Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
1013
Maciejewska Renata 2006 Formy pomocy rodzinom wielodzietnym na przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach. dr Teresa Giza
1014
Sypniewska Joanna 2006 Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kielcach. dr Teresa Giza
1015
Bociek Anna 2006 Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym. dr Teresa Giza
1016
Anyż Marta 2006 Geneza oraz zakres zachowań patologicznych wśród młodzieży nieprzystosowanej społecznie. dr Teresa Giza
1017
Pawłowska Małgorzata 2006 Monografia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie. dr Teresa Giza
1018
Milcarz Katarzyna 2006 Monografia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy. dr Teresa Giza
1019
Gałczyńska Izabela 2006 Opinie gimnazjalistów z małego miasta na temat zjawiska narkomanii. dr Teresa Giza
1020
Twardowska Justyna 2006 Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej w Domu Dziecka w Bochni w świetle badań monograficznych. dr Teresa Giza
1021
Grudziński Michał 2006 Powodzenia i niepowodzenia szkolne uczniów gimnazjum w Stpnicy. dr Teresa Giza
1022
Mikos Ewa 2006 Problemy funkcjonowania rodzin zastępczych oraz dzieci przysposobionych na podstawie studium indywidualnych przypadków. dr Teresa Giza
1023
Chrobak Joanna 2006 Problemy psychospołeczne pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Krakowie. dr Teresa Giza
1024
Brożek Magdalena 2006 Przemoc w rodzinie w środowisku małego miasta w świetle analizy Niebieskiej Karty. dr Teresa Giza
1025
Kasprzyk Rafał 2006 Przyczyny picia alkoholu wśród młodzieży. dr Teresa Giza
1026
Grudzień Anna 2006 Rola i zadania Warsztatów Terapii Zajęciowej i rewalidacja osób upośledzonych umysłowo. dr Teresa Giza
1027
Bielecka Agnieszka 2006 Rola mediów w czasie wolnym dzieci i młodzieży na podstawie badań ankietowych. dr Teresa Giza
1028
Kokot Małgorzata 2006 Struktura i organizacja Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie. dr Teresa Giza
1029
Paliborek Krystyna 2006 Typ dozoru a specyfika pracy kuratora sądowego. dr Teresa Giza
1030
Chlipała Katarzyna 2006 Wiedza i opinia gimnazjalistów z dużego miasta na temat subkultur młodzieżowych. dr Teresa Giza
1031
Maćkowska Hanna 2006 Wpływ sytuacji rodzinnej na trudności adaptacyjne do świetlicy szkolnej i powstanie poczucia osamotnienia u dzieci na progu nauki szkolnej. dr Teresa Giza
1032
Piekacz Małgorzata 2006 Wykonawstwo kary grzywny w sprawach karnych - na podstawie analizy statystyk oraz metody indywidualnych przypadków. dr Teresa Giza
1033
Brandys Robert 2006 Zjawisko spożywania i nadużywania alkoholu przez młodzież szkolną. dr Teresa Giza
1034
Osiński Paweł 2006 Rozmiary i uwarunkowania zjawiska ucieczek nieletnich z Zakładu Poprawczego - na podstawie badań w Ostrowcu Świętokrzyskim. dr Teresa Giza
1035
Mucha Dariusz 2008 Charakterystyka zjawiska wypalenia zawodowego wśród funkcjonariuszy służby więziennej. prof. dr hab. Teresa Giza
1036
Pabisek Andrzej 2008 Rola rodziny w procesie resocjalizacji tymczasowo aresztowanych i skazanych na przykładzie Aresztu Śledczego w Krakowie. prof. dr hab. Teresa Giza
1037
Szklarzewicz Arkadiusz 2008 Zachowania samoagresywne osób pozbawionych wolności na przykładzie Aresztu Śledczego w Krakowie. prof. dr hab. Teresa Giza
1038
Mazela Karol 2008 Charakterystyka przestępczości młodzieży w środowisku małego miasta. prof. dr hab. Teresa Giza
1039
Świgut Wojciech 2008 Charakterystyka zjawiska picia alkoholu wśród młodzieży zasadniczych szkół zawodowych. prof. dr hab. Teresa Giza
1040
Szczerek Karolina 2008 Metody i formy oddziaływań resocjalizacyjnych w Młodziezowym Ośrodku Wychowawczym w Kolonii Szczerbackiej. prof. dr hab. Teresa Giza
1041
Głuch Adam 2008 Opinie młodzieży ponad gimnazjalnej na temat zjawiska narkomanii. prof. dr hab. Teresa Giza
1042
Dziedzic Grzegorz 2008 Poziom wiedzy i opinia młodzieży na temat wirusa HIV i AIDS. prof. dr hab. Teresa Giza

|<  <<  <  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: