Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6031
Waszkiewicz Małgorzata 2012 Rola i skuteczność kurateli sądowej w odniesieniu do nieletnich. Analiza na przykładzie Sądu Rejonowego w Kazimierzy Wielkiej i w świetle kwartalnika "Opieka, Wychowanie, Terapia" 2004-2011. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6032
Więcław Rafał 2012 Gry hazardowe a młodzież. Analiza na podstawie badań ankietowych i opinii prasowych po 2000 roku. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6033
Zych Emilia 2012 Obraz warsztatu socjoterapii na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Skarżysku-Kamiennej (Analiza za rok szkolny 2011/2012). prof. dr hab. Barbara Gierszewska
986
Wilk Joanna 2006 Aspiracje życiowe gimnazjlistów ze środowiska małego miasta. dr Teresa Giza
987
Nowak Bożena 2006 Charakterystyka Warsztatów Terapii Zajęciowej jako metody pracy rewalidacyjnej z osobami upośledzonymi intelektualnie. dr Teresa Giza
988
Steindel Barbara 2006 Funkcje i zadania świetlicy w programie wychowawczo-dydaktycznym szkoły - na podstawie świetlicy w Publicznej Szkole Podstawowej w Bochni. dr Teresa Giza
989
Pilek Barbara 2006 Proces usamodzielniania nieletnich matek - w świetle studium indywidualnego przypadku. dr Teresa Giza
990
Śliwa Marzena 2006 Rodzinne i szkolne uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego - na podstawie studium przypadku. dr Teresa Giza
991
Mikołajko Marta 2006 Aspiracie życiowe młodzieży gimnazjalnej ze wsi podmiejskiej. dr Teresa Giza
992
Boroń Marek 2006 Charakterystyka przestępczości nieletnich na przykładzie miasta Krakowa w latach 1999 - 2004. dr Teresa Giza
993
Michalski Mateusz 2006 Charakterystyka rodzin korzystających z pomocy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. dr Teresa Giza
994
Jung Konrad 2006 Charakterystyka społeczna osób nadużywających alkoholu w świetle studium przypadku. dr Teresa Giza
995
Syska Anna 2006 Czynniki środowiska rodzinnego a wczesne objawy niedostosowania społecznego. dr Teresa Giza
996
Kosela Kamil 2006 Monografia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju. dr Teresa Giza
997
Kłapcia Adam 2006 Ocena warunków i realizacji w półotwartym zakładzie karnym "Ruszcza" w Krakowie w opinii skazanych i wychowawców. dr Teresa Giza
998
Pióro Przemysław 2006 Opinie młodzieży na temat współczesnych subkultur młodzieżowych. dr Teresa Giza
999
Korzeniowska Anna 2006 Problemy przebiegu procesu resocjalizacji w warunkach środowiska otwartego w świetle pracy społecznego kuratora sądowego dla dorosłych. dr Teresa Giza
1000
Wojas Krzysztof 2006 Problemy sprawowania nadzoru przez sądowego kuratora rodzinnego - w świetle metody indywidualnych przypadków. dr Teresa Giza
1001
Tebień Artur 2006 Próby reformowania form opieki nad dziećmi osieroconymi - na podstawie funkcjonowania Niepublicznego Domu Dziecka w Pawlikowicach. dr Teresa Giza
1002
Rola Piotr 2006 Przemoc i agresja wśród młodzieży gimnazjalnej. dr Teresa Giza
1003
Pietrzak Krzysztof 2006 Przestępczość nieletnich na terenie miasta i powiatu Nowy Sącz. dr Teresa Giza
1004
Kędryna Katarzyna 2006 Zjawisko agresji w opinii gimnazjalistów. dr Teresa Giza
1005
Mirowska Dorota 2006 Agresja i przemoc wśród gimnazjalistów w środowisku dużego miasta - wświetle opinii rodziców i uczniów. dr Teresa Giza
1006
Pilch-Sromek Magdalena 2006 Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym. dr Teresa Giza
1007
Przysucha Ilona 2006 Agresja wśród wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w Małachowie. dr Teresa Giza
1008
Grochowska Władysława 2006 Aspiracje życiowe gimnazjalistów ze środowiska wiejskiego. dr Teresa Giza
1009
Kondek Małgorzata 2006 Charakterystyka sytuacji życiowej dziecka z rodziny dysfunkcjonalnej. dr Teresa Giza
1010
Furman Aneta 2006 Dom Ojca Gwidona w Pacanowie jako instytucja opiekuńczo-wychowawcza. dr Teresa Giza
1011
Niedbał Iwona 2006 Dynamika zjawiska picia alkoholu oraz narkomanii wśród uczniów szkoły średniej na terenie małego miasta. dr Teresa Giza
1012
Zalińska Agnieszka 2006 Działalność Punktu Konsultacyjnego w Bielinach do Spraw Uzależnienia od Alkoholu w zakresie wsparcia osób chorych i ich rodzin. dr Teresa Giza

|<  <<  <  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: