Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
4995
Pasierb Justyna 2011 Macierzyństwo w opiniach uczniów Liceum Ogólnokształcących w Chmielniku. dr Justyna Dobrołowicz
4996
Połetek Sylwia 2011 Zaburzenia odżywiania w opiniach uczniów gimnazjum w Połańcu. dr Justyna Dobrołowicz
4997
Ptak Ewelina 2011 Sytuacja rodzinna i edukacyjna uczniów odrzuconych w świetle badań w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowym Sączu. dr Justyna Dobrołowicz
4998
Rycąbel Ewa 2011 Organizacja i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Słupi. Zarys monograficzny. dr Justyna Dobrołowicz
4999
Siemińska Karolina 2011 Rodzina w oczach dziecka w świetle badań uczniów szkoły podstawowej w Chlewicach. dr Justyna Dobrołowicz
5000
Sopala Anna 2011 Korzystanie z Internetu w opiniach uczniów Szkoły Podstawowej w Gromniku. dr Justyna Dobrołowicz
5001
Szastak Agnieszka 2011 Funkcjonowanie rodziny czasowo niepełnej z powodu migracji zarobkowej rodziców. Studium indywidualnych przypadków. dr Justyna Dobrołowicz
5002
Szymczyk Joanna 2011 Rodzina w oczach dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych w świetle badań w Ognisku Wychowawczym Caritas w Jędrzejowie. dr Justyna Dobrołowicz
5003
Tutaj Jolanta 2011 Formy spędzania czasu wolnego przez studentów Politechniki Świętokrzyskiej w świetle badań w miasteczku akademickim. dr Justyna Dobrołowicz
5004
Wachowicz Krzysztof 2011 Miejsce Internetu w życiu współczesnej młodzieży w świetle badań w Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie. dr Justyna Dobrołowicz
5005
Wachowicz Sylwia 2011 Wiedza i opinie na temat narkotyków i narkomanii w świetle wyników badań w Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie. dr Justyna Dobrołowicz
5006
Wątor Małgorzata 2011 Uzależnienie od alkoholu w opiniach gimnazjalistów z Sobkowa. dr Justyna Dobrołowicz
5007
Zysek Paulina 2011 Wczesne macierzyństwo w opiniach uczniów Gimnazjum w Zbludowicach. dr Justyna Dobrołowicz
5008
Kwiatkowska Ewelina 2011 Zjawisko nadużywania alkoholu przez nieletnich w opiniach gimnazjalistów z Łagowa. dr Justyna Dobrołowicz
5009
Tutaj Andrzej 2011 Rola ojca w rodzinie w opiniach uczniów XI Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach. dr Justyna Dobrołowicz
5010
Mróz Ewelina 2011 Zjawisko narkomanii w opiniach uczniów Gimnazjum nr 16 w Kielcach. dr Justyna Dobrołowicz
5011
Kot Urszula 2012 Eurosieroctwo jako problem współczesnej rodziny. Studium indywidualnych przypadków. dr Justyna Dobrołowicz
5012
Musiał-Pawłowska Agnieszka 2012 Środowiskowy Dom Samopomocy w Chmielniku jako źródło wsparcia dla osób upośledzonych. dr Justyna Dobrołowicz
5013
Przygodzka Monika 2012 Formy spędzania czasu wolnego podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dobra Chata". dr Justyna Dobrołowicz
5014
Burghardt Anna 2012 Funkcjonowanie rodziny czasowo niepełnej z powodu osadzenia jednego z rodziców w zakładzie karnym. Studium indywidualnych przypadków. dr Justyna Dobrołowicz
5015
Resiak Anita 2012 Rola ojca w rodzinie w świetle badań uczniów klasy V szkoły podstawowej nr 33 w Kielcach. dr Justyna Dobrołowicz
5016
Białoń Bożena 2012 Sytuacja rodzinna i edukacyjna podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance. Studium indywidualnych przypadków. dr Justyna Dobrołowicz
5017
Binkowska Renata 2012 Formy spędzania czasu wolnego-marzenia i rzeczywistość. Badania ankietowe uczniów Zespołu Szkół w Samsonowie. dr Justyna Dobrołowicz
5018
Dawidowska-Wermińska Monika 2012 Dom dziecka wobec zjawiska rówieśniczej przemocy. Studium indywidualnych przypadków. dr Justyna Dobrołowicz
5019
Drąg Beata 2012 Trudności i zagrożenia w funkcjonowaniu rodziny w opiniach młodzieży gimnazjalnej z Radomyśla Wielkiego. dr Justyna Dobrołowicz
5020
Gładysińska Magdalena 2012 Doświadczenia matek wychowujących przewlekle chore dziecko. Studium indywidualnych przypadków. dr Justyna Dobrołowicz
5021
Kasperek Iwona 2012 Przyszła rodzina w opiniach wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jędrzejowie. dr Justyna Dobrołowicz
5022
Kowalska Angelina 2012 Doświadczenia matek wychowujących niepełnosprawne dziecko studium indywidualnych przypadków. dr Justyna Dobrołowicz
5023
Lipka Andrzej 2012 Internet w życiu współczesnego dziecka. Uczniowie Zespołu Szkół nr 5 w Krakowie jako użytkownicy i krytycy Internetu. dr Justyna Dobrołowicz
5024
Mosionek Aneta 2012 Internet w życiu gimnazjalisty. Uczniowie Gimnazjum w Jastrzębi jako użytkownicy i krytycy Internetu. dr Justyna Dobrołowicz

|<  <<  <  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: