Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
4275
Kępa Dorota 2010 Metody stymulacji języka dziecka 4-5 letniego w edukacji przedszkolnej. dr Alicja Giermakowska
4276
Kołodziejczyk Olga 2010 Adaptacja dziecka trzyletniego do przedszkola. dr Alicja Giermakowska
4277
Kurek Anna 2010 Rozwój artykulacji u dzieci w kontekście gotowości do nauki pisania i czytania. dr Alicja Giermakowska
4278
Kwiatkowska Paulina 2010 Środowiskowe determinanty gotowości szkolnej dziecka. dr Alicja Giermakowska
4279
Lis Ewelina 2010 Ryzyko dysleksji w klasie I. dr Alicja Giermakowska
4280
Rzeźnik Marta 2010 Rozwój mowy czynnej u dzieci z niedosłuchem. dr Alicja Giermakowska
4281
Syska Anna 2010 Znaczenie rozwoju słownikowego dziecka sześcioletniego w nabywaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem. dr Alicja Giermakowska
4282
Tokarczyk Anna 2010 Nabywanie umiejętności ortograficznego pisania dzieci klas pierwszych. dr Alicja Giermakowska
4283
Zaremba Ewa 2010 Rozwój językowy dzieci 6-letnich w kontekście gotowości do nauki czytania. dr Alicja Giermakowska
4284
Krawczyk Jolanta 2010 Formy kontaktów rodziców i dzieci a przystosowanie społeczne w kl. I. dr Alicja Giermakowska
4285
Stępniewska Justyna 2010 Środowiskowe uwarunkowania rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym. dr Alicja Giermakowska
4286
Staworzyńska Adrianna 2011 Ocena umiejętności czytania absolwentów przedszkola wychowujących się w różnych warunkach środowiska rodzinnego. dr Alicja Giermakowska
4287
Karczewska Ewa 2011 Znaczenie czynnego słownika dziecka w nabywaniu umiejętności czytania. dr Alicja Giermakowska
4288
Głąbała Danuta 2011 Powodzenie szkolne dzieci zdolnych wcześniej rozpoczynających naukę szkolną. dr Alicja Giermakowska
4289
Jędrzejczyk Klaudia 2011 Rozwój wypowiedzi językowej u 6-7 letnich dzieci w kontekście gotowości szkolnej. dr Alicja Giermakowska
4290
Koprowska Beata 2011 Rozumowanie dzieci sześcioletnich w toku rozwiązywania zadań konstrukcyjnych i werbalnych. dr Alicja Giermakowska
4291
Skórska Monika 2011 Rola zabawy w rozwoju językowym dziecka. dr Alicja Giermakowska
4292
Stawiarz Marta 2011 Preferowane zabawy w przedszkolu przez dzieci 4 i 5 letnie. dr Alicja Giermakowska
4293
Stoińska Kamila 2011 Formy i metody pracy z dzieckiem w przedszkolu z perspektywy potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym. dr Alicja Giermakowska
4294
Tałaj Paulina 2011 Ocena rozwoju językowego dzieci sześcioletnich z perspektywy w gotowości do czytania i pisania. dr Alicja Giermakowska
4295
Ziencik Iwona 2011 Zabawa jako skuteczna forma stymulacji rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. dr Alicja Giermakowska
5992
Bojko Gerard 2011 Problem narkomanii i używania środków odurzających wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich Powiatu Kazimierza Wielka w roku 2010/2011. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
5993
Diurczak Piotr 2011 Agresja i przemoc w szkole. Analiza na przykładzie Zespołu Szkół w Podwilku w roku szkolnym 2009/2010. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
5994
Garus Sławomir 2011 Internet a prawa autorskie. próba omówienia problemu w świetle "Gazety Wyborczej", "Rzeczpospilitej", "Dziennika", "Gazeta Prawna". Analiza za lata 2008-2009. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
5995
Janiak Magdalena 2011 Agresja i przemoc w szkołach starachowickich. Próba opisania zjawiska na podstawie "Tygodnika Starachowickiego" za lata 2008-2010. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
5996
Kościołek Wojciech 2011 Alkoholizm w polkim kinie - (Próba analizy na wybranych filmach z lat 1990-2010). prof. dr hab. Barbara Gierszewska
5997
Krzywda Anna 2011 Problem rodzinnej przemocy wobec kobiet. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
5998
Kusiak Bożena 2011 Przemoc w rodzinach starachowickich. Analiza na przykładzie "Tygodnika Starachowickiego" za lata 2008-2010. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
5999
Maciąg Anna 2011 Problem narkotyków wśród młodzieży starachowickiej. Próba oceny zjawiska na podstawie "Tygodnika Starachowickiego" za lata 2008-2010. prof. dr hab. Barbara Gierszewska
6000
Rutkowska Izabela 2011 Problem bezdomności w Polsce w latach 2000-2010. Przypadek powiatu i miasta Starachowice (Analiza zjawiska w świetle "Polityki Społecznej" "Tygodnika Starachowickiego" i "Gazety Starachowickiej"). prof. dr hab. Barbara Gierszewska

|<  <<  <  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: