Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
4799
Malinowska Justyna 2011 Rola książki w życiu uczniów klas I i II szkoły podstawowej na przykładzie Szkoły Podstawowej im. Czesława Wojewody w Lubszy w latach 2009/2010 i 2010/2011. dr hab. Jolanta Dzieniakowska
4800
Małek Karolina 2011 Rola przedszkola w przygotowaniu 6-latków do uczestnictwa w kulturze na przykładzie Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabłędzi w latach 2008/9-2009/10. dr hab. Jolanta Dzieniakowska
4801
Młynarczyk Patrycja 2011 Komputer w życiu uczniów klas I i III gimnazjum na przykładzie Publicznego Gimnazjum nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku szklnym 2009/2010. dr hab. Jolanta Dzieniakowska
4802
Piętak Monika 2011 Telewizja a rozwój emocjonalno-społeczny dzieci trzy - i czteroletnich na przykładzie Przedszkola Samorządowego nr 1 w Biłgoraju w latach 2009/2010-2010/2011. dr hab. Jolanta Dzieniakowska
4803
Reczek Barbara 2011 Edukacja plastyczna sześciolatków na przykładzie Przedszkola Publicznego nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w latach 2009/19 i 2010/11. dr hab. Jolanta Dzieniakowska
4804
Sikorska Kinga 2011 Formy pracy z książką z dziećmi 5-letnimi na przykładzie Przedszkola Publicznego nr 12 w Tarnowie w latach 2008/2009 i 2009/2010. dr hab. Jolanta Dzieniakowska
4805
Stempień Ewelina 2011 Rola książki w życiu pięcio- i sześciolatków na przykładzie Przedszkola nr 1 w Czerwiące - Leszczynach w latach 2009/10 - 2010/11. dr hab. Jolanta Dzieniakowska
4806
Szwajkowska Izabela 2011 Działalnść biblioteki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie w latach 1999-2009. dr hab. Jolanta Dzieniakowska
4807
Trytko Karolina 2011 Formy pracy z książką z sześciolatkami na przykładzie Publicznego Przedszkola w Zbylitowskiej Górze w latach 2008/9-2009/10. dr hab. Jolanta Dzieniakowska
4808
Wątroba Karolina 2011 Kształtowanie kultury czytelniczej dzieci 5-, 6-letnich na przykładzie Przedszkola nr 3 w Tarnowie w roku szkolnym 2009/2010. dr hab. Jolanta Dzieniakowska
6614
Franasowicz Joanna 2012 Rola mediów w wychowaniu dzieci w wieku 5-6 lat na przykładzie Prywatnego Przedszkola "Czas dziecięcych Marzeń" w Ochotnicy Górnej w latach 2011/2012. prof. dr hab. Jolanta Dzieniakowska
6615
Kukla Karolina 2012 Rola reklamy telewizyjnej w życiu 5-,6-latków na przykładzie Samorządowego Przedszkola w Zagórzanach w roku szkolnym 2011/2012. prof. dr hab. Jolanta Dzieniakowska
6616
Owsianka Ewa 2012 Rola wychowania przedszkolnego w rozwoju trzy- i czterolatków na przykładzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. ks. kard. S.Wyszyńskiego w Kadczy w roku szkolnym 2011/2012. prof. dr hab. Jolanta Dzieniakowska
6617
Rejkowicz Anna 2012 Rola reklamy telewizyjnej w życiu uczniów klas II Szkoły Podstawowej na przykładzie szkoły podstawowej nr 4 im. Wincentego Witosa w Gromniku w roku szkolnym 2011/2012. prof. dr hab. Jolanta Dzieniakowska
6618
Sarota-Filip Joanna 2012 Rola reklamy telewizyjnej w życiu dziecka ośmioletniego na przykładzie Szkoły Podstawowej im. Gen. Michała Gałązki w Trzetrzewinie oraz Zespołu Szkół im. Bł. Ks. J.Popiełuszki w Świnairsku w roku szkolnym 2011/2012. prof. dr hab. Jolanta Dzieniakowska
6619
Szumlańska-Śliwa Mariola 2012 Rola szkoły w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym mającymi trudności w uczeniu się na przykładzie ZS w Radłowie w roku szkolnym 2011/2012. prof. dr hab. Jolanta Dzieniakowska
6620
Wojterska Iwona 2012 Rola biblioteki szkoły podstawowej wiejskiej i małomiasteczkowej w przygotowaniu uczniów klas pierwszych do samokształcenia na przykładzie wybranych szkół w Solcu Starym i Staszowie w roku szkolnym 2011/2012. prof. dr hab. Jolanta Dzieniakowska
6621
Cygan Sylwia 2012 Rola mediów w edukacji uczniów klas III szkoły podstawowej na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach w roku szkolnym 2011/2012. prof. dr hab. Jolanta Dzieniakowska
6622
Kołodziejczyk Olga 2012 Edukacja trzylatków na przykładzie Niepublicznego Przedszkola Wesołe Tygryski w Krakowie w roku 2011/2012. prof. dr hab. Jolanta Dzieniakowska
6623
Kopacz Agnieszka 2012 Rola zabaw w edukacji przedszkolnej na przykładzie Niepublicznego Przedszkola "SZCZĘŚLIWE DZIECKO" w Mielcu w roku szkolnym 2011/2012. prof. dr hab. Jolanta Dzieniakowska
6624
Pikuła Magdalena 2012 Rola środowiska szkolnego w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym z trudnościami w nauce na przykładzie Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie w roku szkolnym 2011/2012. prof. dr hab. Jolanta Dzieniakowska
6625
Pluta Dorota 2012 Rola książki w życiu dziecka w wieku przedszkolnym na przykładzie Oddziału Przedszkolnego nr 3 przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czermnie w roku szkolnym 2011/2012. prof. dr hab. Jolanta Dzieniakowska
6626
Wyciszkiewicz Edyta 2012 Agresja wśród dzieci w szkole podstawowej na łamach "Remedium" i "Życia Szkoły" (2007-2011). prof. dr hab. Jolanta Dzieniakowska
5835
Aleksander Joanna 2010 Formy spędzania czasu wolnego uczniów klas VI szkoły podstawowej i jego uwarunkowania w środowisku wiejskim (na przykładzie Szkoły Podstawowej w Nawojowej). dr Zyzik Elżbieta
5836
Banaśkiewicz Mariusz 2010 Wpływ mediów na rozwój dzieci klas V i VI szkoły podstawowej na podstawie szkoły w Mniowie. dr Zyzik Elżbieta
5837
Bugaj Janusz 2010 Świadomość zjawiska alkoholizmu na przykładzie badań wśród uczniów klas licealnych miasta Wieliczka. dr Zyzik Elżbieta
5838
Cebeniak Iwona 2010 Funkcjonowanie dziecka w szkole dotkniętego przemocą w rodzinie (na przykładzie badań uczniów Gimnazjum nr 1 w Sędziszowie). dr Zyzik Elżbieta
5839
Farthmann Katarzyna 2010 Funkcjonowanie dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym w szkole i grupie rówieśniczej. dr Zyzik Elżbieta
5840
Grzebień Michał 2010 Postawy służb prewencji podczas wyjazdów na mecze w opinii kibiców Wisły Kraków. dr Zyzik Elżbieta
5841
Jamróz Michał 2010 Uwarunkowania społeczne i zawodowe pracy funkcjonariuszy Policji (na przykładzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach). dr Zyzik Elżbieta

|<  <<  <  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: