Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
570
Zarzycka Iwona 2006 Wpływ środowiska rodzinnego na występowanie niepowodzeń szkolnych. dr Kazimiera Dutkiewicz
571
Baćko Lena 2006 Agroturystyka w powiecie starachowickim. dr Kazimiera Dutkiewicz
572
Michta Iwona 2006 Agroturystyka w Województwie Świętokrzyskim (na przykładzie badań w Krainie-Zagórzu, Leszczynach). dr Kazimiera Dutkiewicz
573
Jas Agata 2006 Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży gimnazjalnej. dr Kazimiera Dutkiewicz
574
Jamróz Katarzyna 2006 Aspiracje edukacyjno-zawodowe uczniów III klas Gimnazjum. dr Kazimiera Dutkiewicz
575
Pióro Anna 2006 Czas wolny uczniów w środowisku wiejskim (na przykładzie dzieci szkolnych z Krajna). dr Kazimiera Dutkiewicz
576
Pogłódek Anna 2006 Działalność opiekuńczo-wychowawcza świetlicy szkolnej. dr Kazimiera Dutkiewicz
577
Borkowska Iwona 2006 Działalność Opiekuńczo-Wychowawcza Świetlicy Szkolnej. dr Kazimiera Dutkiewicz
578
Tusińska Magdalena 2006 Miejsce filmu i telewizji w czasie wolnym uczniów szkoły gimnazjalnej. dr Kazimiera Dutkiewicz
579
Zajączkowska Katarzyna 2006 Miejsce filmu i telewizji w czasie wolnym uczniów. dr Kazimiera Dutkiewicz
580
Picheta Anna 2006 Przygotowanie dziecka sześcioletniego do podjęcia nauki w szkole. dr Kazimiera Dutkiewicz
581
Kluska Monika 2006 Rodzina jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze. dr Kazimiera Dutkiewicz
582
Gołdzińska Alicja 2006 Rodzina jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze. dr Kazimiera Dutkiewicz
583
Hamerlak Małgorzata 2006 Rodzina jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze. dr Kazimiera Dutkiewicz
584
Skarus Katarzyna 2006 Rodzinne uwarunkowania spędzania czasu wolnego uczniów klasy VI szkoły podstawowej. dr Kazimiera Dutkiewicz
585
Mosurek Marzena 2006 Turystyka w Gminie Jerzmanowice-Przeginia. dr Kazimiera Dutkiewicz
586
Piwowarczyk Iwona 2006 Turystyka w Gminie Skała. dr Kazimiera Dutkiewicz
587
Perek Liliana 2006 Turystyka w Mieście i Gminie Olkusz. dr Kazimiera Dutkiewicz
588
Turek Magdalena 2006 Sposób spędzenia wolnego czasu przez młodzież szkolną (na przykłdzie Gimnazjum nr 2 w Starachowicach). dr Kazimiera Dutkiewicz
589
Turalska Sylwia 2007 Funkcjonowanie dzieci z rodzin patologicznych. dr Kazimiera Dutkiewicz
590
Kucharska Małgorzata 2007 Miejsce filmu i telewizji w czasie wolnym uczniów klas I gimnazjum. dr Kazimiera Dutkiewicz
591
Kalita Justyna 2007 Miejsce filmu i telewizji w czasie wolnym uczniów klas trzecich gimnazjum. dr Kazimiera Dutkiewicz
592
Krawczyńska Bogusława 2007 Poziom uspołecznienia dziecka sześcioletniego. dr Kazimiera Dutkiewicz
593
Lasota Małgorzata 2007 Przygotowanie dzieci sześcioletnich do nauki czytania. dr Kazimiera Dutkiewicz
594
Stulak Halina 2007 Przygotowanie dzieci sześcioletnich do nauki pisania. dr Kazimiera Dutkiewicz
595
Jugo Mariola 2007 Przygotowanie dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki w szkole. dr Kazimiera Dutkiewicz
596
Rasała Aneta 2007 Przygotowanie dziecka sześcioletniego do podjęcia nauki szkolnej. dr Kazimiera Dutkiewicz
597
Bednarska Ewa 2007 Rodzinne przyczyny niepowodzeń szkolnych dzieci w klasie III. dr Kazimiera Dutkiewicz
598
Lizak Maria 2007 Rola przedszkola w procesie przygotowania dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych. dr Kazimiera Dutkiewicz
599
Marzec Anna 2007 Środowiskowe uwarun kowania osiągnięć szkolnych na poziomie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. dr Kazimiera Dutkiewicz

|<  <<  <  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: