Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
5025
Skorodzień Magdalena 2012 Zachowania proekologiczne gimnazjalistów w świetle badań ankietowanych uczniów gimnazjum w Nowinach. dr Justyna Dobrołowicz
5026
Śladkowska Tamara 2012 Formy spędzania czasu wolnego-marzenia i rzeczywistość. Badania ankietowe wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w Nagłowicach. dr Justyna Dobrołowicz
5027
Warzecha Renata 2012 Orientacje małżeńskie i rodzinne uczniów gimnazjum w świetle badań w Mielcu i Wadowicach Górnych. dr Justyna Dobrołowicz
5028
Łosiowska Renata 2012 Organizacja czasu wolnego w rodzinie wychowującej niepełnosprawne dziecko. Studium indywidualnych przypadków. dr Justyna Dobrołowicz
5029
Równicka Justyna 2012 Młodzież szkół średnich o uzależnieniach. Badania ankietowe licealistów z Sędziszowa. dr Justyna Dobrołowicz
5030
Szrejder-Cudzik Anna 2012 Przyczyny zaburzeń odżywiania uczennic gimnazjum w świetle badań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łodzi. Studium indywidualnych przypadków. dr Justyna Dobrołowicz
5031
Kuklewska Anna 2012 Funkcjonowanie rodziny samotnej matki. Studium indywidualnych przypadków. dr Justyna Dobrołowicz
491
Szopa Anna 2006 Analiza problemu bezrobocia i rynku pracy w Polsce w latach 1997 - 2003 na przykładzie województwa świętokrzyskiego. prof. dr hab. Wanda Dróżka
492
Gierat Marta 2006 Działalność Domu Pomocy Społecznej w Łętowni. prof. dr hab. Wanda Dróżka
493
Wicher Jolanta 2006 Działalność ośrodka pomocy społecznej w środowisku lokalnym na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie. prof. dr hab. Wanda Dróżka
494
Gwizdała Agnieszka 2006 Działalność pensjonatu opiekuńczo-leczniczego "Eden" w Bukownie. prof. dr hab. Wanda Dróżka
495
Kulig Justyna 2006 Działalność Przedszkola Integracyjnego Nr 9 w Olkuszu. prof. dr hab. Wanda Dróżka
496
Skałbania Agata 2006 Funkcje aktywności w życiu osób starszych na podstawie badań w Domu Opieki Caritas w Ratajach Słupskich. prof. dr hab. Wanda Dróżka
497
Żurowska Marta 2006 Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olkuszu. prof. dr hab. Wanda Dróżka
498
Guzik Elżbieta 2006 Jakość życia i stopień zaspokajania potrzeb człowieka w podeszłym wieku w warunkach domu pomocy społecznej na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Łętowni. prof. dr hab. Wanda Dróżka
499
Makola Ewelina 2006 Organizacja i działalność Ogniska Wychowawczego w środowisku lokalnym (na przykładzie badań Ogniska Wychowawczego w Proszowicach). prof. dr hab. Wanda Dróżka
500
Smogura Elżbieta 2006 Problem alkoholowy wśród dorosłych na terenie gminy Sędziszów na podstawie badań klubu AA. prof. dr hab. Wanda Dróżka
501
Leszczyńska Danuta 2006 Problemy osób niepełnosprawnych i sposoby ich rozwiązywania na przykładzie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Osinach. prof. dr hab. Wanda Dróżka
502
Cisło Anna 2006 Przemoc wobec dziecka w środowisku rodzinnym na przykładzie powiatu mieleckiego. prof. dr hab. Wanda Dróżka
503
Moździerz Dominika 2006 Sytuacja osób bezrobotnych na terenie powiatu dąbrowskiego w latach 2000-2004. prof. dr hab. Wanda Dróżka
504
Jasińska Małgorzata 2006 Szczególne problemy życiowe ludzi starych mieszkających na wsi na podstawie badań przeprowadzonych w gminie Szczucin. prof. dr hab. Wanda Dróżka
505
Przyborowska Arletta 2006 Terapia zajęciowa i rehabilitacja w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie. prof. dr hab. Wanda Dróżka
506
Skałbania Katarzyna 2006 Wpływ rodzin zaprzyjaźnionych na przystosowanie społeczne dzieci z Domu Dziecka w Pacanowie. prof. dr hab. Wanda Dróżka
507
Balwierz Marcin 2006 Wykorzystywanie funduszy unijnych w walce z bezrobociem ludzi w przedziale wiekowym 18-35 lat na podstawie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przy ul. Wąwozowej 34. prof. dr hab. Wanda Dróżka
508
Detka Jacek 2006 Działalność edukacyjna wybranych parków krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego. prof. dr hab. Wanda Dróżka
509
Liber Magdalena 2006 Działanie Gminy Podegrodzie w zakresie edukacji ekologicznej. prof. dr hab. Wanda Dróżka
510
Gołda Urszula 2006 Histiryczne, kulturowe i ekologiczne tradycje gminy Wodzisław w świetle świadomości młodzieży szkolnej. prof. dr hab. Wanda Dróżka
511
Kajdan Renata 2006 Inicjatywy ekologiczne Ligi Ochrony Przyrody i ich wpływ na młodzież szkolną na przykładzie badań przeprowadzonych na terenie Kielc. prof. dr hab. Wanda Dróżka
512
Książczyk Maciej 2006 Kształtowanie świadomości ekologicznej dziecka 6-letniego w przedszkolu, na podstawie badań w Przedszkolu Nr 33 w Tarnowie. prof. dr hab. Wanda Dróżka
513
Bilska Barbara 2006 Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Radłowie. prof. dr hab. Wanda Dróżka

|<  <<  <  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: