Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
751
Seremak Mateusz 2007 Postępowanie usprawniające w skoliozach prof. dr hab. n. med. B. Frańczuk
752
Zięba Sebastian 2007 Profilaktyka i rehabilitacja u pacjentów z osteoporozą prof. dr hab. n. med. B. Frańczuk
753
Furga Ewa 2007 Rehabilitacja kobiet po mastektomii prof. dr hab. n. med. B. Frańczuk
754
Zając Elwira 2007 Rehabilitacja pacjentów z porażeniem kończyn dolnych prof. dr hab. n. med. B. Frańczuk
755
Szałas Ilona 2007 Reumatoidalne Zapalenie Stawów prof. dr hab. n. med. B. Frańczuk
756
Kopyś Ewelina 2007 Rola i znaczenie hydroterapii w procesie leczniczym prof. dr hab. n. med. B. Frańczuk
757
Laskowska Ilona 2007 Rola kinezyterapii w rehabilitacji pacjenta prof. dr hab. n. med. B. Frańczuk
758
Jaworska Izabella 2007 Wczesna rehabilitacja po udarze niedokrwiennym mózgu prof. dr hab. n. med. B. Frańczuk
759
Pokrywa Beata 2007 Zastosowania ciepłolecznictwa w rehabilitacji prof. dr hab. n. med. B. Frańczuk
760
Trembulak Paulina 2007 Zastosowanie elektroterapii w wybranych schorzeniach prof. dr hab. n. med. B. Frańczuk
761
Juszczyk Magdalena 2007 Zastosowanie krioterapii w wybranych jednostkach chorobowych prof. dr hab. n. med. B. Frańczuk
762
Węgrzyn Katarzyna 2007 Rehabilitacja w wybranych wadach postawy prof. dr hab. n. med. B. Frańczuk
763
Żołądek Ewelina 2007 Leczenie Uzdrowiskowe w Polsce prof. dr hab. n. med. B. Frańczuk
764
Jachorek Grzegorz 2006 Istota kształcenia modułowego na przykładzie zawodów budowlanych. prof. dr hab. Waldemar Furmanek
765
Maniewski Tomasz 2006 Metodyka projektowania prezentacji multimedialnych na podstawie debaty o ewolucji komputerów. prof. dr hab. Waldemar Furmanek
766
Korpula Radosław 2006 Sieć szkół w Gminie Sobków a perspektywy rozwoju oświaty 2005-2020. prof. dr hab. Waldemar Furmanek
767
Padechowicz Adam 2006 Zawody budowlane wczoraj, dziś i jutro. prof. dr hab. Waldemar Furmanek
768
Trzeciak Bogumiła 2006 Zawód menedżer oświaty. Analiza zawodoznawcza prof. dr hab. Waldemar Furmanek
769
Nowacki Radosław 2007 Kształcenie mechaników samochodowych w Polsce. prof. dr hab. Waldemar Furmanek
770
Bednarz Lidia 2007 Dobra szkoła w opinii uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników administracji szkolnej. prof. dr hab. Waldemar Furmanek
771
Gądek Elżbieta 2007 Modele algorytmu rozdziału subwencji między gminy na zadania oświatowe w latach 1996-2006 na przykładzie Gminy Szczurowa. prof. dr hab. Waldemar Furmanek
772
Sobczyk-Hryniewiecka Barbara 2007 Opracowanie cyklu zajęć doskonalących dla nauczycieli szkół specjalnych na temat trudności wychowawczych. prof. dr hab. Waldemar Furmanek
773
Skopek Bogusława 2007 Opracowanie jednostki metodycznej wspomagającej osoby niesłyszące w procesie decydowania o wyborze zawodu. prof. dr hab. Waldemar Furmanek
774
Bździuła Anna 2007 Opracowanie koncepcji zajęć dokształcających nuczycieli nauczania początkowego z zakresu orientacji zawodowej. prof. dr hab. Waldemar Furmanek
775
Bystrowska Bożena 2007 Opracowanie koncepcji zajęć doskonalących nauczycieli pracujących z młodzieżą z wadą słuchu. prof. dr hab. Waldemar Furmanek
776
Cudzik Edyta 2007 Rozwijanie umiejętności zawodowych na przykładzie zawodu fryzjer XXI wieku. prof. dr hab. Waldemar Furmanek
777
Kubik Danuta 2007 Sekretariat szkoły w XXI wieku. prof. dr hab. Waldemar Furmanek
778
Nowicka Małgorzata 2007 Strategia rozwoju oświaty w gminie Iwkowa na lata 2007-2015. prof. dr hab. Waldemar Furmanek
779
Zięba Renata 2007 Strategia rozwoju oświaty w latach 2007-2015 na przykładzie Gminy Szczurowa. prof. dr hab. Waldemar Furmanek
780
Rams Maria 2007 Strategia zarządzania oświatą na przykładzie gminy Wojnicz. prof. dr hab. Waldemar Furmanek

|<  <<  <  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: