Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
933
Gawlik Barbara 2008 Skuteczność rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności w zakresie administracyjnego przymusu leczenia na podstawie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach w latach 2005-2007. dr Krzysztof Gąsior
934
Glica Natalia 2008 Uwarunkowania i tło społeczno-kulturowe uprawiania prostytucji przez kobiety na podstawie analizy wybranych przypadków. dr Krzysztof Gąsior
935
Kucharczyk Joanna 2008 Zagrożenia alkoholizmem wśród młodzieży wiejskiej (na podstawie badań Gimnazjum w Pierzchnicy). dr Krzysztof Gąsior
936
Kulik Piotr 2008 Zagrożenie niedostosowaniem społecznym wśród młodzieży gimnazjalnej (na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum w Seceminie). dr Krzysztof Gąsior
937
Borówka Iwona 2008 Zagrożenie problemem alkoholowym wśród młodzieży licealnej we Włoszczowie na podstawie przeprowadzonych badań. dr Krzysztof Gąsior
938
Mosurek Magdalena 2008 Zagrożenie przestępczością wśród młodzieży gimnazjalnej na podstawie badań w Gimnazjum nr 1 w Jerzmanowicach. dr Krzysztof Gąsior
939
Bekier Żaneta 2008 Zjawisko przemocy wśród uczniów szkoły podstawowej ( na podstawie badań klasy IV-VI SP w Rudzie Malenieckiej). dr Krzysztof Gąsior
940
Podsiadlik Damian 2008 Czyny karalne popełnione przez nieletnich w Skarżysku-Kamiennej w latach 2004-2007 na podstawie dokumentów Komendy Powiatowej Policji. dr Krzysztof Gąsior
941
Skrzypczak Ilona 2008 Funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sandomierzu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. dr Krzysztof Gąsior
5206
Smajdor Agnieszka 2010 Efektywność pracy kuratora z osobami dorosłymi na podstawie Zespołu Kuratorów Zawodowych dla Dorosłych w Sądzie Rejonoeym w Nowym Sączu. dr Krzysztof Gąsior
942
Kałuża Teresa 2006 Dziecięca percepcja sztuk teatralnych i ich zanczenie dla wychowania estetycznego w przedszkolu. prof. dr hab. Czesława Gierak
943
Burtan Barbara 2006 Zakres dziecięcej percepcji poezji i jej walory kształcąco-wychowawcze (na podstawie utworów poetyckich Józefa Ratajczaka). prof. dr hab. Czesława Gierak
944
Furman Edyta 2006 Dziecięca percepcja literatury pięknej, eksponującej fantastykę i jej znaczenie dla wychowania estetycznego w przedszkolu. prof. dr hab. Czesława Gierak
945
Bochnia Barbara 2006 Dziecięca percepcja poezji i jej walory kształcąco-wychowawcze (na podstawie utworów Hanna Januszewskiej). prof. dr hab. Czesława Gierak
946
Bajerek Małgorzata 2006 Dziecięca percepcja rzeźby ludowej i jej znaczenie dla wychowania estetycznego w przedszkolu (na przykładzie twórczości rzeźbiarskiej Józefa Wrony w Tokarni). prof. dr hab. Czesława Gierak
947
Pilch Beata 2006 Dziecięca percepcja sztuki ludowej (na przykładzie twórczości plastycznej Władysława Trebuni-Tutki z Białego Dunajca). prof. dr hab. Czesława Gierak
948
Pec Bożena 2006 Efektywność metod uprzystępniania wychowankom przedszkola muzealnych zbiorów sztuki (na przykładzie Muzeum Regionalnego w Jaśle). prof. dr hab. Czesława Gierak
949
Leśniak Zofia 2006 Efektywność metod uprzystępniania wychowankom przedszkola sztuki własnego regionu (na przykładzie zbiorów Muzeum Regionalnego w Dobczycach). prof. dr hab. Czesława Gierak
950
Wąs Elżbieta 2006 Możliwości rehabilitacji osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim przez organizowaną twórczość plastyczną. prof. dr hab. Czesława Gierak
951
Kacprzak Marta 2006 Rola utworów poetyckich w rozwoju wyobraźni dzieci 5-6 letnich,ujawniającej się w ich twórczości plastycznej (na podstawie poezji Juliana Tuwima). prof. dr hab. Czesława Gierak
952
Klucznik Teresa 2006 Rola utworów poetyckich w rozwoju wyobraźni dzieci 6-letnich ujawniającej się w ich twórczości plastycznej (na przykładzie poezji Marii Konopnickiej). prof. dr hab. Czesława Gierak
953
Pikul Barbara 2006 Techniki plastyczne wspomagające tendencje rozwojowe w twórczości plastycznej dzieci5-6 letnich prof. dr hab. Czesława Gierak
954
Majchrzak Jadwiga 2006 Wpływ utworów literackich Heleny Bechlerowej na przeżycia estwtyczne i twórczość plastyczną dzieci 6-letnich. prof. dr hab. Czesława Gierak
955
Arwaj Małgorzata 2006 Cechy procesu twórczego dzieci 9-letnich,występującego w ich próbach działalności literackiej. prof. dr hab. Czesława Gierak
956
Deka Ewa 2006 Wpływ ilustracji w różnych stylach na dziecięcą percepcję i konkretyzację treści utworów literackich. prof. dr hab. Czesława Gierak
957
Panuś Bernadetta 2006 Relacja między poziomem inteligrncji dzieci 5-6 letnich z jakością ich twórczości plastycznej. prof. dr hab. Czesława Gierak
958
Bidzińska Ilona 2008 Rola prasy diecięcej w realizacji programu klas wczesnoszkolnych. prof. dr hab. Czesława Gierak
959
Domowicz Aleksandra 2008 Rola telewizji w rodzinie i w wychowaniu dziecka klas wczesnoszkolnych. prof. dr hab. Czesława Gierak
960
Pokrywa Agnieszka 2008 Działalność Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszczowie w latach 1990-2006. prof. dr hab. Czesława Gierak
961
Zagdańska Beata 2008 Działalność Szkoły Podstawowej nr 2 I Gimnazjum w Zagnańsku w latach 1997-2006. prof. dr hab. Czesława Gierak

|<  <<  <  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: