Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
600
Chrzan Katarzyna 2007 Środowiskowe uwarunkowania osiągnięć szkolnych uczniów na poziomie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. dr Kazimiera Dutkiewicz
601
Łęcka Iwona 2007 Środowiskowe uwarunkowania osiągnięć szkolnych uczniów na poziomie zintegrowanej edukacji wczeszkolnej. dr Kazimiera Dutkiewicz
602
Lamentowicz Agata 2007 Uwarunkowania rodzinne poziomu dojrzałości szkolnej. dr Kazimiera Dutkiewicz
603
Nowakowska Anna 2007 Czas wolny dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim dr Kazimiera Dutkiewicz
604
Ślusarczyk Lucyna 2007 Czas wolny dzieci w środowisku wiejskim dr Kazimiera Dutkiewicz
605
Pluta Karolina 2007 Działalność opiekuńczo-wychowawcza świetlicy szkolnej dr Kazimiera Dutkiewicz
606
Druszcz Urszula 2007 Najwyższe wartości młodzieży na przykładzie świetlicy środowiskowej na wsi dr Kazimiera Dutkiewicz
607
Nowak Ewelina 2007 Przyczyny niedostosowania społecznego dzieci w młodszym wieku szkolnym dr Kazimiera Dutkiewicz
608
Firlej Monika 2007 Sposób spędzania czasu wolnego dzieci należących do drużyny zuchowej dr Kazimiera Dutkiewicz
609
Śliwińska Małgorzata 2007 System wartości preferowany wśród uczniów szkół gimnazjalnych dr Kazimiera Dutkiewicz
610
Gębska Anna 2007 Środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania społecznego uczniów klas gimnazjalnych dr Kazimiera Dutkiewicz
611
Latała Beata 2007 Udział dzieci i młodzieży w zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych dr Kazimiera Dutkiewicz
612
Wiejaczka Maria 2007 Wypoczynek i turystyka w miejscowości Piwniczna Zdrój dr Kazimiera Dutkiewicz
613
Gwizd Jolanta 2007 przygotowanie dzieci 6-letnich do podjęcia nauki w szkole. dr Kazimiera Dutkiewicz
614
Wziątek Magdalena 2007 Rodzinne przyczyny niepowodzeń szkolnych w klasie III. dr Kazimiera Dutkiewicz
615
Czechowska Marzena 2007 Rola filmu i telewizji w czasie wolnym wśród uczniów gimnazjum dr Kazimiera Dutkiewicz
616
Pietras Agnieszka 2007 Rodzinne uwarunkowanmia osiagnięć szkolnych uczniów klas III szkoły podstawowej ( na przykładzie badań przeprowadzonych w szkołach w Ostrowcu Św.) dr Kazimiera Dutkiewicz
617
Kwaśniak-Kowalczyk Halina 2007 Wpływ mass mediów na sposób spędzania czasu wolnego uczniów klas III Gimnazjum dr Kazimiera Dutkiewicz
618
Krzynówek Anna 2008 Agroturystyka w województwie podkarpackim dr Kazimiera Dutkiewicz
619
Kapuła Łukasz 2008 Aspiracje życiowe uczniów klas średnich a ich środowisko rodzinne dr Kazimiera Dutkiewicz
620
Banaś Sylwester 2008 Czas wolny uczniów w środowisku miejskim dr Kazimiera Dutkiewicz
621
Gągór Magdalena 2008 Działalność opiekuńczo - wychowawcza świetlicy szkolnej dr Kazimiera Dutkiewicz
622
Kołomańska Justyna 2008 Działalność opiekuńczo wychowawcza świetlicy szkolnej dr Kazimiera Dutkiewicz
623
Jóźwiak Karolina 2008 Miejsce środków masowego przekazu w czasie wolnym uczniów z Gimnazjum Sportowego nr 47 w Krakowie dr Kazimiera Dutkiewicz
624
Mirek Edyta 2008 Poziom wykształcenia rodziców a sposób wykorzystania czasu wolnego przez ich dzieci dr Kazimiera Dutkiewicz
625
Głodek Urszula 2008 Udział dzieci i młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych dr Kazimiera Dutkiewicz
626
Zientara Radosław 2008 Udział dzieci i młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych dr Kazimiera Dutkiewicz
627
Piękoś Maciej 2008 Rodzina jako środowisko opiekuńczo wychowawcze dr Kazimiera Dutkiewicz
628
Sotoła Anna 2008 Adaptacja dziecka 3-letniego do środowiska przedszkolnego. dr Kazimiera Dutkiewicz
629
Drogosz Dagmara 2008 Adaptacja dziecka trzyletniego w przedszkolu. dr Kazimiera Dutkiewicz

|<  <<  <  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: