Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
5144
Pura Julita 2010 Rodzinne uwarunkowania wyników w nauce uczniów klas III szkoły podstawowej. dr Kazimiera Dutkiewicz
5145
Skorupka Irmina 2010 Rodzina jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze (na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Pawłowie). dr Kazimiera Dutkiewicz
5146
Stachurska Małgorzata 2010 Przygotowanie dzieci sześcioletnich do nauki pisania. dr Kazimiera Dutkiewicz
5147
Tekiela Joanna 2010 Rodzina jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze na przykładzie badań uczniów klas trzecich Szkół Podstawowych w Złotej i Lewniowej. dr Kazimiera Dutkiewicz
5148
Wyciszkiewicz Edyta 2010 Przejawy zachowań agresywnych uczniów klas V i VI szkoły podstawowej (na podstawie badań przeprowadzonych w Publicznej Szkole Podstawowej w Fałkowie). dr Kazimiera Dutkiewicz
5149
Grębosz Wiesława 2011 Przygotowanie dzieci sześcioletnich do nauki czytania.(Na podstawie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół w Brzeźnicy). dr Kazimiera Dutkiewicz
5150
Bąk Anna 2011 Rodzina jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze. dr Kazimiera Dutkiewicz
5151
Borkowska Agnieszka 2011 Pozycja społeczna dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu na podstawie badań przeprowadzonych w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 27 w Kielcach. dr Kazimiera Dutkiewicz
5152
Doktor Małgorzata 2011 Rodzina a rudności wychowawcze. dr Kazimiera Dutkiewicz
5153
Golonka Anna 2011 Poziom cichego czytania ze zrozumieniem a wyniki w nauce uczniów klas trzecich szkoły podstawowej (Na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Oleśnie). dr Kazimiera Dutkiewicz
5154
Grdeń Monika 2011 Poziom samooceny uczniów klas III szkoły podstawowej a funkcjonowanie w roli ucznia (Na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu). dr Kazimiera Dutkiewicz
5155
Janowiec Justyna 2011 Rodzina a trudności wychowawcze dzieci w wieku przedszkolnym (na podstawie badań przeprowadzonych w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej). dr Kazimiera Dutkiewicz
5156
Kaciczak Karolina 2011 Rodzina jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze na podstawie badań przeprowadzonych w szkołach podstawowych w Krakowie. dr Kazimiera Dutkiewicz
5157
Kasprzyk Patrycja 2011 Wpływ środowiska na wyniki w nauce badanych uczniów na przykładzie klas III Szkoły Podstawowej w Waśniowie. dr Kazimiera Dutkiewicz
5158
Kawecka Anna 2011 Adaptacja dziecka trzyletniego w przedszkolu (Na podstawie badań przeprowadzonych w Proszowicach). dr Kazimiera Dutkiewicz
5159
Kogut Anna 2011 Miejsce telewizji, Internetu w czasie wolnym uczniów klas I-III (na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Zarzeczu Dużym). dr Kazimiera Dutkiewicz
5160
Kukulska Edyta 2011 Przygotowanie dzieci rozpoczynających naukę szkolną do nauki matematyki (na podstawie badań przeprowadzonych w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowej Słupi). dr Kazimiera Dutkiewicz
5161
Kurczak Ewelina 2011 Przygotowanie dzieci rozpoczynających naukę szkolną do czytania (na podstawie badań przeprowadzonych w Przedszkolu Miejskim nr 7 w Kraśniku). dr Kazimiera Dutkiewicz
5162
Ligęza Sylwia 2011 Rodzina jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze. dr Kazimiera Dutkiewicz
5163
Łozińska Sylwia 2011 Działalność opiekuńczo-wychowawcza świetlicy szkolnej (na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Mierzwinie). dr Kazimiera Dutkiewicz
5164
Łukasik Maria 2011 Poziom dojrzałości szkolnej dzieci rozpoczynających naukę szkolną (Na podstawie badań przeprowadzonych w Publicznym Przedszkolu w Trzcianie). dr Kazimiera Dutkiewicz
5165
Maj Renata 2011 Rodzina jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze. Na podstawie badań przeprowadzonych w Publicznym Gimnazjum w Samsonowie. dr Kazimiera Dutkiewicz
5166
Niedźwiecka Ewelina 2011 Wyniki w nauce uczniów klas III szkoły podstawowej na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Oleśnicy i w Szkole Podstawowej w Stopnicy. dr Kazimiera Dutkiewicz
5167
Niemiec Agnieszka 2011 Rodzina a trudności wychowawcze dzieci w wieku przedszkolnym.(Na podstawie badań przeprowadzonych w Przedszkolu Niepublicznym w "Ochronce" Sióstr Służebniczek oraz w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Bochni). dr Kazimiera Dutkiewicz
5168
Niezgoda Renata 2011 Miejsce telewizji w czasie wolnym uczniów VI klasy szkoły podstawowej (na przykładzie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Bolesławiu). dr Kazimiera Dutkiewicz
5169
Nowak Małgorzata 2011 Rodzina a trudności wychowawcze dzieci w wieku przedszkolnym. (Na podstawie badań przeprowadzonych w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Kazimierzy Wielkiej). dr Kazimiera Dutkiewicz
5170
Osiecka Paulina 2011 Miejsce Internetu w czasie wolnym uczniów szkół podstawowych (na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej nr 18 w Tarnowie). dr Kazimiera Dutkiewicz
5171
Paliga Paulina 2011 Lęk szkolny jako problem pedagogiczny (na podstawie badań przeprowadzonych w Szkołach Podstawowych w Gminie Łączna). dr Kazimiera Dutkiewicz
5172
Panek Agnieszka 2011 Adaptacja dzieci 3-letnich do przedszkola. dr Kazimiera Dutkiewicz
5173
Papucka Aneta 2011 Rodzina jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze (na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej im. Mariana Barabasza w Daleszycach). dr Kazimiera Dutkiewicz

|<  <<  <  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: