Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
514
Znojek Magdalena 2006 Problem ochrony środowiska w gminie Chęciny. prof. dr hab. Wanda Dróżka
515
Dudek Anna 2006 Rola sztuki ludowej w procesie wielostronnego kształcenia dziecka w edukacji wczesnoszkolnej na podstawie badań przeprowadzonych w szkole podstawowej w Zalipiu. prof. dr hab. Wanda Dróżka
516
Tabiś Elżbieta 2006 Selektywna zbiórka odpadów w świadomości uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. prof. dr hab. Wanda Dróżka
517
Puton Damian 2006 Stan Środowiska i kierunki rozwoju gminy Sienno. prof. dr hab. Wanda Dróżka
518
Skowerski Andrzej 2006 System kształcenia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie Ośrodka Szkolenia w Kielcach. prof. dr hab. Wanda Dróżka
519
Żurowska Maria 2006 Tradycje i zwyczaje Bożonarodzeniowe w świadomości młodzieży szkół gimnazjalnych regionu tarnowskiego. prof. dr hab. Wanda Dróżka
520
Niebelska Małgorzata 2006 Walory turystyczno-krajobrazowe gminy Przedbórz i ich wykorzystanie w edukacji. prof. dr hab. Wanda Dróżka
521
Madej Marcin 2006 Walory turystyczno-krajoznawcze Ziemi Olkuskiej w świadomości młodzieży szkolnej - na przykładzie badań przeprowadzonych w szkołach gimnazjalnych. prof. dr hab. Wanda Dróżka
522
Kowalczyk Ewa 2006 Wpływ działalności urzędu gminy na kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców na podstawie badań przeprowadzonych w Gminie Imielno. prof. dr hab. Wanda Dróżka
523
Ziarkowski Krzysztof 2006 Wpływ Przedborskiego Parku Krajobrazowego na młodzież szkolną w gminie Przedbórz. prof. dr hab. Wanda Dróżka
524
Derus Anna 2006 Zachowania prospołeczne dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie badań w Przedszkolu Publicznym Nr 31 w Tarnowie. prof. dr hab. Wanda Dróżka
525
Mróz Piotr 2007 Działalność gminy Piekoszów w zakresie kształtowania świadomości ekologicznej mieszkańców. prof. dr hab. Wanda Dróżka
526
Bąk Tomasz 2007 Edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej na podstawie badań w Gimnazjum w Seceminie. prof. dr hab. Wanda Dróżka
527
Dudek Marzanna 2007 Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej im. St. Staszica i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Tuchowie. prof. dr hab. Wanda Dróżka
528
Baran Beata 2007 Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów Szkoły Podstawowej w Przedborzu na podstawie przeprowadzonych badań. prof. dr hab. Wanda Dróżka
529
Tomal Ewa 2007 Środowisko rodzinne a przezwyciężanie trudności wychowawczych (na podstawie przeprowadzonych badań w wybranych szkołach w Tarnowie). prof. dr hab. Wanda Dróżka
530
Grabiec Kamila 2007 Świadomość ekologiczna młodzieży szkolnej na podstawie badań w Gimnazjum w Olesznie. prof. dr hab. Wanda Dróżka
531
Wójcik Anna 2007 Świadomość ekologiczna młodzieży szkolnej oraz jej uwarunkowania na podstawie badań przeprowadzonych w Kielcach. prof. dr hab. Wanda Dróżka
532
Konwa Mariusz 2007 Wpływ ekologii na działalność dydaktyczno-wychowawczą na podstawie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. prof. dr hab. Wanda Dróżka
533
Ziętal Tomasz 2007 Rozwój edukacji ekologicznej na terenie gminy Małogoszcz. prof. dr hab. Wanda Dróżka
534
Bujak Michał 2007 Sposoby kształtowania świadomości ekologicznej w Gminie Strawczyn. prof. dr hab. Wanda Dróżka
535
Ziółkowksa Urszula 2007 Świadomość ekologiczna uczniów na podstawie badań w Szkole Podstawowej w Olesznie. prof. dr hab. Wanda Dróżka
536
Łyszczarz Katarzyna 2008 Charakterystyka działalności Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Limanowej prof. dr hab. Wanda Dróżka
537
Majda Alina 2008 Charakterystyka działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu prof. dr hab. Wanda Dróżka
538
Zięba Barbara 2008 Charakterystyka działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni w aspekcie pomocy osobom starszym prof. dr hab. Wanda Dróżka
539
Żurawska Zuzanna 2008 Charakterystyka działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej prof. dr hab. Wanda Dróżka
540
Zapart Aleksandra 2008 Charakterystyka działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej w aspekcie pomocy osobom niepełnosprawnym prof. dr hab. Wanda Dróżka
541
Zięba Anna 2008 Charakterystyka działalności Rodzinnego Domu Dziecka w Bochni prof. dr hab. Wanda Dróżka
542
Adamczyk Anna 2008 Charakterystyka działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie prof. dr hab. Wanda Dróżka
543
Safian Ewelina 2008 Działalność Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku prof. dr hab. Wanda Dróżka

|<  <<  <  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: