Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6001
Rużycka - 2011 Przestępczość wśród nieletnich mieszkańców Starachowic. Analiza na przykładzie "Tygodnika Starachowickiego" za lata 2009-2010. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6002
Trela Joanna 2011 Przemoc wobec kobiet. Analiza zjawiska w świetle - "Niebieskiej Linii" 1999-2010. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6003
Buras Ewelina 2011 Przemoc wobec kobiet. Analiza na przykładzie wybranych filmów. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6004
Gołdas Marta 2011 Przemoc wobec dzieci w polskim filmie (analiza na wybranych przykładach za okres 1995-2010). prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6005
Gołdas Michał 2011 Obraz środowiska więziennego w polskim filmie fabularnym i dokumentalnym. Oróba analizy na wybranych tytułach 1983-2010. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6006
Pawłowski Marek 2011 Przemoc w wojsku. Analiza na przykładzie wybranych filmów. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6007
Pindral Seweryn 2011 Policjant jako bohater filmowy. Analiza na przykładzie wybranych filmów polskich i zagranicznych 2000-2011. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6008
Sroga Elżbieta 2011 Przemoc jako tło fabuły w filmach Jerzegi Hoffmana Pan Wołodyjowski, Potop, Ogniem i mieczem (według Trylogii Henryka Sienkiewicza). prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6009
Sroga Wojciech 2011 Reklama społeczna w Polsce wobec przemocy w rodzinie. Analiza wybranych kampanii społecznych po 2000 roku. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6010
Toporska Anna 2011 Przemoc i agresja wobec kobiet w przekazie tabloidowym. Analiza na przykładzie dziennika "Fakt" za 2010 rok. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6011
Rosół Aleksandra 2012 Przemoc i agresja wobec dzieci w przekazie tabloidowym. Analiza na przykładzie dziennika "Fakt" (2010-2011). prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6012
Szafrańska Edyta 2012 "Podglądanie przemocy" - dokumentacja i analiza fotografii zamieszczonych w "Fakcie" w latach 2010-2011. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6013
Bakalarz Łukasz 2012 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na przykładzie Kielc. Analiza "niebieskich kart", zawartości lokalnej prasy oraz portalu "niebieska linia" w 2011 roku. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6014
Boruń Tomasz 2012 Funkcjonowanie służby więziennej. Próba charakterystyki na przykładzie Aresztu Śledczego w Kielcach i obrazu w mediach w latach 2007-2012. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6015
Brudziński Hubert 2012 Wypalenie zawodowe policjantów. Analiza wybranych przekazów prasowych i medialnych (2000 - 2011). prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6016
Bujak Michał 2012 Alkoholizm i narkomania wśród młodzieży - próba analizy działań profilaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach (w roku szkolnym 2011/2012). prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6017
Czernikiewicz Marcin 2012 Wpływ reklam telewizyjnych na konsumpcję alkoholu przez młodych ludzi.Analiza za lata 1998-2011. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6018
Figura Łukasz 2012 Zjawisko alkoholizmu wśrod młodzieży w świetle czasopism analiza za lata 2010-2011. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6019
Gajda Piotr 2012 Zjawisko narkomanii w świetle czasopism. Analiza za lata 2006-2011. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6020
Jamróz Michał 2012 Uwarunkowania społeczne i zawodowe pracy funkcjonariuszy Policji. (Próba analizy na przykładzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz obrazu w mediach za lata 2010 - 2012). prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6021
Jelonek Agata 2012 Rodzina jako środowisko prowokujące zachowania patologiczne wśród młodzieży. Analiza na przykładzie badań w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kielcach. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6022
Kurczyna Dariusz 2012 Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. Analiza na przykładzie gminy Skalbmierz i miesięcznika "Policja 997" (2010-2012). prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6023
Malicki Sławomir 2012 Przemoc w rodzinie kieleckiej. Analiza na podstawie "Niebieskich Kart" i obrazu w prasie lokalnej za okres 2010-2011. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6024
Maruszak Aleksandra 2012 Socjoterapia - założenia a realizacja w warunkach polskiej szkoły. Analiza na przykładzie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bielinach ( w roku szk. 2011/2012). prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6025
Pałgan Mariusz 2012 Agresja i przemoc wśród młodzieży. Analiza na przykładzie Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 4 w Kielcach oraz w świetle dziennika "Echo Dnia" w latach 2011 - 2012 (do 30.04). prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6026
Rylski Tomasz 2012 Problem narkotyków i dopalaczy wśród kieleckiej młodzieży gimnazjalnej. Analiza na próbie badawczej wybranej losowo w roku szkolnym 2011/2012. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6027
Skrzyniarz Marcin 2012 Agresja i przemoc w polskich gimnazjach. Próba opisania zjawiska na przykładzie badań własnych i wybranych opinii prasowych za lata 2009-2011. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6028
Stanik Angelika 2012 Instytucjonalne formy wsparcia w rozwiązywaniu problemu alkoholowego. Analiza na przykładzie Gminy Kowala w powiecie radomskim w latach 2010-2012. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6029
Świderski Piotr 2012 Alkoholizm wśród policjantów. Analiza wybranych przekazów medialnych za lata 1989 - 2011. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6030
Wach-Śmietanka Izabela 2012 Uzależnienia młodzieży od alkoholu i narkotyków. Analiza na przykładzie badań uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach w latach 2010-2011. prof. dr hab. Barbara Gierszewska

|<  <<  <  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: