Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
7472
Piątek Marta 2012 Rola rehabilitacji pacjentów po amputacji kończyny dolnej na poziomie uda. dr Kazimierz Arabski
7475
Skiba Anna 2012 Rehabilitacja u kobiet po mastektomii. dr Kazimierz Arabski
7477
Świerczyńska Paulina 2012 Metody usprawniania u dzieci z zespołem Downa. dr Kazimierz Arabski
7571
Brzezińska Emilia 2009 Zastosowanie zabiegów elektroleczniczych w odnowie biologicznej. dr Michał Arabski
7572
Gadalińska Julita 2009 Podłoże biochemiczne jałowych martwic kości na przykładzie choroby Scheuermanna. dr Michał Arabski
7573
Jaroń Kinga 2009 Zastosowanie metody FED w leczeniu skolioz idiopatycznych. dr Michał Arabski
7574
Jaros Urszula 2009 Krioterapia mijscowa w rehabilitacji pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego. dr Michał Arabski
7575
Kałwa Michalina 2009 Schematy leczenia fizjoterapeutycznego osób z osteoporozą. dr Michał Arabski
7576
Kłos Agnieszka 2009 Zastosowanie światłolecznictwa w leczeniu uzdrowiskowym w Polsce. dr Michał Arabski
7577
Kopeć Kamila 2009 Zastosowanie magnoterapii w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego. dr Michał Arabski
7578
Kotowska Anna 2009 Zastosowanie światłolecznictwa w odnowie biologicznej. dr Michał Arabski
7579
Krasińska Karolina 2009 Przeciwbólowe działanie jonoforezy. dr Michał Arabski
7580
Nosek Sylwia 2009 Zastosowanie krioterapii miejscowej u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. dr Michał Arabski
7581
Sadowska Karolina 2009 Podstawy teoretyczne i efekt biologiczny zabiegów krioleczniczych. dr Michał Arabski
7582
Sadza Anna 2009 Zastosowanie krioterapii w reumatoidalnym zapaleniu stawów. dr Michał Arabski
7583
Sala Monika 2009 Krioterapia jako metoda leczenia bólów w chorobach reumatycznych. dr Michał Arabski
7584
Siastała Agnieszka 2009 Ultradźwięki w leczeniu zespołów bólowych o przebiegu reumatycznym. dr Michał Arabski
7585
Sierant Jolanta 2009 Efekt biologiczny różnych form energii w wybranych zabiegach i ich zastosowanie w odnowie biologicznej. dr Michał Arabski
7586
Socha Krzysztof 2009 Zastosowanie fizykoterapii w chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa. dr Michał Arabski
7587
Szczepanik Monika 2009 Zastosowanie wybranych zabiegów fizykalnych we wspomaganiu leczenia jałowych martwic kości. dr Michał Arabski
7588
Węgiel Grzegorz 2009 Zastosowanie balneoterapii w leczeniu wybranych urazów sportowych. dr Michał Arabski
7589
Wróbel Paulina 2009 Zmiany kostno-stawowe o podłożu biochemicznym w przebiegu chorób reumatycznych. dr Michał Arabski
84
Zelek Halina 2006 Efektywność działalności resocjalizacyjnej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Św. Siostry Faustyny w Krakowie na podstawie losów wychowanek rocznika 2001/2002. dr Mirosław Babiarz
85
Starościak Wioleta 2006 Formy zajęć pozaszkolnych wśród uczniów ze środowiska wiejskiego. dr Mirosław Babiarz
86
Hocyk Beata 2006 Niepewność ról i używanie środków zmieniających świadomość w okresie adolescencji. dr Mirosław Babiarz
87
Boduszek-Wróbel Katarzyna 2006 Plany życiowe nieletnich przestępców na przykładzie badań przeprowadzonych w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie. dr Mirosław Babiarz
88
Żmudzińska Anna 2006 Plany życiowe przestępców na podstawie badań osadzonych w Areszcie Śledczym w Kielcach. dr Mirosław Babiarz
89
Bruliński Marek 2006 Pomoc postpenitencjarna w świetle opinii skazanych odbywających karę pozbawienia wolnościw Zakładzie Karnym w Tarnowie. dr Mirosław Babiarz
90
Kaczówka Beata 2006 Postawy młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wobec zjawiska narkomanii. dr Mirosław Babiarz
91
Żaba Ewa 2006 Przejawy zachowań agresywnych u wychowanków domu dziecka w opinii wychowanków. dr Mirosław Babiarz

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: