Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
7346
Marzec Karolina 2012 Zainteresowania sportowe i uczestnictwo dzieci i młodzieży z gminy Kazimierza Wielka w różnych formach aktywności fizycznej. dr Bogdan Gawron
7351
Rogala Michał 2012 Zależność pomiędzy poziomem sprawności fizycznej ogólnej a specjalnej (technicznej) na przykładzie juniorów piłki nożnej KS "Hetman" Zamość. dr Bogdan Gawron
7357
Świetlicka Katarzyna 2012 Poziom rozwoju fizycznego i sprawności ogólnej dziewcząt klas licealnych. dr Bogdan Gawron
906
Dębińska Ewelina 2007 Efekty oddziaływań grup samopomocy i klubów abstynenckich wobec osób uzależnionych od alkoholu na przykładzie Ożarowa i Opatowa. dr Krzysztof Gąsior
907
Mirkowska Marta 2007 Efekty oddziaływań resocjalizacyjnych młodzieży z upośledzeniem umysłowym niedostosowanej społecznie przebywającej w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i resocjalizacyjnych w Lubaczowie. dr Krzysztof Gąsior
908
Książka Agnieszka 2007 Niedostosowanie społeczne młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim a możliwości jej resocjalizacji. dr Krzysztof Gąsior
909
Maroń Barbara 2007 Ochotniczy Hufiec Pracy jako instytucja przeciwdziałająca wykluczeniu społecznemu młodzieży. dr Krzysztof Gąsior
910
Niekurzak Marcin 2007 Pozarodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich na terenie powiatu Opatów. dr Krzysztof Gąsior
911
Ciecieręga Justyna 2007 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie Gminy Żyraków w latach 2004-2006 na podstawie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. dr Krzysztof Gąsior
912
Grębowiec Dominika 2007 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób upośledzonych umysłowo objętych działalnością Warsztatów Terapii Zajeciowej w Sandomierzu. dr Krzysztof Gąsior
913
Gębska Agnieszka 2007 Psychospołeczne konsekwencje zjawiska bezrobocia wśród młodych dorosłych na terenie gminy Zagnańsk (studium przypadków). dr Krzysztof Gąsior
914
Milczarek Dominika 2007 Skuteczność leczenia osób uzależnionych od alkoholu objętych nakazem sądowym na terenie miasta Końskie w latach 2003/2005. dr Krzysztof Gąsior
915
Plutka Joanna 2007 Specyfika przebiegu procesu zdrowienia u kobiet uzależnionych od alkoholu. dr Krzysztof Gąsior
916
Rej Anna 2007 Zagrożenia alkoholizmu wśród młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy (na przykładzie OHP w Dębicy). dr Krzysztof Gąsior
917
Grześkiewicz Marcin 2007 Zagrożenia narkomanią wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych miasta Staszowa. dr Krzysztof Gąsior
918
Pawelec Izabela 2007 Zjawisko dzieciobójstwa wśród kobiet. dr Krzysztof Gąsior
919
Niezgoda Anna 2007 Zjawisko przemocy domowej na terenie działalności Komendy Powiatowej Policji w Opatowie. dr Krzysztof Gąsior
920
Lesiak Hanna 2007 Zjawisko przemocy rówieśniczej wśród dziewcząt, uczennic szkół ponadpodstawowych na terenie miasta Końskie. dr Krzysztof Gąsior
921
Kolasa Tomasz 2007 Zjawisko przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym, znajdujących się pod kuratelą sądową. Studium przypadków. dr Krzysztof Gąsior
922
Gołębiowska Barbara 2007 Zmiany w funkcjonowaniu osobistym, zawodowym i rodzinnym u osób uzależnionych od alkoholu po odbytym leczeniu stacjonarnym. dr Krzysztof Gąsior
923
Bryła Jagoda 2008 Zagrożenie uzależnieniami wśród młodzieży licealnej w opinii uczniów, nauczycieli i rodziców (na podstawie badań w Zespole Szkół w Szczekocinach). dr Krzysztof Gąsior
924
Róg Ewelina 2008 Efekty pracy kuratorskiej nieletnich (na podstawie działalności kuratorów sądowych przy sądzie rejonowym we Włoszczowie). dr Krzysztof Gąsior
925
Skoczek Ewelina 2008 Konflikt pokoleń w opinii dorastających dzieci (na podstawie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie). dr Krzysztof Gąsior
926
Haczyk Małgorzata 2008 Poczucie zaspokojenia potrzeb psychicznych młodzieży w kontekście atmosfery domu rodzinnego (na podstawie badań w gimnazjum w Krzeszowicach). dr Krzysztof Gąsior
927
Bigaj Bernarda 2008 Przejswy agresji wśród osób upośledzonych umysłowo na przykładzie Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach. dr Krzysztof Gąsior
928
Wołowski Łukasz 2008 Przemoc rodziców wobec dzieci na podsawie badań uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu. dr Krzysztof Gąsior
929
Grzegorczyk Marcin 2008 Przemoc rówieśnicza i sposoby jej zapobiegania wśród uczniów klas 5-6 Szkoły Podstawowej w Bielinach. dr Krzysztof Gąsior
930
Raczkowska Beata 2008 Przyczyny i rozmiar zachowań aspołecznych wśród młodzieży kieleckich szkół ponadgimnazjalnych. dr Krzysztof Gąsior
931
Karpińska Anna 2008 Przyczyny zachowań ryzykownych związanych z używaniem alkoholu przez młodzież gimnazjalną (na podstawie badań Gimnazjum nr 1 w Opocznie). dr Krzysztof Gąsior
932
Dziubińska Marta 2008 Rola wychowawcy w zapobieganiu agrescji wśród młodzieży gimnazjalnej (na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum w Seceminie). dr Krzysztof Gąsior

|<  <<  <  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: