Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
962
Ptak Wiesława 2008 Dziecięce preferencje i odbiór malarski dzieł sztuki, których tematem są dzieci. prof. dr hab. Czesława Gierak
963
Miernik Katarzyna 2008 Proces twórczy dzieci 6-letnich, występujący w ich działalności plastycznej. prof. dr hab. Czesława Gierak
964
Klimczyk Agnieszka 2008 Relacje pomiędzy poziomem inteligencji dzieci 6-letnich a jakością ich wytworów plastycznych. prof. dr hab. Czesława Gierak
965
Kufel Katarzyna 2008 Rola świata fikcyjnego baśni w wychowaniu estetycznym dzieci 6-letnich. prof. dr hab. Czesława Gierak
966
Petelicka-Gulas Grażyna 2008 Rola teatru lalkowego w wychowaniu estetycznym uczniów klas wczesnoszkolnych. prof. dr hab. Czesława Gierak
967
Cugowska Aleksandra 2008 Rola telewizji w rodzinie i w wychowaniu dzieci 6-letnich. prof. dr hab. Czesława Gierak
968
Michalczyk Elżbieta 2008 Rola twórczości plastycznej w rehabilitowaniu uczniów niepełnosprawnych z klas I-III. prof. dr hab. Czesława Gierak
969
Rutka Anita 2008 Zakres odbioru filmowych dzieł sztuki przez dzieci 6-cio letnie uczęszczające do przedszkola. prof. dr hab. Czesława Gierak
970
Okła Grażyna 2008 Znaczenie świata fikcyjnego baśni dla kształcenia dzieci 6-letnich uczęszczających do przedszkola. prof. dr hab. Czesława Gierak
971
Kaczmarska Beata 2008 Znaczenie świata fikcyjnego baśni dla kształcenia i wychowania dzieci sześcioletnich. prof. dr hab. Czesława Gierak
972
Głombińska-Wójcikiewicz Marzena 2008 Rola poezji w rozwijaniu wyobrażni dzieci 6-letnich, ujawniające się w ich twórczości plastycznej (na przykłądzie utworów Jana Brzechwy). prof. dr hab. Czesława Gierak
973
Kryczka Mariola 2007 Gotowość szkolna dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. dr Alicja Giermakowska
974
Lipiec Magdalena 2007 Nabywanie umiejętności czytania i pisania przez dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. dr Alicja Giermakowska
975
Pach Maria 2007 Powodzenie szkolne dzieci objętych terapią logopedyczną. dr Alicja Giermakowska
976
Winiarska Katarzyna 2007 Rewalidacja pedagogiczna dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. dr Alicja Giermakowska
977
Kalina Joanna 2007 Środowiskowe uwarunkowania gotowości szkolnej dzieci. dr Alicja Giermakowska
978
Suliga Anna 2007 Uwarunkowamie trudności w czytaniu i pisaniu u uczniów klas I - III w szkołach wiejskich. dr Alicja Giermakowska
979
Cieniak Joanna 2007 Adaptacja do szkoły dziecka z zespołem Downa w systemie integracyjnym. dr Alicja Giermakowska
980
Lewiecka Monika 2007 Kompetencje językowe i komunikacyjne u dziecka z Zespołem Downa. dr Alicja Giermakowska
981
Kargul Iwona 2007 Ocena sprawności językowej 6-7 letnich dzieci w kontekście gotowości szkolnej. dr Alicja Giermakowska
982
Kozłowska Kinga 2007 Poziom rozwoju języka a skuteczność nabywania umiejętności czytania. dr Alicja Giermakowska
983
Skrzek Katarzyna 2007 Rozwój komunikacji werbalnej u dzieci z zespołem Downa. dr Alicja Giermakowska
984
Zuwała Martyna 2007 Rozwój społeczny dzieci z zespołem Downa. dr Alicja Giermakowska
985
Ksel Monika 2007 Umiejętności szkolne dzieci rehabilitowanych w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. dr Alicja Giermakowska
4269
Kosela Monika 2009 Stymulująca rola zabawy w rozwoju językowym dzieci w wieku przedszkolnym. dr Alicja Giermakowska
4270
Jaskuła Sylwia 2009 Rola przedszkola w kształtowaniu u dzieci umiejętności konstruowania wypowiedzi wielozdaniowych. dr Alicja Giermakowska
4271
Pawełczyk Anna 2009 Rozwój językowy dziecka w aspekcie gotowości do szkoły. dr Alicja Giermakowska
4272
Staciwa Monika 2010 Rola przedszkola w kształtowaniu języka dziecka. dr Alicja Giermakowska
4273
Czuba Ewa 2010 Poziom sprawności manualnej absolwentów edukacji przedszkolnej w kontekście gotowości do nauki pisania. dr Alicja Giermakowska
4274
Kaczmarczyk Katarzyna 2010 Rola przedszkola w stymulowaniu rozwoju psychoruchowego dziecka z perspektywy profilaktyki ryzyka dysleksji. dr Alicja Giermakowska

|<  <<  <  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: