokaj Wojciech 2008 Religijność a system wartości młodzieży szkół średnich. prof. dr hab. Teresa Giza
1046
Uznańska Ewelina 2008 Rola warunkowego umorzenia postępowania karnego w procesie resocjalizacji osób oddanych pod jurysdykcję Sądu Rejonowego w Tarnowie. prof. dr hab. Teresa Giza
1047
Duda Joanna 2008 Zachowania mlodzieży gimnazjalnej w stosunku do osób starszych i starzejących się. prof. dr hab. Teresa Giza
1048
Swat Alicja 2008 Zjawisko narkomanii w opiniach licalistów ze szkół średnich w środowisku małego miasta. prof. dr hab. Teresa Giza
1049
Tusień Marcin 2008 Zjawisko picia alkoholu wśród uczniów szkoły średniej ze środowiska małego miasta. prof. dr hab. Teresa Giza
1050
Lechowicz Dawid 2008 Zjawisko piscia alkoholu wśród młodzieży licealnej. prof. dr hab. Teresa Giza
6884
Grzesik Andrzej 2010 Problemy transformacji polskiego systemu penitencjarnego po 1989 roku - na podstawie analizy treści dokumentów oraz opinii funkcjonariuszy Zakładu Karnego. prof. dr hab. Teresa Giza
6885
Jałocha Monika 2010 Problemy życiowe dzieci rodziców przebywających na emigracjach zarobkowych. prof. dr hab. Teresa Giza
6886
Kaleta Mariusz 2010 Problem uzależnień i przemocy w grach komputerowych-na podstawie indywidualnych przypadków oraz sondażu diagnostycznego. prof. dr hab. Teresa Giza
6887
Kania Monika 2010 Opinie uczniów szkoły ponadgimnazjalnej na temat rozmiarów i przyczyn zażywania narkotyków wśród młodzieży ze środowiska wiejskiego. prof. dr hab. Teresa Giza
6888
Karpeta Aneta 2010 Szkolna profilaktyka przemocy rówieśniczej wśród gimnazjalistów. prof. dr hab. Teresa Giza
6889
Pacholczyk Łukasz 2010 Sytuacja psychospołeczna osób uzależnionych od alkoholu na podstawie indywidualnych przypadków. prof. dr hab. Teresa Giza
6890
Dziewit Robert 2010 Rodzinne uwarunkowania osiągnięć szkolnych młodzieży. prof. dr hab. Teresa Giza
6891
Gil Grzegorz 2010 Działalność profilaktyczna Straży Miejskiej Miasta Krakowa. prof. dr hab. Teresa Giza
6892
Grabowski Piotr 2010 Zakres oraz warunki skuteczności oddziaływań kulturotwórczych w procesie resocjalizacji osadzonych w Areszcie Śledczym w Kielcach. prof. dr hab. Teresa Giza
6893
Grochot Agnieszka 2010 Zaburzenia w zachowaniu oraz przestępczość nieletnich na terenie dużego miasta na podstawie analizy indywidualnych przypadków oraz danych statystycznych Sądu Okręgowego. prof. dr hab. Teresa Giza
6894
Karólkowski Zbigniew 2010 Społeczne uwarunkowania picia alkoholu wśród licealistów z dużego miasta. prof. dr hab. Teresa Giza
6895
Korus Justyna 2010 Rewalidacja dzieci niepełnosprawnych w Samorządowym Przedszkolu nr 2 im. Marii Kownackiej w Rykach. prof. dr hab. Teresa Giza
6896
Lechowicz Dawid 2010 Zjawisko alkoholizowania się młodzieży-studium porównawcze uczniów liceum oraz technikum. prof. dr hab. Teresa Giza
6897
Łach Barbara 2010 Dynamika oraz uwarunkowania przemocy wśród młodzieży gimnazjalnej. prof. dr hab. Teresa Giza
6898
Maciasz Wiesław 2010 Programy resocjalizacji i readaptacji społecznej realizowane w Areszcie Śledczym w Krakowie Podgórzu. prof. dr hab. Teresa Giza
6899
Michalska Jolanta 2010 Czas wolny dzieci i młodzieży z różnych środowisk wychowawczych-studium porównawcze. prof. dr hab. Teresa Giza
6900
Mucha Dariusz 2010 Stres zawodowy w pracy kadry resocjalizacyjnej oraz jego konsekwencje. prof. dr hab. Teresa Giza
6901
Parszywka Stanisław 2010 Rodzinne uwarunkowania zagrożeń związanych z uzależnieniami wśród gimnazjalistów. prof. dr hab. Teresa Giza
6902
Rutkowska Alicja 2010 Zastosowanie metody kontraktu w pracy socjalnej z rodziną. prof. dr hab. Teresa Giza
6903
Świgut Wojciech 2010 Społeczne uwarunkowania zjawiska picia i nadużywania alkoholu wśród młodzieży. prof. dr hab. Teresa Giza
6904
Tarabasz Katarzyna 2010 Wiedza i opinie gimnazjalistów ze środowiska wiejskiego na temat alkoholu i jego społecznych konsekwencji. prof. dr hab. Teresa Giza
6905
Wolska Anna 2010 Wiedza i opinie gimnazjalistów na temat alkoholizmu i jego społecznych konsekwencji-na podstawie badań we Włoszczowie. prof. dr hab. Teresa Giza

|<  <<  <  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: